Knihovny by měly být místem, kde se lidé setkávají, diskutují, kde denně studují celé třídy, místo, které žije nejkulturněji v celém regionu. Není to jen otázka peněz a rozhodnutí, velmi často omezených politiků, jak si mnozí myslí, měla by to být prioritní záležitost celého společenství, ve kterém žijeme.

Realita je ale taková, že vzdělávání je skoro nadávka a rozvoj knihoven jako kulturně vzdělávacích center zkorumpované politiky na všech úrovních absolutně nezajímá nebo je mnoha místech zneužíváná k propagaců nějakých idejí.

Knihovny proto živoří na okraji společenského zájmu a pokud je sitiuace někde lepší, pak díky nezvyklému nadšení několika lidí, kteří s politikou nemají nic společného. To je fakt, který jasně poukazuje na degenaraci myšlení celé společnosti.

Změna může přijít pouze a jen, pokud zcela zásadně změníme přístup nás všech a přestaneme respektovat hloupě nastavený systém, který je evidentně nefunkční.
Není třeba čekat na blahosklonný přístup hlupáka zeshora, ale je třeba konat na jakékoliv úrovni. Pak se věci dají do pohybu. Jinak nám za deset let zůstanou jen oslavné žalozpěvy v médiích a polorozpadlé knihy v prázdných místnotech, zatímco u televizorů se budou tlačit davy poloidiotů a tupě sledovat další díl kydání hnoje České televize. Pokud chceme takovou budoucnost, tak nic nedělejme.

Ptám se proto, zda nám v dnešní době stačí zábavný týden knihoven, nebo je třeba zorganizovat celý rok knihoven s celospolečenskou a smysluplnou diskusí o vzdělávání? To, co na této akci absolutně postrádám, je totiž smysluplný přístup. Pár akcí nám sice pomůže napsat čárky do našich aktivit, ale nic nemění. Nezdá se vám, že podobné akce a přístup byly už za socialismu?

Tisková zpráva o stavu propagace čtení a kultury v knihovnách :
Letos s mottem – Čti, žij zdravě! Když jsme tuto akci připravovali, vůbec jsme netušili, jak složitou situaci bude Česko v těchto dnech prožívat! Stovky veřejných knihoven nabízejí především vzdělávací programy na téma zdravého životního stylu dětem, mládeži a dospělým, majoritní společnosti i menšinám, nabízejí kulturní a vzdělávací alternativu, jsou místem, kde je možné trávit volný čas.

Knihovny jsou bezpečným, klidným a kultivovaným místem setkávání lidí a jsou dostupné každému. Právě tato funkce je zdůrazňována v evropském i světovém měřítku se zvyšující se intenzitou a naléhavostí. Tak jako v minulých letech i letos chceme zapůsobit především na veřejnost a média i na státní správu, samosprávu či podnikatele.

K tématu letošního Týdne knihoven se svými akcemi přihlásilo téměř 400 veřejných knihoven ČR. Celkem existuje přes 3000 knihoven.

Knihovny pořádají přednášky o zásadách zdravého životního stylu a prevenci civilizačních onemocnění, desítky knihoven připravily výstavy knih a dalších dokumentů se zdravotní tematikou, zvou na besedy s uživateli lékařské kapacity. Národní lékařská knihovna připravila seminář Informace o zdraví a nemoci pro občany, Městská knihovna v Praze překvapí akcí Knihovna do ucha. Číst se dá i ušima, to je známé, že knihovna takové knihy do ucha půjčuje, je také informace poměrně rozšířená, málokdo ale ví, že takové čtení může i produkovat! V Městské knihovně Karlovy Vary si můžete zacvičit při akci Cvičení pro zdraví a s odborníky na zdravou výživu v pořadu Zdravě žij v každém věku se potkáte v Městské knihovně v Turnově. Městská knihovna Strážnice připravila besedy o léčitelství, esoterice a hypnóze, pořad Hudba léčí můžete vidět v Městské knihovně Žďár nad Sázavou a Městská knihovna Vizovice vystavuje mýdla sběratelky Slováčkové z celého světa pod názvem Čistota, půl zdraví. Byliny do každé rodiny – povídání o bylinkách uvidíte v Knihovně města Olomouce a s tematikou prevence rakoviny prsu se seznámíte v knihovně MČ Praha 18.