klusak delnici bulvaru

Dokumentární film Víta Klusáka je průnikem do světa českého bulváru za jehož zrůdnost mohou nejen ti, co ho tvoří, ale především čtenáři, kteří ho čtou.
Pomocí vybraných "žurnalistů" odhaluje jejich neuvěřitelně citově vyprázdněnou a nesmyslupnou práci. V honbě za senzací neexistují pro takové lidi žádné hranice, žádný soucit, jen úspěch a peníze. A mnohý rozumný člověk si v duchu řekne. Co to byli za rodiče, kteří vychovali tak lidsky zmrzačené syny a dcery. Svou amorálnost a lidskou vyprázdněnost skrývají pod slogany jako:  „Píšu jen to, co moje čtenáře zajímá. A lidi chtěj jen to, co je zabalený mezi kozy a fotbal."
Je to ubohá "práce" vyrábějící nenávist a závist. Žádný smysl. Prázdnota.

Klusák neobviňuje, nekritizuje, nesoudí, ale ukazuje bulvární zrůdnost v celé své primitivní nahotě.
A tím poukazuje i na statisíce nevzdělaných čtenářů, kteří za tyto informační splašky jsou ochotni platit. Dokument tak není jen o bahně novinářské prostituce zvaný bulvár, ale především o stavu celé společnosti, z nichž významná část svou primitivností podporuje tyto zrůdné informační projekty, kde čtenáři ani zdroj nejsou vůbec důležité, protože když to potřebují, realitu si vyrobí sami. Takovou, která vyhovuje jim samotným a jejich primitivním čtenářům.

Rozhovor Jana Krause s Vítem Klusákem.

Dokument Víta Klusáka Dělnící bulváru o praktikách bulváru v českém prostředí a lidech, kteří ho čtou.Vybraná filmografie Víta Klusáka:

Digestive (10´, ČR, 2000)
Ocet (Jazz War) (22´. ČR, 2001)
Návod rekonstrukce kopie skutečnosti (20´, ČR, 2001)
Vlast a Burian (30´, ČR, 2003)
Český sen/ Czech Dream - together with Filip Remunda (90´, ČR, 2004)
Přestávka (7´, ČR, 2006)
Vánoce v Bosně - together with Filip Remunda (28´, ČR, 2008)
Český mír/ Czech Peace - together with Filip Remunda (52´, ČR, 2010)
Vše pro dobro světa a Nošovic/ All for the Good of the World and Nosovice (82´, ČR, 2010)
Ocet (Jazz War) (22´. ČR, 2001)
Návod rekonstrukce kopie skutečnosti (20´, ČR, 2001)
Vlast a Burian (30´, ČR, 2003)
Český sen/ Czech Dream - together with Filip Remunda (90´, ČR, 2004)
Přestávka (7´, ČR, 2006)
Vánoce v Bosně - together with Filip Remunda (28´, ČR, 2008)
Český mír/ Czech Peace - together with Filip Remunda (52´, ČR, 2010)
Vše pro dobro světa a Nošovic/ All for the Good of the World and Nosovice (82´, ČR, 2010) CR, 2014)
Dělnící bulváru / Czech Journal: Tabloid Workers (56". ČR, 2014)


Inspirující myšlenky...

Co charakterizuje civilizaci? Výjimečný duch? Ne: každodenní život... Hm! Všimněme si přednostně duchovní oblasti. Vezměme nejprve umění a na prvním místě literaturu. Stojí literatura skutečně mimo schopnosti našich velkých vyšších opic, připustíme-li, že jsou schopny sestavovat slova? Z čeho sestává naše literatura? Z velkých klasických děl! Ale kdež! Jakmile někdo napíše originální knihu, a to se stane jednou dvakrát za století – ostatní literáti ho napodobují, to jest kopírují, takže vyjdou statisíce prací pojednávajících o přesně témž tématu, s trochu odlišnými tituly a s poněkud jinak kombinovanými větami. Opice, které jsou v podstatě imitátoři, musí být nutně schopny něčeho podobného, pod jedinou podmínkou, totiž že mohou používat jazyka.
Pierre Boulle, Planeta opic