fresco jacques venus

Čím dál známější vizionářské projekty Jacqua Fresca (20.3. 1916 - 18.5. 2017) a projektu Venus deklarují reálnou možnost vzniku nového sociálně-ekonomického systému, který vychází ze současných technologických znalostí a je založen na vizích a projektech sociálního inženýra, futuristy a průmyslového designéra Jacquea Fresca. Ten je ralizován pomocí projektu Venus.


Dokument poukazuje na podstatu příčin systémových hodnot poruch a škodlivých příznaků způsobených naší současným společenským systémem.
Filosofie nové společnosti vychází z přirozeného poznatku, že lze velmi rychle nastavit nové myšlení a hodnoty za předpokladu, že se dokážeme zbavit politické a finační nadvlády elit a velmi problematických společenských uspořádání, kterým zcela paradoxně říkáme demokratické.

Film popisuje zcela zjevnou a reálnou možnost vytvoření nového společenského a hodnotového systému, jež překonává po staletí zaběhnuté systémy měnové, ekonomické a politické, jež ve svém důsledku vedly a stále vedou k ekonomickému zotročení velké části populace. Dokument ukazuje cesty  a možnosti vedoucí ke skutečnému a ne utopistickému hledání souvislostí na zcela reálném zakladě znalostí, které lidstvo zatím dosáhlo.


Jacques Fresco

This is a free online documentary created by The Venus Project. Original music by Carly Paradis (‪http://www.carlyparadis.com/‬) from her album "They Have Been Watching".

Pro více informací:
http://www.thevenusproject.com/
Kniha zdarma ke stažení: Projekt Venus

České titulky CC

 


Myšlenky z knih

Člověk, který naslouchá rozumu je ztracený. Rozum totiž zotročuje všechny, jejichž mysl není dost silná, aby mu vládla.
Bernard Shaw