Děti do knihoven. Dejte dětem šanci, aby nebyly hloupé

Vybíráme pro vás zajímavé knihy

Věčný Benvenuto Cellini. Světový sochař, který žil tím, co napsal

Věčný Benvenuto Cellini. Světový sochař, který žil tím, co napsal

V záplavě různých memoárů většinou s diskutabilní úrovní jsem sáhla po delší době rovněž po nepříliš vydařených literárních pamětech, které jsou však ve srovnání s dnešními pravým skvostem. ...

Lovcovy zápisky. Turgeněvův lyrický až metafyzický pohled do lidské duše

Lovcovy zápisky. Turgeněvův lyrický až metafyzický pohled do lidské duše

Když Ivan Sergejevič Turgeněv (1818-1883) vydal v roce 1852 Lovcovy zápisky, byl za ně vypovězen do vyhnanství na svůj statek a teprve po roce se mohl vrátit a pokračovat v literární činnost...

Ustláno na růžích a pod nebesy a další mimořádné čtení od Jindřišky Smetanové

Ustláno na růžích a pod nebesy a další mimořádné čtení od Jindřišky Smetanové

Spisovatel Zdeněk Jirotka o knihách paní Smetanové napsal: "...Od dob Jana Nerudy nikdo nic tak půvabného o Praze a její Malé Straně nenapsal. A proto jsem přesvědčen, že se povídky Jindřišk...

Bylo nás pět, nezapomenutelný Poláčkův humoristický román pro děti

Bylo nás pět, nezapomenutelný Poláčkův humoristický román pro děti

Dodnes oblíbený humoristický román Karla Poláčka, popisující autorovo dětství v Rychnově nad Kněžnou, byl vydán už v roce 1946 ...

Miloš Salus. Zakladatel proslulé ilegální terezínské univerzity

  • Kategorie: Souvislosti

salus 1932

Miloš Salus, český vlastenec, syn šochetův1). Bylo mu 29 let, když skončila 1. světová válka a Česká republika se stala demokratickou zemí. Jako mladý a nadšený pedagog se velmi aktivně podílel na životě nové země.


Po studiích na technice v Praze dostal od 1. září 1929 umístěnku na Veřejnou obchodní školu v Šumperku, tedy přesněji českou pobočku Německé obchodní školy. Téhož roku složil státnice ze zbožíznalství a mechanické technologie. Ve městě s německou většinou se projevoval jako ryzí vlastenec, obětavý osvětový pracovník a nadšený divadelník. S amatérským spolkem Tyl připravil představení náročného Ibsenova dramatu Přízraky. Divadlu se věnoval také se svými studenty. Jeho snahy vedly k vyšší úrovni vzdělávání a kultury. Aktivní byl také v Sokole a připravoval večery české poezie a řadu přednášek o české literatuře, divadle, českých dějinách, vlastenectví, Masarykovi a Tyršovi. Této osobnosti se později věnoval podrobně jako člen organizačního výboru při realizaci výstavy Šumperk Tyršovi a jeho myšlence, která se v roce 1932 setkala s velkým ohlasem veřejnosti. V Šumperku působil Miloš Salus až do roku 1934. Kulturně činný však byl i na svých dalších učitelských štacích v Chrudimi, Pardubicích, kde se zasazoval za práva svých studentů, a v Praze – Karlíně.

S nástupem nacismu spotřeboval veškerou energii do boje proti smrtícímu fašismu.
V roce 1937 se v Praze spřátelil s profesorem Jankovcem, Janem Pavlíkem a Miroslavem Satranem. Všichni tito vlastenci byli později zavražděni nacisty. Po Mnichovské dohodě začal být jeho židovský původ na překážku, jeho veřejné přednášky byly zapovězeny, nemohl ani učit. Vrací se tedy do rodného Kladna.

Počátkem roku 1942 byl jako Žid odeslán do Terezína, kde se jeho životní mise naplnila. Stal se jedním ze zakladatelů proslulé ilegální terezínské univerzity a kulturního života v ghettu. Byl to člověk, který se plně věnoval svému poslání ve vzdělávacím systému.2)

Jak uvádí Elena Makarová3) ve své knize, byl jedním ze dvou mužů, kolem kterých se začaly v Terezíně organizovat přednášky.
Hlavním cílem Salusových přednášek byla propagace češství.

