Nevěřte všemu, co se k věření předkládá. Komenský

Vybíráme pro vás zajímavé knihy

Oldřich Mikulášek v poezii ztracený a znovunalezený

Oldřich Mikulášek v poezii ztracený a znovunalezený

Přemýšlivá a krásně vroucí je Mikuláškova poezie, jež ho řadí k českým bardům, kteří nejvíc oslovili své čtenáře. Oldřich Mikulášek (1910 – 1985) byl pan Básník, kterého osud spojil s Brnem...

Záhořovo lože K.J. Erbena. Horor o hrůzách pekla a napravení jednoho lidožrouta

Záhořovo lože K.J. Erbena. Horor o hrůzách pekla a napravení jednoho lidožrouta

Záhořovo lože je jedna z málo známých balad v Erbenově Kytici. Horově – pohádkový příběh o otci, který upsal své dítě ďáblu. ...

Denní dům, noční dům, čtivé příběhy Tokarczukové na hranicích snů, reality a mystiky

Denní dům, noční dům, čtivé příběhy Tokarczukové na hranicích snů, reality a mystiky

Román Denní dům, noční dům situovala autorka do oblasti Kladska, kde poblíž českých hranic našla svůj nový domov. Každá věc má svou temnou a světlou stránku - píše autorka, obdivovatelka C. ...

Atlantis nedal zapomenout Vladimíra Vokolka. Ke komu mluvím dnes a Mezi ohněm a vodou

Atlantis nedal zapomenout Vladimíra Vokolka. Ke komu mluvím dnes a Mezi ohněm a vodou

Nakladatelství Atlantis se postaralo (a bylo to s finančním přispěním Ministerstva kultury ČR) deset let po Vokolkově smrti o reprezentativní vydání velké části jeho básnického díla, a knihy...

Miloš Salus. Zakladatel proslulé ilegální terezínské univerzity

  • Kategorie: Souvislosti

salus 1932

Miloš Salus, český vlastenec, syn šochetův1). Bylo mu 29 let, když skončila 1. světová válka a Česká republika se stala demokratickou zemí. Jako mladý a nadšený pedagog se velmi aktivně podílel na životě nové země.


Po studiích na technice v Praze dostal od 1. září 1929 umístěnku na Veřejnou obchodní školu v Šumperku, tedy přesněji českou pobočku Německé obchodní školy. Téhož roku složil státnice ze zbožíznalství a mechanické technologie. Ve městě s německou většinou se projevoval jako ryzí vlastenec, obětavý osvětový pracovník a nadšený divadelník. S amatérským spolkem Tyl připravil představení náročného Ibsenova dramatu Přízraky. Divadlu se věnoval také se svými studenty. Jeho snahy vedly k vyšší úrovni vzdělávání a kultury. Aktivní byl také v Sokole a připravoval večery české poezie a řadu přednášek o české literatuře, divadle, českých dějinách, vlastenectví, Masarykovi a Tyršovi. Této osobnosti se později věnoval podrobně jako člen organizačního výboru při realizaci výstavy Šumperk Tyršovi a jeho myšlence, která se v roce 1932 setkala s velkým ohlasem veřejnosti. V Šumperku působil Miloš Salus až do roku 1934. Kulturně činný však byl i na svých dalších učitelských štacích v Chrudimi, Pardubicích, kde se zasazoval za práva svých studentů, a v Praze – Karlíně.

S nástupem nacismu spotřeboval veškerou energii do boje proti smrtícímu fašismu.
V roce 1937 se v Praze spřátelil s profesorem Jankovcem, Janem Pavlíkem a Miroslavem Satranem. Všichni tito vlastenci byli později zavražděni nacisty. Po Mnichovské dohodě začal být jeho židovský původ na překážku, jeho veřejné přednášky byly zapovězeny, nemohl ani učit. Vrací se tedy do rodného Kladna.

Počátkem roku 1942 byl jako Žid odeslán do Terezína, kde se jeho životní mise naplnila. Stal se jedním ze zakladatelů proslulé ilegální terezínské univerzity a kulturního života v ghettu. Byl to člověk, který se plně věnoval svému poslání ve vzdělávacím systému.2)

Jak uvádí Elena Makarová3) ve své knize, byl jedním ze dvou mužů, kolem kterých se začaly v Terezíně organizovat přednášky.
Hlavním cílem Salusových přednášek byla propagace češství.

