Děti do knihoven. Dejte dětem šanci, aby nebyly hloupé

Vybíráme pro vás zajímavé knihy

Ezopove bájky Pavla Šruta a Miloslava Jágra ve slovenštině

Ezopove bájky Pavla Šruta a Miloslava Jágra ve slovenštině

Ezopovy bájky sú dôkazom, že ľudia sú v mnohom stále rovnakí a pri všetkej rozumnosti... nepoučiteľní. ...

Gulliverovy cesty, světový bestseller a pološílený pamfletista Jonathan Swift

Gulliverovy cesty, světový bestseller a pološílený pamfletista Jonathan Swift

Kdyby se dnes Swift mohl dozvědět, že do jeho pamfletů, které pobuřovaly celý Londýn, nahlédnou v současné době jen historici a že z „Gullivera“ se stala kniha pro děti, pak by pravděpodobně...

Zlatovláska. Slavná Kainarova kniha a předlouhá básnička pro děti

Zlatovláska. Slavná Kainarova kniha a předlouhá básnička pro děti

Jednu z nejznámějších lidových český pohádek, kterou za starých časů zapsal Karel Jaromír Erben, zná téměř každý. V roce 1952 se této látky chopil další populární básník Josef Kainar a napsa...

Oscar Wilde vykreslil Obraz Doriana Graye jako zrcadlo našeho bláznivého světa

Oscar Wilde vykreslil Obraz Doriana Graye jako zrcadlo našeho bláznivého světa

Osiřelý mladý muž, Dorian Gray, podle naturelu zcela jistě deviant, jak by prohlásil účetní Klaus, je hrdinou románu Oscara Wilda. Ten v příběhu promítá charakter Doriana Greye do jeho obraz...

Miloš Salus. Zakladatel proslulé ilegální terezínské univerzity

  • Kategorie: Souvislosti

salus 1932

Miloš Salus, český vlastenec, syn šochetův1). Bylo mu 29 let, když skončila 1. světová válka a Česká republika se stala demokratickou zemí. Jako mladý a nadšený pedagog se velmi aktivně podílel na životě nové země.


Po studiích na technice v Praze dostal od 1. září 1929 umístěnku na Veřejnou obchodní školu v Šumperku, tedy přesněji českou pobočku Německé obchodní školy. Téhož roku složil státnice ze zbožíznalství a mechanické technologie. Ve městě s německou většinou se projevoval jako ryzí vlastenec, obětavý osvětový pracovník a nadšený divadelník. S amatérským spolkem Tyl připravil představení náročného Ibsenova dramatu Přízraky. Divadlu se věnoval také se svými studenty. Jeho snahy vedly k vyšší úrovni vzdělávání a kultury. Aktivní byl také v Sokole a připravoval večery české poezie a řadu přednášek o české literatuře, divadle, českých dějinách, vlastenectví, Masarykovi a Tyršovi. Této osobnosti se později věnoval podrobně jako člen organizačního výboru při realizaci výstavy Šumperk Tyršovi a jeho myšlence, která se v roce 1932 setkala s velkým ohlasem veřejnosti. V Šumperku působil Miloš Salus až do roku 1934. Kulturně činný však byl i na svých dalších učitelských štacích v Chrudimi, Pardubicích, kde se zasazoval za práva svých studentů, a v Praze – Karlíně.

S nástupem nacismu spotřeboval veškerou energii do boje proti smrtícímu fašismu.
V roce 1937 se v Praze spřátelil s profesorem Jankovcem, Janem Pavlíkem a Miroslavem Satranem. Všichni tito vlastenci byli později zavražděni nacisty. Po Mnichovské dohodě začal být jeho židovský původ na překážku, jeho veřejné přednášky byly zapovězeny, nemohl ani učit. Vrací se tedy do rodného Kladna.

Počátkem roku 1942 byl jako Žid odeslán do Terezína, kde se jeho životní mise naplnila. Stal se jedním ze zakladatelů proslulé ilegální terezínské univerzity a kulturního života v ghettu. Byl to člověk, který se plně věnoval svému poslání ve vzdělávacím systému.2)

Jak uvádí Elena Makarová3) ve své knize, byl jedním ze dvou mužů, kolem kterých se začaly v Terezíně organizovat přednášky.
Hlavním cílem Salusových přednášek byla propagace češství.