„ Ano, my jsme trestáni, my nosíme zlatou hvězdu, my jsme v koncentračním táboře a oni říkají, že to je proto, že jsme národ židovský. Na druhé straně, naše utrpení a pronásledování jednou skončí a my se vrátíme do našeho českého domova“.

„Smetana - Dvořák – Praha“ byla kulturní výzva 64 členné Salusovy skupiny doplněná mottem: „Informovat a povzbuzovat“. 4)
Spolupracovníky skupiny byli především asimilovaní židé z Čech a Moravy. Obsahem ryze českých přednášek byly československé dějiny, dějiny hlavního města Prahy, česká literatura, hudba a umění. Původně nebyly přednášky v češtině povoleny, proto se odehrávaly v odlehlejších kasárnách. Jejich zákaz byl později odvolán. Snahy této skupiny se tedy rozšířily a byly věnovány především české mládeži v dětských domovech a knihovně, ale přesto povětšině zůstaly tajnými pro jejich antifašistický postoj.
Český vlastenec Josef Bondy 5) se dívá na kulturní terezínské aktivity jako na jednu ze světlejších stránek boje Čechů za osvobození.

Miloš Salus si během svého pobytu v Terezíně psal deník. Poslední zápis před transportem směr Osvětim provedl 30. září 1944: Celá série přednášek mé skupiny obsahovala 169 lekcí a navštívilo je 10.247 posluchačů.

1. října 1944 byl Miloš Salus poslán na východ v přeplněném dobytčím vagóně. Jeho přítel Jiří Tesař vzpomíná na tuto cestu, která trvala jeden a půl dne.

"Napěchovali nás do dobytčího vozu po 65 mužích. (...) Nic jsme neviděli, až když se najednou otevřela vrata vagonu, silné reflektory nás oslnily a surový hlas s pruskou výslovností na nás řval. (...) Vystoupili jsme. Přede mnou stál malý človíček, polomrzák, prof. Salus, a jen mi pošeptal: „Jiří, to je konec!“ (...) Jeden tam stál se založenýma rukama a jenom palcem ukazoval napravo nebo nalevo. Přede mnou malá postavička šla napravo. (...) Za necelých 20 minut po našem příjezdu plápolaly již rudé plameny z komínů krematoria a tisíce krásných a čistých duší spělo k nejvyššímu trůnu, k trůnu věčného klidu, kde nesídlí nenávist, kde se nerozlišuje, zdali je člověk bílý či černý, zdali je žid či křesťan, křivý či rovný. A mezi nimi byla také duše našeho vždy usměvavého a dobrého profesora Saluse. S Bohem, pane profesore!“6)

Poznámky
1. Šochet – speciálně vyškolený člověk, jehož úkolem je porážet zvířata podle zásady košer porážky zvířat. Vykonává porážku košer savců a drůbeže. Zásady této porážky jsou velmi složité. Každý šochet musí být praktikující žid.
2. V srpnu 1943 si zapsal do svého deníku: „Před několika měsíci mi byla svěřena funkce, která dala smysl mému přežívání v Terezíně. Jal jsem se organizovat život zde starým lidem. Nikdo se o ně nestaral, nikoho nezajímali. Nebylo lehké najít jim místo, spolehlivý systém péče, ale také rozpoznat vypravěče a herce mezi starými lidmi. Každý transport směřující na Východ zničil mé dosavadní snažení. Ale mě už nemohlo nic zastavit.“
3. MAKAROVÁ, E. Univerzita přežití: Osvětová a kulturní činnost v terezínském ghettu 1941-1945. Praha: G plus G, 2002, s. 17
4. „Nikdo nepochopí, čím nám, vyrostlým v českém prostředí, česky nejen myslícím, ale i česky cítícím lidem byla česká přednáška, české divadlo, česká píseň. Úřadování německé, denní rozkazy a tiskoviny německé, na ubikacích část německy hovořících, to vše jsme denně měli kolem sebe. Proto jsme se na našich českých večerech cítili trochu doma, naše myšlenky zalétávaly k známým místům tak těžce zkoušené země.“ Viz. Polák, J., Na věčnou paměť hrdinům. Obchodní akademie Praha – Karlín, 1946, s.42
5. Josef Bondy, spisovatel píšící pod jménem Josef Bor, popisuje aktivní kulturní život v terezínském ghettu a cituje z deníku Miloše Saluse v knize Opuštěná panenka, NPL Praha, 1965
6. Viz. Tesař, J., Sbohem, pane profesore! Na věčnou paměť hrdinům. Obchodní akademie Praha – Karlín, 1946, s. 47

Prameny a literatura:
Filip, Z. Životní cesta Miloše Saluse. In.:Terezínské listy 2000/28.
Makarova, M., Makarov, S., Kuperman, V. University Over The Abyss. Jerusalem: Verba Publishers Ltd., 2004.
Kol. Na věčnou paměť hrdinům. Praha, Obchodní akademie Karlín, 1946.
Švecová, L. Význam časopisu Vedem v terezínském ghettu. Diplomová práce, Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2010, s. 23.

