Nevěřte všemu, co se k věření předkládá. Komenský

Vybíráme pro vás zajímavé knihy

William Butler Yeats, jeden z mála skutečných irských bardů

William Butler Yeats, jeden z mála skutečných irských bardů

William Butler Yeats (1865—1939) je jeden z nejvýraznějších představitelů irské kulturní renesance na přelomu dvacátého století, dublinský rodák, který se již od mladých let cele věnoval umě...

Švadlenův Kvantový cyklista

Švadlenův Kvantový cyklista

Již čtvrtou sbírkou veršů se připomíná táborský básník Jaroslav Švadlena (*15. 8. 1948), ta poslední má název Kvantový cyklista a vydalo ji nakladatelství Zahrada v roce 2017. ...

 Světadíl pod Himálajem. Hanzelka a Zikmund, Himaláj, hinduismus a vliv na chování ptáků

Světadíl pod Himálajem. Hanzelka a Zikmund, Himaláj, hinduismus a vliv na chování ptáků

Kdyby chtěl někdo tvrdit, že náboženství nemá vliv na zvířata, budu se s ním přít do krve. A dokážu mu, že je vedle. Ale abyste mi rozuměl, nedám se zmást takovou průhlednou naivitou zoologů...

Tournierův Robinson a Pátek jak je z klasické knihy určitě neznáte

Tournierův Robinson a Pátek jak je z klasické knihy určitě neznáte

Příběhy, jež nám předkládá Turnier (1925 - 2016) nestvořil sám. Jsou to všeobecně známé náměty, které spisovatel ve svém vlastním podání obohacuje o nové rozměry, přetváří je a převrací. Prv...

O dobré a zlé moci. Tajemné i poetické pohádky Karla Šiktance s ilustracemi Františka Skály ml.

Sedm pohádek vyprávěných bohatým básnickým jazykem, doprovázených ilustracemi Františka Skály ml.

o dobre a zle moci


Hlavní představitelé musí pro lásku a spravedlnost bojovat proti zlému osudu, zlým lidem.
Čtenáři se mohou seznámit s bytostmi ovládajícími nejrůznější přírodní živly, např. paní Bouří, Pánem oblak, Pánem ohně. Některé texty byly rozhlasově či televizně zpracovány. Knížka je určena čtenářům již od 7 let. Její poetičnost ocení i starší příznivci pohádek.

Hlavními hrdiny pohádek jsou většinou obyčejní lidé, kteří konají dobré skutky a staví se proti mocným.
Například Verunka z pohádky Stříbrný a Ryšavec se vydá do světa hledat pomoc pro svého uvězněného tatínka, Cilka z pohádky Svatojánský oheň podnikne složitou a nebezpečnou cestu pro zázračné koření, aby vyléčila svého milého. Adam, z pohádky Nejčernější les zase nedovolí samotnému králi střílet na holuby.

Objevují se zde klasické postavy pohádek, knížata, hrabata a pod.
Například hraběnka z pohádky Svatební šaty je žena vskrze umíněná. Její touha být ze všech nejkrásnější způsobí zakletí nevinné dívky v polního strašáka. Když dívku vysvobodí milující chlapec, kletba se po zásluze přesune na hraběnku.
Nebo kníže z pohádky Nejčernější les je povýšený a odmítne dát chudému starci almužnu. Stařec se pomstí tím, že mu odvede dceru. Když pak kníže má možnost svou chybu napravit, dá přednost své povýšenosti. Nakonec se dovídáme, že se za ním navždy zavřel les.
V pohádce Svatojánský oheň je hlavní postavou starosta, který přiměje svého syna k činu, na kterém se sám podílí. Krutě ublíží hlavnímu hrdinovi, a odmítá se k tomu přiznat. Starosta je v pohádce obyčejný zlomyslný lhář a trestem mu je ničivý oheň a odsouzení lidmi z celé vsi.
Ve Stříbrném a Ryšavci se mladý kníže chvástá, že je neporazitelný a že neumí prohrávat.

o dobre a zle moci skala 3
„A náhle nervózní, zahlédl před sebou jakousi bledou stěnu, jakýsi bílý neprůhledný mrak, který se k němu, vztyčen na hladině, blížil.“

A samozřejmě jsou zde nadpřirozené bytosti.
„Věřilo se, že celá příroda jest oživena bytostmi podobnými člověku, že zvířata, stromy a rostliny, skály a vody, slunce, měsíc a vítr rozumějí lidské řeči a často zasahují do lidských osudů.“
nebo
„Tajemná, dávná moc – co mezi nebesy a zemskou pevninou – je stejně stará jako svět. Je jenom na lidech, aby jim ku prospěchu. Aby ji zlými skutky nebudili ze sna.“
Zvláštním rysem nadpřirozených bytostí pohádek je, že odmítají lež. Například převozník radí hlavnímu hrdinovi: „A pánu tvrze nelži. Stejně všecko ví.“           
Nebo v pohádce Svatojánský oheň říká hlídač ohně: „Nejspíš jsi zalhal, chlapče. Jak zalžeš, vzpřímí se – a běží za tebou.“