„ Ano, my jsme trestáni, my nosíme zlatou hvězdu, my jsme v koncentračním táboře a oni říkají, že to je proto, že jsme národ židovský. Na druhé straně, naše utrpení a pronásledování jednou skončí a my se vrátíme do našeho českého domova“.

„Smetana - Dvořák – Praha“ byla kulturní výzva 64 členné Salusovy skupiny doplněná mottem: „Informovat a povzbuzovat“. 4)
Spolupracovníky skupiny byli především asimilovaní židé z Čech a Moravy. Obsahem ryze českých přednášek byly československé dějiny, dějiny hlavního města Prahy, česká literatura, hudba a umění. Původně nebyly přednášky v češtině povoleny, proto se odehrávaly v odlehlejších kasárnách. Jejich zákaz byl později odvolán. Snahy této skupiny se tedy rozšířily a byly věnovány především české mládeži v dětských domovech a knihovně, ale přesto povětšině zůstaly tajnými pro jejich antifašistický postoj.
Český vlastenec Josef Bondy 5) se dívá na kulturní terezínské aktivity jako na jednu ze světlejších stránek boje Čechů za osvobození.

Miloš Salus si během svého pobytu v Terezíně psal deník. Poslední zápis před transportem směr Osvětim provedl 30. září 1944: Celá série přednášek mé skupiny obsahovala 169 lekcí a navštívilo je 10.247 posluchačů.

1. října 1944 byl Miloš Salus poslán na východ v přeplněném dobytčím vagóně. Jeho přítel Jiří Tesař vzpomíná na tuto cestu, která trvala jeden a půl dne.

"Napěchovali nás do dobytčího vozu po 65 mužích. (...) Nic jsme neviděli, až když se najednou otevřela vrata vagonu, silné reflektory nás oslnily a surový hlas s pruskou výslovností na nás řval. (...) Vystoupili jsme. Přede mnou stál malý človíček, polomrzák, prof. Salus, a jen mi pošeptal: „Jiří, to je konec!“ (...) Jeden tam stál se založenýma rukama a jenom palcem ukazoval napravo nebo nalevo. Přede mnou malá postavička šla napravo. (...) Za necelých 20 minut po našem příjezdu plápolaly již rudé plameny z komínů krematoria a tisíce krásných a čistých duší spělo k nejvyššímu trůnu, k trůnu věčného klidu, kde nesídlí nenávist, kde se nerozlišuje, zdali je člověk bílý či černý, zdali je žid či křesťan, křivý či rovný. A mezi nimi byla také duše našeho vždy usměvavého a dobrého profesora Saluse. S Bohem, pane profesore!“6)

Poznámky
1. Šochet – speciálně vyškolený člověk, jehož úkolem je porážet zvířata podle zásady košer porážky zvířat. Vykonává porážku košer savců a drůbeže. Zásady této porážky jsou velmi složité. Každý šochet musí být praktikující žid.
2. V srpnu 1943 si zapsal do svého deníku: „Před několika měsíci mi byla svěřena funkce, která dala smysl mému přežívání v Terezíně. Jal jsem se organizovat život zde starým lidem. Nikdo se o ně nestaral, nikoho nezajímali. Nebylo lehké najít jim místo, spolehlivý systém péče, ale také rozpoznat vypravěče a herce mezi starými lidmi. Každý transport směřující na Východ zničil mé dosavadní snažení. Ale mě už nemohlo nic zastavit.“
3. MAKAROVÁ, E. Univerzita přežití: Osvětová a kulturní činnost v terezínském ghettu 1941-1945. Praha: G plus G, 2002, s. 17
4. „Nikdo nepochopí, čím nám, vyrostlým v českém prostředí, česky nejen myslícím, ale i česky cítícím lidem byla česká přednáška, české divadlo, česká píseň. Úřadování německé, denní rozkazy a tiskoviny německé, na ubikacích část německy hovořících, to vše jsme denně měli kolem sebe. Proto jsme se na našich českých večerech cítili trochu doma, naše myšlenky zalétávaly k známým místům tak těžce zkoušené země.“ Viz. Polák, J., Na věčnou paměť hrdinům. Obchodní akademie Praha – Karlín, 1946, s.42
5. Josef Bondy, spisovatel píšící pod jménem Josef Bor, popisuje aktivní kulturní život v terezínském ghettu a cituje z deníku Miloše Saluse v knize Opuštěná panenka, NPL Praha, 1965
6. Viz. Tesař, J., Sbohem, pane profesore! Na věčnou paměť hrdinům. Obchodní akademie Praha – Karlín, 1946, s. 47

