bab2016 raz dva

Medzinárodný festival animovaných filmov pre deti Bienále animácie Bratislava začal v pondelok 10. októbra 2016 a vyvrcholil v piatok 14. októbra 2016.
Počas festivalu videli diváci vyše 260 animovaných filmov z celého sveta v kinosále kina Klap na VŠMU a v kine Mladosť. Súťažné premietania sa konali v Bratislave v Dome kultúry Zrkadlový háj, v Dome kultúry Dúbravka a v kine Nostalgia/Nivy.

Festival rozšíril svoje aktívne pôsobenie na detského diváka aj mimo Bratislavy a súťažné premietania prišli za deťmi v Prešove - kino Scala, v Prievidzi - kino Baník-Art Point a v Košiciach - Kunsthalle.
V medzinárodnej súťaži bolo uvedených 59 súťažných filmov z 25 krajín za mimoriadneho záujmu i spontánneho ohlasu takmer 15000 detských divákov.

Na festivale pracovala Medzinárodná porota v zložení: Edo Lukman (Chorvátsko), predseda poroty; členovia poroty: Zuzana Alnerová (Slovensko), reprezentantka UNICEF; Géraldine Baché (Francúzsko); Martina Frajštáková (Slovensko), Peter Glocko, reprezentant Literárneho fondu Bratislava, Yu Jie (Čína), Géza M. Tóth (Maďarsko).

bab2016 filmy vitezove

Medzinárodná porota BAB 2016 udelila tieto ocenenia:

Cenu Viktora Kubala za najlepší film v súťaži
získal film Raz, dva, strom režisérka Yulia Aronovej (Francúzsko, Švajčiarsko) za excelentnú animáciu, pútavé a inovatívne vyrozprávanie príbehu a originálne výtvarné spracovanie.

Cenu UNICEF Slovensko
získal film Vianočná balada režiséra Michala Žabku (Česká republika), za využitie originálnych animačných techník v príbehu s naliehavým myšlienkovým posolstvom o porozumení, ktoré najlepšie korešponduje s poslaním a cieľmi UNICEF.

Cenu Sv. Vojtecha - Cenu Višegrádu za najlepší film z krajín Višegrádu
získal film Apolejka a jej oslík režisérky Joanny Jasińskej Koronkiewiczovej z Poľska za skvelé spracovanie klasického rozprávkového príbehu, ktorý aktívne oslovuje dnešného detského diváka.

Prémiu Literárneho fondu
získal režisér Juraj Krumpolec zo Slovenska za film Hviezdny taxík za dynamicky farebné stvárnenie filmu na motívy príbehov Gianniho Rodariho a jeho vtipné prenesenie do reálií slovenských školákov.

Porota sa rozhodla udeliť Zvláštne uznanie
štúdiu FILM BILDER GmbH (Nemecko) za nápaditú a zaujímavú kolekciu filmov v súťaži (filmy: Kopf hoch! /Hlavu hore, Krake /Chobotnica,  Wolf /Vlk,  Bat Time /Čas netopierov, Ihr Glühwürmchen kommet /Sobia koleda.)   

Cenu detského diváka
podľa hlasovania detí na BAB 2016 získal film Panáčik drievko režisérov Jeroena Jaspaerta a Daniela Snaddona (Spojené kráľovstvo)

V nesúťažnej časti XIII. ročníka festivalu BAB 2016 boli udelené tieto ocenenia:

PRIX KLINGSOR za celoživotné dielo významnej svetovej osobnosti animovaného filmu výtvarníkovi, animátorovi a režisérovi, Jannikovi Hastrupovi (Dánsko).

ČESTNÁ MEDAILA ALBÍNA BRUNOVSKÉHO za výrazný prínos v oblasti animovaného filmu výtvarníkovi, animátorovi a režisérovi Tadeuszovi Wilkoszovi (Poľsko).

ČESTNÁ MEDAILA ALBÍNA BRUNOVSKÉHO za výrazný prínos v oblasti animovaného filmu scenáristovi, dramaturgovi a pedagógovi Jiřímu Kubíčkovi (Česká republika).

ČESTNÁ MEDAILA ALBÍNA BRUNOVSKÉHO za výrazný prínos v oblasti animovaného filmu výtvarníkovi, animátorovi, režisérovi a pedagógovi Vladimírovi Malíkovi (Slovensko).

ČESTNÁ MEDAILA ALBÍNA BRUNOVSKÉHO za výrazný prínos v oblasti animovaného filmu výtvarníkovi, animátorovi a režisérovi Johnovi Halasovi in memoriam (Spojené kráľovstvo).

Po tretí raz bola súčasťou festivalu aj celoslovenská súťaž pre deti v tvorbe flipbookov (jednoduchá forma animácie v školských zošitkoch), na ktorej sa zúčastnilo 42 žiakov z 15 slovenských základných škôl, základných umeleckých škôl a voľnočasových centier. Víťazkou sa stala Soňa Kőröšiová zo ZUŠ v Humennom.

posterBAB2016