moleskine-notebook

Moleskine
není pro mnoho lidí jen neobvyklá forma vedení poznámek v malém bloku, ale doslova nezbytnost a identita osobnosti. Přestože se nejedná o soutěž, každý "moleskinový člověk" rád předvede ostatním své kreativní nápady. Moleskine také značka, která identifikuje celou škálu notebooků, deníků a průvodců městem pomocí jednoduchých nástrojů.


Svým způsobem popkultura vznikla už v roce 1980, kdy Bruce Chatwin vypráví svůj první moleskinový příběh https://www.moleskine.com/bruce-chatwin-the-songlines Pak na chvíli vše ustrnulo, aby v roce 1997 milánský vydavatel přinesl legendární notebook zpět k životu, a oživil tradici Bruce Chatwina.

Dnes jsou tzv. "Moleskine notebooks" nezbytné pro spoustu mladých lidí. Ukládají do nich své myšlenky a nápady s často neuvěřitelnou kreativitou.

Více: https://www.moleskine.com
Inspirující myšlenky...

Jak přesně musejí být vlasy dlouhé, aby se považovaly za „dlouhé“, to se mění od kultury ke kultuře, nebo dokonce i v rámci jedné kultury. Například žena s vlasy po bradu může mít v mnoha kulturách ještě krátké vlasy, kdežto muž se stejnou délkou vlasů by měl v té samé kultuře již vlasy dlouhé. Vědci pohlížejí na dlouhé vlasy a chlupy jako na souhru přirozeného výběru u velké části zvířecích druhů, neboť délka srsti je běžnou známkou dobrého zdraví. Freudiáni se na to též dívají v sexuálním světle, a sice jako na zviditelnění odpoutavšího se idu (našeho nerozumného já) od útlaku superega (našeho rozumného nadjá). Vlasy signalizují rozdíly mezi pohlavími, jakož i rozdíly ideologické. Opačná pohlaví i opačné ideologie mají sklon mít i opačné vlasy, například délku vlasů.
Dlouhé vlasy v dějinách