Prameny a literatura:
Filip, Z. Životní cesta Miloše Saluse. In.:Terezínské listy 2000/28.
Makarova, M., Makarov, S., Kuperman, V. University Over The Abyss. Jerusalem: Verba Publishers Ltd., 2004.
Kol. Na věčnou paměť hrdinům. Praha, Obchodní akademie Karlín, 1946.
Švecová, L. Význam časopisu Vedem v terezínském ghettu. Diplomová práce, Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2010, s. 23.

Titulní foto:
M.Salus (třetí zleva) jako člen organizačního výboru při realizaci výstavy Šumperk Tyršovi a jeho myšlence, 1932

Zdroj: Respekt a tolerance

OBRAŤE LIST A ČTĚTE DÁL... židovství druhá světová válka Salus Miloš

Přidejte informaci k článku

Bezpečnostní kód
Obnovit

Než si knihu půjčíte z knihovny a začnete číst...

Moje dlouhé mlčení Eriky Bezdíčkové, biografie beroucí dech

Moje dlouhé mlčení Eriky Bezdíčkové, biografie beroucí dech

Myslím, že nebylo u nás novináře, který by ji  neznal. Žilinská rodačka Erika Kellermannová-Bezdíčková (* 1931) dosud trpí (ale zá...

Soukromé západy slunce Františka Listopada

Soukromé západy slunce Františka Listopada

Básnická sbírka vychází dne 26. listopadu u příležitosti 91 narozenin Františka Listopada, držitele Seifertovy ceny. ...

Molekulární kuchyně. Kuchařka labužnické alchymie

Molekulární kuchyně. Kuchařka labužnické alchymie

Není to běžná kuchařka. Je to snadno srozumitelné vyprávění o chemických dějích probíhajících při vaření doplněné základním vysvětlujíc...

Umění zahálky aneb nejdůležitější prázdninová disciplína

Umění zahálky aneb nejdůležitější prázdninová disciplína

Jak zahálet a tím si uchovat svěžet a zdravý rozum. Jak přežít v době computerů bez antidepresiv. Chvála pomalosti a rozumu. ...

Po otřesech, Haruki Murakami napsal katastrofické povídky.

Po otřesech, Haruki Murakami napsal katastrofické povídky.

Roku 1995 postihla Japonsko dvojí katastrofa: v lednu zemětřesení v Kóbe a v březnu sarinový útok v tokijském metru. Po těchto událoste...

101 nejkrásnějších domovních znamení Prahy

101 nejkrásnějších domovních znamení Prahy

Spolu s knihou Miroslava Horníčka Dobrý den, socho! patří tato kniha k těm nejlepším o malých i větších sochařských skvostech Prahy. ...

Román Vrač Martina Ryšavého. Po dlouhé době dobrý český román

Román Vrač Martina Ryšavého. Po dlouhé době dobrý český román

Filmař Martin Ryšavý je mezi čtenáří poměrně známý, ne však dokumentárními filmy, ale díky své dvousvazkové knize Cesty na Sibiř, ve kt...

Říkej tomu spánek: velký román Henryho Rotha poprvé v češtině

Říkej tomu spánek: velký román Henryho Rotha poprvé v češtině

Jeden z nejvýznamnějších románů americké literatury, kniha spisovatele Henryho Rotha (1906-1995) Říkej tomu spánek vychází po téměř osm...

Kouzlo nechtěného Antonína Přidala

Kouzlo nechtěného Antonína Přidala

Kouzlo nechtěného je zajímavé čtení hlavně pro ty, kteří se chtějí dozvědět, jestli nepíši jako pitomci nebo jiný druh literá...

