vancura vladilsav kamera
Dílo Vančury je volné  od 1.1. 2013. Jeho knihy v pdf si můžete zdrama stáhnout na stránkách Městské knihovny v Praze nebo na stránkách Ústavu pro českou literaturu Akademie věd ČR v jeho elektronické Edici E a též prostřednictvím e-shopu nakladatelství Academia je volně k dispozici Vančurův text Markéta Lazarová a ve formátu PDF i digitální podoba obou projektů Vančurových Spisů, jež v minulosti vznikaly na půdě zmíněného akademického pracoviště. Tyto soubory jsou doplňovány výborem z Vančurovy publicistiky Řád nové tvorby.


Edice E
zpřístupňuje ve formátu PDF významné publikace vzniklé v průběhu více než šedesáti let na půdě Ústavu pro českou literaturu AV ČR; soustřeďuje se na prezentaci klíčových kolektivních děl (například Dějiny české literatury), zásadní ediční počiny (Soubor díla F. X. Šaldy), dnes již těžko dostupné a oblíbené příručky (Slovník básnických knih, Editor a text, antologie Avantgarda známá a neznámá, Výbor z české literatury od počátků po dobu Husovu a doby husitské) či strojopisné a tištěné sborníky. Celkem obsahuje přes sto titulů a jejich množství se stále zvyšuje.

Edici Markéty Lazarové, již k vydání připravila a poznámkami doprovodila Jarmila Víšková, opatřil doslovem Jiří Holý. Provází ji též obsáhlé slovníkové heslo Vladislava Vančury, které pro Lexikon české literatury pořídil Jiří Opelík, a dále informace k digitalizaci filmové Markety Lazarové, na níž se podílel Národní filmový archiv. Způsob restaurace filmu Marketa Lazarová odpovídá kritické přípravě Vančurova románu, a i proto na sebe oba projekty vzájemně odkazují. V neposlední řadě jsou součástí elektronické knihy odkazy na informační zdroje přístupné veřejně na internetových stránkách Ústavu pro českou literaturu (www.ucl.cas.cz).

Vladislav Vančura (1891 - 1942)
se stal obětí teroru po atentátu na zastupujícího říšského protektora Reinharda Heydricha. Gestapo ho zatklo již před atentátem 12. května 1942, když byla odhalena jeho role v Národně revolučním výboru inteligence. Jako přední člen literární skupiny této ilegální organizace, která od podzimu 1941 reprezentovala v protinacistickém odboji hlas českých umělců a intelektuálů, připravoval spolu s Václavem Černým, Františkem Halasem a Bedřichem Václavkem program obnovy svobodného literárního života po porážce Hitlerova Německa. Po vyhlášení stanného práva se tato velká a v národě respektovaná umělecká osobnost stala jednou z prvních obětí pomsty okupační moci za smrt třetího muže třetí říše. Nikoli náhodou právě Vančurovo jméno zahajovalo seznam osob popravených za napomáhání nebo schvalování atentátu, který byl na prvních stránkách novin publikován 3. června 1942.


Myšlenky z knih

Je možné naplnit mysl milióny fakty a stále být úplně nevzdělaný.
Alec Bourne