„ Ano, my jsme trestáni, my nosíme zlatou hvězdu, my jsme v koncentračním táboře a oni říkají, že to je proto, že jsme národ židovský. Na druhé straně, naše utrpení a pronásledování jednou skončí a my se vrátíme do našeho českého domova“.

„Smetana - Dvořák – Praha“ byla kulturní výzva 64 členné Salusovy skupiny doplněná mottem: „Informovat a povzbuzovat“. 4)
Spolupracovníky skupiny byli především asimilovaní židé z Čech a Moravy. Obsahem ryze českých přednášek byly československé dějiny, dějiny hlavního města Prahy, česká literatura, hudba a umění. Původně nebyly přednášky v češtině povoleny, proto se odehrávaly v odlehlejších kasárnách. Jejich zákaz byl později odvolán. Snahy této skupiny se tedy rozšířily a byly věnovány především české mládeži v dětských domovech a knihovně, ale přesto povětšině zůstaly tajnými pro jejich antifašistický postoj.
Český vlastenec Josef Bondy 5) se dívá na kulturní terezínské aktivity jako na jednu ze světlejších stránek boje Čechů za osvobození.

Miloš Salus si během svého pobytu v Terezíně psal deník. Poslední zápis před transportem směr Osvětim provedl 30. září 1944: Celá série přednášek mé skupiny obsahovala 169 lekcí a navštívilo je 10.247 posluchačů.

1. října 1944 byl Miloš Salus poslán na východ v přeplněném dobytčím vagóně. Jeho přítel Jiří Tesař vzpomíná na tuto cestu, která trvala jeden a půl dne.

"Napěchovali nás do dobytčího vozu po 65 mužích. (...) Nic jsme neviděli, až když se najednou otevřela vrata vagonu, silné reflektory nás oslnily a surový hlas s pruskou výslovností na nás řval. (...) Vystoupili jsme. Přede mnou stál malý človíček, polomrzák, prof. Salus, a jen mi pošeptal: „Jiří, to je konec!“ (...) Jeden tam stál se založenýma rukama a jenom palcem ukazoval napravo nebo nalevo. Přede mnou malá postavička šla napravo. (...) Za necelých 20 minut po našem příjezdu plápolaly již rudé plameny z komínů krematoria a tisíce krásných a čistých duší spělo k nejvyššímu trůnu, k trůnu věčného klidu, kde nesídlí nenávist, kde se nerozlišuje, zdali je člověk bílý či černý, zdali je žid či křesťan, křivý či rovný. A mezi nimi byla také duše našeho vždy usměvavého a dobrého profesora Saluse. S Bohem, pane profesore!“6)

Poznámky
1. Šochet – speciálně vyškolený člověk, jehož úkolem je porážet zvířata podle zásady košer porážky zvířat. Vykonává porážku košer savců a drůbeže. Zásady této porážky jsou velmi složité. Každý šochet musí být praktikující žid.
2. V srpnu 1943 si zapsal do svého deníku: „Před několika měsíci mi byla svěřena funkce, která dala smysl mému přežívání v Terezíně. Jal jsem se organizovat život zde starým lidem. Nikdo se o ně nestaral, nikoho nezajímali. Nebylo lehké najít jim místo, spolehlivý systém péče, ale také rozpoznat vypravěče a herce mezi starými lidmi. Každý transport směřující na Východ zničil mé dosavadní snažení. Ale mě už nemohlo nic zastavit.“
3. MAKAROVÁ, E. Univerzita přežití: Osvětová a kulturní činnost v terezínském ghettu 1941-1945. Praha: G plus G, 2002, s. 17
4. „Nikdo nepochopí, čím nám, vyrostlým v českém prostředí, česky nejen myslícím, ale i česky cítícím lidem byla česká přednáška, české divadlo, česká píseň. Úřadování německé, denní rozkazy a tiskoviny německé, na ubikacích část německy hovořících, to vše jsme denně měli kolem sebe. Proto jsme se na našich českých večerech cítili trochu doma, naše myšlenky zalétávaly k známým místům tak těžce zkoušené země.“ Viz. Polák, J., Na věčnou paměť hrdinům. Obchodní akademie Praha – Karlín, 1946, s.42
5. Josef Bondy, spisovatel píšící pod jménem Josef Bor, popisuje aktivní kulturní život v terezínském ghettu a cituje z deníku Miloše Saluse v knize Opuštěná panenka, NPL Praha, 1965
6. Viz. Tesař, J., Sbohem, pane profesore! Na věčnou paměť hrdinům. Obchodní akademie Praha – Karlín, 1946, s. 47

Prameny a literatura:
Filip, Z. Životní cesta Miloše Saluse. In.:Terezínské listy 2000/28.
Makarova, M., Makarov, S., Kuperman, V. University Over The Abyss. Jerusalem: Verba Publishers Ltd., 2004.
Kol. Na věčnou paměť hrdinům. Praha, Obchodní akademie Karlín, 1946.
Švecová, L. Význam časopisu Vedem v terezínském ghettu. Diplomová práce, Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2010, s. 23.

