hradistske slunicko
Velký festival Hradišťské sluníčko se malinko ohlíží a  počítá, koho letos potěšilo. Určitě v prvé řadě 298 čerstvě pasovaných prvňáčků, kteří krom poklepaní mečem od opravdického krále, prince či královny písmenek získali za odměnu knížku pro prvňáčka.

Myšlenky z knih

Tupost ducha je naprosto v souladu s tupostí vnímání a nedostatkem dráždivosti, což činí člověka méně vnímavým k bolestem a zármutku každého druhu a velikosti: právě z této duchovní tuposti však vychází ono druhé, vnitřní prázdnota, vtištěná do bezpočtu tváří, kterou prozrazuje i čilá pozornost všem, i těm nejmenším událostem ve vnějším světě, vnitřní prázdnota, jež je pravým zdrojem nudy, slídící po vnějších dráždidlech, aby něčím rozhýbala ducha a mysl.
Schopenhauer, Aforismy k životní moudrosti