capek karel portret kniha

Městská knihovna v Praze se ve spolupráci s Ústavem Českého národního korpusu, Společnosti bratří Čapků a Památníku Karla Čapka ve Strži rozhodla zpřístupnit kompletní dílo Karla Čapka v elektronické podobě ke stažení.

Co najdete na webu:

* dílo Karla Čapka ke stažení
* seznam nahrávek Čapkových děl na CD a kazetách
* seznam knih Karla Čapka přeložených do cizích jazyků
* seznam odborné a jiné literatury o Karlu Čapkovi


Link: http://www.mlp.cz/karelcapek/