Titulní foto:
M.Salus (třetí zleva) jako člen organizačního výboru při realizaci výstavy Šumperk Tyršovi a jeho myšlence, 1932

Zdroj: Respekt a tolerance

OBRAŤE LIST A ČTĚTE DÁL... židovství druhá světová válka Salus Miloš

You have no rights to post comments

Než si knihu půjčíte z knihovny a začnete číst...

Povídky o zaslíbené zemi.  Jak vidí Ameriku Doctorow.

Povídky o zaslíbené zemi. Jak vidí Ameriku Doctorow.

E.L. Doctorow (1931–2015) je spisovatel, který nikdy nevnímal Ameriku jako zemi zaslíbenou, ale naopak vidí všechno zlo, které bují z p...

Jedna vražda stačí. Napínavá detektivka na jedno nadechnutí Ivany Hutařové

Jedna vražda stačí. Napínavá detektivka na jedno nadechnutí Ivany Hutařové

Matyldu Pekárkovou s její malou fenkou Dorotkou vyslaly děti na podzimní dovolenou na Istrii – maminka jde do důchodu, tak ať si jeho z...

Mluv se mnou. Jak se dorozumíváme s naší nemocí...

Mluv se mnou. Jak se dorozumíváme s naší nemocí...

Nakladatelství Maxdorf  přichází za čtenáři s velmi zajímavým projektem, kterým je knížka Mluv se mnou. Cílem knížky je nastínit a...

Chodit po provaze je snadné tvrdí Ivan Wernisch

Chodit po provaze je snadné tvrdí Ivan Wernisch

Ivan Wernisch vypravuje dětem i dospělejší české mládeži. Znalci Wernischova díla naleznou ve svérázném výběru samotného autora dnes ji...

Evropské rozpory ve světle migrace podle Jana Kellera

Evropské rozpory ve světle migrace podle Jana Kellera

Jan Keller v knize reaguje na současnou migrační krizi, ale ta není jejím hlavním tématem. Kniha pojednává o hlubších strukturních napě...

Foglar a Hrabal se podle Iva Tretery potkávali u piva

Foglar a Hrabal se podle Iva Tretery potkávali u piva

Jaroslav Foglar a Bohumil Hrabal jsou dosti odlišné autorské typy, které podle většinového názoru nespojuje takřka nic, až tedy snad na...

Rudolf Pellar zpívá a překládá celý život

Rudolf Pellar zpívá a překládá celý život

Třebaže narozený ve slovenském Púchově (*1923) je Rudolf  Pellar známý jako  český herec, překladatel, zpěvák, moderátor, šan...

Čertova kovárna, příběh o moci zlata, moci strachu a moci lásky

Čertova kovárna, příběh o moci zlata, moci strachu a moci lásky

Příběh o moci zlata, moci strachu a především moci lásky mezi otcem a syny. Novela Čertowa kowarnja zastupuje v lužickosrbské literatuř...

Ale nebyla to nuda. Mahlerovy poznámky pod čarou života

Ale nebyla to nuda. Mahlerovy poznámky pod čarou života

Zdeněk Mahler, vynikající vypravěč i člověk, který se dokáže jasně zamyslet. Po úspěšných dokumentárních filmech i knihách o Mozartovi...

Dřínové údolí. Překvapivě čtivá novela s bulharskými čarodějkami

Dřínové údolí. Překvapivě čtivá novela s bulharskými čarodějkami

V debutu autorky se vyskytují právě tři lokality, které na sebe sama prozradila – Jindřichův Hradec, Brno a pro čtenáře méně známé Bulh...

Jan Zahradníček. Skutečný kníže české poezie

Jan Zahradníček. Skutečný kníže české poezie

Mezi Zahradníčkovy nejvýznamnější sbírky patří Znamení moci. Sbírka byla napsaná v letech 1950-1951 a dokončil ji těsně před svým zatče...