Titulní foto:
M.Salus (třetí zleva) jako člen organizačního výboru při realizaci výstavy Šumperk Tyršovi a jeho myšlence, 1932

Zdroj: Respekt a tolerance

OBRAŤE LIST A ČTĚTE DÁL... židovství druhá světová válka Salus Miloš

Napiš svůj názor

Bezpečnostní kód
Obnovit

Než si knihu půjčíte z knihovny a začnete číst...

Koupení novináři aneb když novináři pracují jako propagandisté

Koupení novináři aneb když novináři pracují jako propagandisté

V této knize se dozvíte, v jakých lobbistických organizacích jsou zastoupeni jací novináři. Autor uvádí stovky jmen a pohlédne do zákul...

Charles Bosmann a Pětilibrová bankovka. Skvělé povídky jihoafrického O'Henryho

Charles Bosmann a Pětilibrová bankovka. Skvělé povídky jihoafrického O'Henryho

Velmi čtivé povídky plné humoru i jízlivostí z pera jihoafrického O'Henryho, které bývají označovány jako "historky z voorkamery". Odeh...

Věra Provazníková. Básně Reynkovi, Holanovi, Báj o stromu etc.

Věra Provazníková. Básně Reynkovi, Holanovi, Báj o stromu etc.

Věře Provazníkové coby chápající autorce pro děti jsme věnovali několik článků. Jen letmo jsme se zmínili o básnířce Věře Provazníkové...

Martin Patřičný – knihy o duši dřeva

Martin Patřičný – knihy o duši dřeva

Patřičného invencí jsou dřevěné skladby, koláže, mozaiky, které vytváří z různobarevných dřev, rozličně povrchově upravených.  Nav...

Tak pravil hlemýžď, francouzský hit Stephena Clarka

Tak pravil hlemýžď, francouzský hit Stephena Clarka

Po bestsellerovém úspěchu čtyřdílné sérii Merde přichází do české kotliny další kniha, plná vtipného pozorování o svérázu francouzského...

Dějiny jídla ve 100 receptech napsal novinář a editor roku William Sitwell

Dějiny jídla ve 100 receptech napsal novinář a editor roku William Sitwell

Na této knize miluji všechno, od krásných desek, elegantních stránek až po každičký obrázek a písmenko, kterými je tato třistapadesátis...

Štěstí lidu. Má ještě smysl rodina, přátelství, víra nebo dokonce práce?

Štěstí lidu. Má ještě smysl rodina, přátelství, víra nebo dokonce práce?

Provokativní text provokativního myslitele, který provokuje hodně opovážlivě obhajuje rodinu, přátelství, víru a smysluplnou práci. ...

Matky Jana Koubka. Kniha, která může být knihou desetiletí.

Matky Jana Koubka. Kniha, která může být knihou desetiletí.

Matky (2012) Jana Koubka je krásný, pozoruhodný, pečlivě propracovaný, seriózně koncipovaný a profesionálně vybudovaný román, který se ...

 Kladivo na čarodějnice. Kaplického obžaloba katolické církve a její touhy po moci

Kladivo na čarodějnice. Kaplického obžaloba katolické církve a její touhy po moci

Kladivo na čarodějnice je syrový román o zvůli jednotlivce, který pod ochranou katolické společnosti a šlechtické vrchnosti důmyslně ve...

Medová past, napínavá skandinávská detektivka

Medová past, napínavá skandinávská detektivka

Královna norské detektivky přichází. Jednoho letního podvečera záhadným způsobem zmizí sedmiletý chlapec. Několik dní poté zahyne pod k...

Čtyři stěny, povídky o neschopnosti žít slušně ve světě lidí

Čtyři stěny, povídky o neschopnosti žít slušně ve světě lidí

Žijeme ve světě, pobíháme po ulicích, spěcháme do práce, spěcháme do vztahů i ze vztahů. A když se zastavíme, stejně nic nevidíme. Prot...

