klusak delnici bulvaru

Dokumentární film Víta Klusáka je průnikem do světa českého bulváru za jehož zrůdnost mohou nejen ti, co ho tvoří, ale především čtenáři, kteří ho čtou.
Pomocí vybraných "žurnalistů" odhaluje jejich neuvěřitelně citově vyprázdněnou a nesmyslupnou práci. V honbě za senzací neexistují pro takové lidi žádné hranice, žádný soucit, jen úspěch a peníze. A mnohý rozumný člověk si v duchu řekne. Co to byli za rodiče, kteří vychovali tak lidsky zmrzačené syny a dcery. Svou amorálnost a lidskou vyprázdněnost skrývají pod slogany jako:  „Píšu jen to, co moje čtenáře zajímá. A lidi chtěj jen to, co je zabalený mezi kozy a fotbal."
Je to ubohá "práce" vyrábějící nenávist a závist. Žádný smysl. Prázdnota.

Klusák neobviňuje, nekritizuje, nesoudí, ale ukazuje bulvární zrůdnost v celé své primitivní nahotě.
A tím poukazuje i na statisíce nevzdělaných čtenářů, kteří za tyto informační splašky jsou ochotni platit. Dokument tak není jen o bahně novinářské prostituce zvaný bulvár, ale především o stavu celé společnosti, z nichž významná část svou primitivností podporuje tyto zrůdné informační projekty, kde čtenáři ani zdroj nejsou vůbec důležité, protože když to potřebují, realitu si vyrobí sami. Takovou, která vyhovuje jim samotným a jejich primitivním čtenářům.

Rozhovor Jana Krause s Vítem Klusákem.

Dokument Víta Klusáka Dělnící bulváru o praktikách bulváru v českém prostředí a lidech, kteří ho čtou.Vybraná filmografie Víta Klusáka:

Digestive (10´, ČR, 2000)
Ocet (Jazz War) (22´. ČR, 2001)
Návod rekonstrukce kopie skutečnosti (20´, ČR, 2001)
Vlast a Burian (30´, ČR, 2003)
Český sen/ Czech Dream - together with Filip Remunda (90´, ČR, 2004)
Přestávka (7´, ČR, 2006)
Vánoce v Bosně - together with Filip Remunda (28´, ČR, 2008)
Český mír/ Czech Peace - together with Filip Remunda (52´, ČR, 2010)
Vše pro dobro světa a Nošovic/ All for the Good of the World and Nosovice (82´, ČR, 2010)
Ocet (Jazz War) (22´. ČR, 2001)
Návod rekonstrukce kopie skutečnosti (20´, ČR, 2001)
Vlast a Burian (30´, ČR, 2003)
Český sen/ Czech Dream - together with Filip Remunda (90´, ČR, 2004)
Přestávka (7´, ČR, 2006)
Vánoce v Bosně - together with Filip Remunda (28´, ČR, 2008)
Český mír/ Czech Peace - together with Filip Remunda (52´, ČR, 2010)
Vše pro dobro světa a Nošovic/ All for the Good of the World and Nosovice (82´, ČR, 2010) CR, 2014)
Dělnící bulváru / Czech Journal: Tabloid Workers (56". ČR, 2014)

Inspirující myšlenky...

Historický román není odborná příručka, ale na druhou stranu není možné současného hrdinu převléknout z džínů do brnění a myslet si, že tak se historický román píše. Lidé dříve jinak mysleli, měli jiné hodnoty, zkušenosti, existovala jiná struktura společnosti, a to vše se musí v příběhu odrazit. Proto se vždycky snažím o co nejdokonalejší kulisu, aby se čtenář prostřednictvím příběhu opravdu přenesl do středověku. Formální stránce psaní přikládám nesmírně veliký význam. Co se týká hrdinů, všechny příběhy spojuje postava vzdělaného a čestného rytíře Oldřicha z Chlumu, královského prokurátora a správce hradu Bezděz. Tahle postava je samozřejmě vymyšlená, neboť z poloviny 13. století, kdy se příběhy odehrávají, máme dochováno jen minimum pramenů, v nichž by se objevovala jména královských úředníků. Skutečné soudní protokoly se objevují až o dvě stovky let později. I když je samozřejmě jméno mého literárního hrdiny fiktivní, snažím se, aby vystupoval tak, jak by člověk v jeho postavení opravdu ve středověku jednal. Ale znovu opakuji, jde o román, nikoli o historickou studii. Pokud autor vytvoří literárního hrdinu a čtenáři ho přijmou, pak automaticky má vůči svým čtenářům určitou odpovědnost. Stejně jako je nemyslitelné, aby Vinetou lhal, tak ani můj Oldřich z Chlumu nemůže ustoupit zlu, nemůže utéct z boje a nemůže být nevěrný své manželce Ludmile. Historickou detektivku považuji tak trochu za pohádku pro dospělé. Základní atributy jsou totiž stejné. Dobro bojuje se zlem a nakonec zvítězí. V tom vidím velikou přednost beletrie, protože skutečná historie je někdy krutá a často i smutná, ale spisovatelé by měli dávat lidem radost a víru.
Vlastimil Vondruška, spisovatel a historik