internet kontrola

Masová mediální propaganda už není silnou stránkou jen americké zahraniční strategie. S rozvíjejícím se internetem se sofistikovaná propaganda objevuje v mnohem větší míře ve všech ideologiích a obchodních projektů. Úkolem částečné nebo úplné dezinformace je měnit mezi lidmi názory na určitou věc, událost a vytvářet názor, podmiňovat si s něčím souhlas. Ideologicky zabarvené "ty jediné správné" informace se dnes objevují ve většině mainstreamových novin, bohužel i v České televizi, ale i na nezávislých webech. Pokud chcete mít co nejobjektivnjěí přehled musíte si informace ověřovat ze všech stran a hlavně při tom myslet. Jiná cesta není.

Jak si tedy ověřovat správnost informací na internetu a nebýt jen poslušnou hlásnou troubou všeho, co si přečtu? Zde je pár možností.

Dohledávání a porovnávání fotografií z "archivu" internetu:
Google Images https://www.google.com/imghp
TinEye http://tineye.com/

Dohledávání autentičnosti videa. Kontrola, zda video bylo v minulosti zveřejněno a pokud ano, kdy.
YouTube DataViewer http://www.amnestyusa.org/citizenevidence/

Kontrola některých videí, fotografie na internetu,
pokud byla nahrána přímo digitální kamerou a smartphony pomoci tzv. Exchangeable Image File (EXIF), které jsou součástí každého takového souboru.
Jeffrey’s Exif Viewer http://regex.info/exif.cgi

Kontrola, zda snímek nebyl částečně upraven ve photoshopu nebo v jinem editovacím programu:
FotoForensics http://fotoforensics.com/

Kontrola, jaké bylo v daném období, na daném místě počasí:
WolframAlpha http://wolframalpha.com/

Kontrola lokalizace místa podle geografických údajů. Můžete porovnávat krajinu na snímku a ve skutečnosti.
Google Street View http://www.google.com/maps/streetview/
Google Earth  https://www.google.co.uk/intl/en_uk/earth/
Wikimapia  http://wikimapia.org/#lang=en&lat=51.514200&lon=-0.093100&z=12&m=b