Točoman a lidožrouti

Točoman a lidožrouti

Nejdřív vysvětlivka k názvu. Točoman, od slova točit, (film, natáčet, rozumí se) je muž, který pohyblivým obrázkům propadl asi jako jin...

Černá bere Michala Maršálka

Černá bere Michala Maršálka

Lékař, básník a esejista Mi chal Maršálek žije v Praze. Je autorem nebo spoluautorem několika odborných knih z oblasti psychiatrie. Zab...

11. září a tajné služby. Promyšlený podvod na občanskou svobodu

11. září a tajné služby. Promyšlený podvod na občanskou svobodu

První původní česká monografie, která vyvrací vládou a masmédii předkládané vysvětlení teroristických útoků z 11. září 2001 jako směšno...

Kdyby nějaký Marťan (který nikdy nezemře, snad jen při nehodě) přišel na Zemi a viděl tento zvláštní druh bytostí - tyto lidi žijící asi sedmdesát nebo osmdesát let s vědomím, že přijde smrt - zdálo by se mu, že musí být nesmírně depresívní žít a vědět, že život je jen dočasný. My lidé nějak přijdeme na to, jak žít i přes tento problém: smějeme se, vtipkujeme, žijeme.
Richard Phillips Feynman

S dětmi do knihovny. Dejte jim šanci, aby uměly česky a nebyly hloupé

Pachatelé dobrých skutků Miloše Kratochvíla mají pět dílů a jsou komplet

Pachatelé dobrých skutků Miloše Kratochvíla mají pět dílů a jsou komplet

Země se nezachvěla, gejzíry v české kotlině nevytryskly, jen vyšla malá, žlutobílá knížka. Jmenuje se Klofáci a je pátým a posledním dí...

Zimní bitva. Dobro vítězí nad mnohonásobně silnějším zlem

Zimní bitva. Dobro vítězí nad mnohonásobně silnějším zlem

Dramatický příběh o útěku z otroctví, vině, lásce a přátelství. Tak by se dala stručně popsat „baobabí“ knížka Zimní bitva od francouzs...

Toník a jeskyně snů, příběhy z tajemné zahrady

Toník a jeskyně snů, příběhy z tajemné zahrady

Knížka plná tajemství a záhad. Na jedné straně se dětem otevírá úžasný a nepoznaný svět, kde se stírá co je reálné a co si Toník vymysl...

Skutečný příběh Cílka a Lídy. Lesní drama podle Františka Skály

Skutečný příběh Cílka a Lídy. Lesní drama podle Františka Skály

Originální výtvarník František Skála (1956) vydal Skutečný příběh Cílka a Lídy, komiks pro cca sedmi – osmiletého čtenáře, kongeni...

Letopisy z hlubin věků Michelle Paver. Šest dílů čtivější jak Harry Potter

Letopisy z hlubin věků Michelle Paver. Šest dílů čtivější jak Harry Potter

V Česku už vyšlo všech 6 dílů knihy, která svou kvalitou Harryho Pottera v mnohém předčí.. V mnohotisícových nákladech sa vydáva v Pa...

Polní žínka Evelínka. Oblíbená kniha Františka Nepila a ilustrátora Miloslava Jágra

Polní žínka Evelínka. Oblíbená kniha Františka Nepila a ilustrátora Miloslava Jágra

Nejoblíbenější kniha herečky Gabriely Vránové, Polní žínka Evelínka, poprvé spatřila světlo světa už v roce 1979. Můžete si proto ...

Gaston, chlapeček, který se pořád ptal

Gaston, chlapeček, který se pořád ptal

Gaston je chlapeček, který stejně jako každé jiné malé dítě hledí s údivem na svět kolem sebe. Zajímá ho všechno, co souvisí s jeho cho...

Život Tonyho s držkou na rohožce

Život Tonyho s držkou na rohožce

Kniha Ivony Březinové s drsným názvem Držkou na rohožce líčí osudy kluka Tonyho, který vyrůstal v dětském domově a teď, s dosažením pln...

Dárek pro Sáru, velmi dobrá kniha  pro první čtení

Dárek pro Sáru, velmi dobrá kniha pro první čtení

Ivona Březinová vydává svoji třetí knížku s ilustracemi Heleny Zmatlíkové, tentokrát je to ideální čtení pro malé druháky, protože hlav...