drtikol etapy fotografie
Dvousvazková monografie fotografického díla Františka Drtikola. Text pro knihu napsala světově uznávaná historička umění PhDr. Anna Fárová (1928–2010). Publikace představuje nejobsáhlejší průřez tím nejpodstatnějším a nejdůležitějším, co ve své fotografické tvorbě Drtikol vytvořil. Obrazový materiál byl čerpán především ze sbírky Uměleckoprůmyslového musea v Praze (které vlastní největší sbírku Drtikolových fotografií na světě) a také z některých významných soukromých sbírek.


Kniha obsahuje 489 fotografií v obrazové části a 119 fotografií v textové části – celkem přes 600 fotografií. Vytištěna byla frekvenčně modulovaným rastrem Satin Screening od firmy Heidelberg. Formát knihy 33 x 24,5 cm umožnil publikovat většinu fotografií v jejich skutečné velikosti.

Kniha o dvou svazcích včetně elegantního pouzdra váží téměř 5 kg. Cena mimořádného díla je 6000Kč.

Kniha František Drtikol "Etapy života a fotografického díla" získala v Mezinárodní soutěži o nejlepší fotografickou publikaci východní Evropy 2013 - 2014 Čestné uznání v kategorii historická fotografie.


František Drtikol (3.3. 1883 – 13.1. 1961)
Původně fotograf, ale hlavně člověk, který většinu svého života zasvětil duchovnímu hledání pravdy a kterou pravděpodbně nalezl už za svého života. Své duchovní vize promítal i do svých forografií a stal se tak naprosto ojedinělým ve světové fotografii.

Znovu onjevne byl v letech 1972-73, kdy Anna Fárová pořádá výstavu Drtikolova fotografického odkazu v UPM. Zároveň vydává i katalog k této výstavě Fotograf František Drtikol

Roku 1986 vychází v Mnichově v nakladatelství Schirmer-Mosel monografie Anny Fárové Frantisek Drtikol - Photograph des Art Deco. František Drtikol je znovu presentován jako umělec světového formátu a zakládající osobnost stylu Art Decco ve fotografii. Většina budoucích knih o Františku Drtikolovi a jeho umělecké tvorbě čerpá právě z této monografie.

V roce 1992 vydává jeho žák, Evžen Štekl knihu vzpomínek na Fráňu Drtikola a jeho buddhistické Učení - SÍLU MOUDROSTI. Touto knihou představuje systém buddhistické kundaliní jógy - Učení, jež Fráňa předával svým žákům. 2. vydání 1994, dotisk 1999.

V roce 1993 publikuje Karel Funk pod názvem Mystik a učitel František Drtikol nekompletní opis samizdatu Františka Heina František Drtikol - Osobnost a dílo.

V roce 1998 pořádá Stanislav Doležal v Galerii Rudolfinum v Praze výstavu všech Fráňových obrazů, jíž byla poprvé v celé šíři představena a zhodnocena jeho malířská tvorba a dána do souvislosti s jeho tvorbou fotografickou. R. 2001 zakládá nakladatelství a vydavatelství Svět, které se orientuje právě na umělecký odkaz FD a v následujících letech vydává řadu knih a pořádá výstavy po celé Evropě.

Převzato: http://silamoudrosti.unas.cz

Poznámka redakce: 
Pozor neplést si knihu s románovým blábolem Jana Němce, Dějiny světla. Tuhle knihu rozhodně nepodoporučujeme!