Lékařský román je mistrným vylíčením lásky, smrti a politiky

Lékařský román je mistrným vylíčením lásky, smrti a politiky

Lékařský román je mistrným vylíčením lásky, smrti a politiky. Vypráví příběh čtyř propletených osudů na hranicích jednoho impéria. ...

Všímal jsem si koše na odpadky u dveří jejího bytu, a tak jsem zjistil, že pravidelně čte obrázkové magazíny, cestovní prospekty a horoskopy; že kouří exkluzívní cigarety Picayunes; že se živí hlavně tvarohem a dohněda upraženými krajíčky okoralého chleba; že jí vlasy tak zestrakatěly trochu jejím přičiněním. Z téhož pramene jsem poznal, že dostává žoky psaníček od vojáků na různých frontách. Vždycky byla roztrhána jakoby na záložky do knih. Někdy jsem si z toho koše jednu vytáhl. Nejčastěji se v nich vyskytovala slova jako nezapomeň a stejská se mi po tobě a prší a piš, prosím tě a sakra a vem to ďas, a také opuštěnost a láska.
Truman Capote, Snídaně u Tiffanyho

S dětmi do knihovny. Dejte jim šanci, aby uměly česky a nebyly hloupé

Generační bestselller Český rok, básničky, pohádky říkánky

Generační bestselller Český rok, básničky, pohádky říkánky

Po generece oblíbená čtyř svazková knížka Českého roku nazvané Jaro, Léto, Podzim a Zima s ilustracemi Svolinského konečně vychází. Je ...

Emil a detektivové – vtipná dětská detektivka

Emil a detektivové – vtipná dětská detektivka

Emil Tischbein, syn chudé vdovy v Neustadtu, je pozván na prázdniny k příbuzným do Berlína a má tam babičce dovézt peníze od maminky. V...

Krejčí Očko a trpaslíci, ztracená a znovu zveršovaná pohádka pro všechny

Krejčí Očko a trpaslíci, ztracená a znovu zveršovaná pohádka pro všechny

  Martin Kuriš obdržel právem Zlatou stuhu za loňský rok. Povedla se mu i ilustrace k jiné knize, kterou vydala Rabasova galerie Rakov...

Magorova Velikonoční pohádka o kohoutech, bouřce a duze

Magorova Velikonoční pohádka o kohoutech, bouřce a duze

V pohádkách Martina Jirouse je fantazie všudepřítomná. Od reálných příběhů autor přechází tiše do čarovného světa plného magických bájí...

Tajemný příběh alchymistovy dcery Fiorelly a Bratrstva křišťálu

Tajemný příběh alchymistovy dcery Fiorelly a Bratrstva křišťálu

Tajuplný dobrodružný historický román s detektivní zápletkou z rudolfínské Prahy pro mládež, ale i pro dospělé Fiorella a Bratrstvo kři...

Chumelení, předvánoční i vánoční příběhy Jiřího Kahouna

Chumelení, předvánoční i vánoční příběhy Jiřího Kahouna

Půvabné předvánoční a vánoční příběhy z dílny autora oblíbených Příběhů včelích medvídků o medvídcích, myšáčcích, králíčcích, ježečcích...

Zlatý klíček aneb Tolstého ruská verze Pinocchia

Zlatý klíček aneb Tolstého ruská verze Pinocchia

Jedná o převyprávění známé pohádky Pinocchio od italského Carla Collodiho. ...

Panáček, pecka, švestka, poleno a zase panáček Chruďoše Valouška a Vojtěcha Maška

Panáček, pecka, švestka, poleno a zase panáček Chruďoše Valouška a Vojtěcha Maška

Pinocchio, neposedný a zlobivý dřevěný panáček Carla Collodiho, musí projít mnohým dobrodružstvím, než přijde k rozumu... Co ale musí a...

Uspávanka s plavčíkem a velrybou Jana Skácela, bohužel jen pokus o obrázkovou knížku pro děti

Uspávanka s plavčíkem a velrybou Jana Skácela, bohužel jen pokus o obrázkovou knížku pro děti

Dostala se mi do rukou Uspávanka s plavčíkem a velrybou, báseň pro děti od Jana Skácela. Každé připomenutí tohoto básníka je chvályhodn...