Český klub skeptiků Sisyfos dokonce udělil Jardovi Duškovi stříbrný Bludný balvan. Ctihodné vědce spolku, který si dal za cíl boj proti šarlatánství a matení veřejnosti, nesmírně pobouřily jeho názory na jídlo, Slunce a vodu. Nebyl ale pozván na předání cen. Zřejmě proto, že organizátoři v čele s katolíkem Grygarem tušili, co jim chtěl Jarda Dušek říct: Chtěl porotcům vyprávět Sisyfův příběh. Příběh krále, který byl považován za největšího darebáka pod Sluncem. Aby získal pramen pro korintský hrad, obelstil říčního boha Asópa. Zeus na něj za to poslal smrt. Mazaný Sisyfos ji ale spoutal a zavřel do komory. Když bůh války Árés smrt osvobodil, unikl Sisyfos lstí i podruhé. Protože si nevážil bohů ani smrti, musel pak za trest valit do kopce balvan. Ten mu ale vždycky pod vrcholkem vyklouzl a sjel dolů. „Sisyfovská práce“ je od té doby symbolem nesmyslného, otupujícího a bezvýchodného úsilí, ze kterého není žádný užitek.