Za obzorem jiný svět. Optimistický a čtivý manuál pro lidi na dně

Za obzorem jiný svět. Optimistický a čtivý manuál pro lidi na dně

Po ztrátě zaměstnání a úmrtí manželky přichází Robert o většinu majetku. Pak se nechá odborně zaškolit do tajů hracích automatů, což sl...

Kchung-c' (Konfucius) byl údajně jeho starším současníkem. Podle tradice se prý Konfucius, když se o tomto mudrci dozvěděl, vypravil do státu Čou, a zeptal se jej: "Co učíš o morálce? Co mi můžeš říci o pěstování dobrého charakteru?" Lao-c' se prý hlasitě rozesmál a řekl: "Jen pokud jsi nemorální, zrodí se v tobě otázky spojené s morálkou. A jen postrádáš-li charakter, začneš o něm přemítat. Charakterní člověk vůbec neví, že je něco jako charakter. Morální člověk neví, co znamená slovo morálka. Nebuď pošetilý! Nic nekultivuj. Prostě buď přirozený. Vzdej se, příteli, své pýchy a svých přání, svých povrchních gest a ctižádostivých plánů." Konfucius se údajně k Lao-c' již nikdy nevrátil...

S dětmi do knihovny. Dejte jim šanci, aby uměly česky a nebyly hloupé

Bratři Lví srdce – jedinečná kniha Astrid Lindgren pro děti o smyslu života i smrti

Bratři Lví srdce – jedinečná kniha Astrid Lindgren pro děti o smyslu života i smrti

„Někdo mě ve snu volal na pomoc, jedu ho hledat do dalekých modrých hor.“ Nádherná věta z překrásného příběhu. Z toho nejkrásnějšího a ...

Dokonalý nůž. Druhý díl trilogie Jeho šerá hmota skvělého Pullmana

Dokonalý nůž. Druhý díl trilogie Jeho šerá hmota skvělého Pullmana

Psát recenzi na druhý díl trilogie Jeho šerá hmota je věc záludná. Zkuste si představit úvahy o Dvou věžích Tolkiena odtrženě od S...

Tlukot a bubnování. Populární kabaret pro děti je také kniha

Tlukot a bubnování. Populární kabaret pro děti je také kniha

Slavný dětský kabaret divadla Minor Tlukot a bubnování vychází jako kniha a je prvním projektem vzájemné spolupráce Albatrosu a Minoru...

Aby se děti divily. Mikulkova první kniha opět na světě

Aby se děti divily. Mikulkova první kniha opět na světě

Je neuvěřitelné, že první Mikulkova kniha, která vyšla v roce 1961 nebyla v roce 2014 nikde k sehnání. Nakonec ji do nakladatelství Jon...

Konec času, jeden z nejzajímavějších románů pro náctileté poslední doby

Konec času, jeden z nejzajímavějších románů pro náctileté poslední doby

Opravdu výjimečná kniha pro náctileté. Je o tom jak se ztrácí čas, protože jsme se zbláznili a snažíme se s ním obchodovat. Prodáváme h...

Měchuřina je opět na cestách k malým čtenářům

Měchuřina je opět na cestách k malým čtenářům

Zajímavou knihu-leporelo, vhodné jako první čtení pro úplně nejmenší, je příběh o Měchuřine, který se vydal do světa. Na svých cestách ...

Pět neděl v balonu Julese Verna v novém kabátě

Pět neděl v balonu Julese Verna v novém kabátě

Pět neděl v balonu je první román Julese Verna, který vydal Pierre-Jules Hetzel. Stalo se tak 31. ledna 1863 a kniha vyšla v neilustrov...

Ďábel se skrývá v mlze

Ďábel se skrývá v mlze

Pokud máte rádi napínavé příběhy, které se odehrávají v historii, tak právě pro vás je určen román Leona Garfielda Ďábel se skrývá...

Krejčí Očko a trpaslíci, ztracená a znovu zveršovaná pohádka pro všechny

Krejčí Očko a trpaslíci, ztracená a znovu zveršovaná pohádka pro všechny

  Martin Kuriš obdržel právem Zlatou stuhu za loňský rok. Povedla se mu i ilustrace k jiné knize, kterou vydala Rabasova galerie Rakov...