O dobré a zlé moci / Karel Šiktanc / ilustroval František Skála ml. / vydal Albatros
Kniha získala literární cenu "Zlatá stuha - 2000 - Cena za beletrii pro děti".

o dobre a zle moci skala 2
„Nejspíš jsi zalhal, chlapče. Jak zalžeš, vzpřímí se – a běží za tebou.“

o dobre a zle moci skala 1
„Věřilo se, že celá příroda jest oživena bytostmi podobnými člověku, že zvířata, stromy a rostliny, skály a vody, slunce, měsíc a vítr rozumějí lidské řeči a často zasahují do lidských osudů.“

OBRAŤE LIST A ČTĚTE DÁL... Skála František ml. Šiktanc Karel

Komentáře  

# Lenka 2015-12-21
Zvukomalebnost češtiny Šiktanc naděluje v tradici K.H.Máchy...naše oblíbené pohádky....
Citovat
# Michal Konečný 2014-11-14
Krása. Je zajímavé, že v Šiktancových pohádkách zlo jako takové chybí, není způsobováno zvnějšku. Vše záporné pramení z lidského chování a povahy.
Citovat

Než si knihu půjčíte z knihovny a začnete číst...

Potkávání setkávání – Listování v osudech Zdeňka K. Slabého

Potkávání setkávání – Listování v osudech Zdeňka K. Slabého

V knize Potkávání setkávání – Listování v osudech Zdeňka K. Slabého (*9. 6. 1930) (vydal Volvox Globator, 2015) naleznete různé po...

Makanna – Otec divů, málem zapomenutý historický román Jiřího Weila

Makanna – Otec divů, málem zapomenutý historický román Jiřího Weila

Málem zapomenutý román Makanna – Otec divů, židovského spisovatele Jiřího Weila, vypravuje dramatický příběh Hekima, falešného proroka...

 Mlsoun McEwana. Pravice a levice v zamilovaném, politicko-historickém románu

Mlsoun McEwana. Pravice a levice v zamilovaném, politicko-historickém románu

McEwana čtu od let osmdesátých let, a i když mě původně nalákal morbiditou, dnes jej spolu s ostatními uznávám pro nesporné kvality. Je...

Kdyby nám Paříž vyprávěla, nevšední příběhy města světel

Kdyby nám Paříž vyprávěla, nevšední příběhy města světel

Seznamte se nevšedním způsobem s dějinami „města světel“. Prostřednictvím příběhů slavných historických postav vypráví Jiří Žák histori...

Já ne. Slavná kniha Joachima Festa

Já ne. Slavná kniha Joachima Festa

Představte si, že máte osmnáct a chcete měnit svět. V rádiu se vám ozývá člověk s fouskem: ,,Silnější plemeno vyžene slabé, protože živ...

Kalevala – finský národní epos

Kalevala – finský národní epos

Finsko to je Kalevala, protože Kalevala je finský národní epos. Jedná se o sbírku lidové zpívané poezie, historických příběhů i pohádko...

Andy Goldsworthy. Rivers and Tides. Umění v krajině vnitřní a vnější

Andy Goldsworthy. Rivers and Tides. Umění v krajině vnitřní a vnější

Ojedinělý film o cestě do „krajin vnitřních a vnějších" - se skotským výtvarníkem a legendou krajinného umění Andy Goldsworthym. V roce...

Achilleova píseň, čtivě převyprávěný starořecký příběh

Achilleova píseň, čtivě převyprávěný starořecký příběh

Achilleova píseň Madeline Millerové je překvapivě čtivě napsaný legendární příběh ze starověkého Řecka. ...

Odstřel, neobvyklý český román ze současnosti

Odstřel, neobvyklý český román ze současnosti

  redakceV krajině lomů a rypadel bojuje stárnoucí intelektuál se slizkou mladoburžoazii i svými milostnými vzplanutími. Severoče...

Kobold Radky Denemarkové, dvojromán o lásce a rafinovaném násilí

Kobold Radky Denemarkové, dvojromán o lásce a rafinovaném násilí

Kobold je kniha o živlech, která se dá číst z obou stran. Modrá (Přebytky něhy) je delší než žlutá (Přebytky lidí). Je to kniha o podob...

Čítanka. Jedinečná kniha knihomila Martina Patřičného o knížkách

Čítanka. Jedinečná kniha knihomila Martina Patřičného o knížkách

„Možná nejlepší bude, když začnete číst od začátku a budete postupně pokračovat až do konce. To někteří lidé dělají. Ale můžete přeskak...

Rok Joriky, čtivá povídková kniha Ivo Fencla

Rok Joriky, čtivá povídková kniha Ivo Fencla

Základem knihy Ivo Fencla jsou tři povídky. Ty chronologicky za sebou představují tragickou realitu, ozdravný sen (či vlastně hned něko...

Takže jsem to patrně viděl, že se těmi lidskými zaměstnáními jen voda přelívá: dobývají se peníze a odbývají zas; s tímto rozdílem, že snáze odcházejí než přicházejí, buď že se skrz usta aneb skrz truhly přehánějí. Protož jsem také více všudy nuzných než možných spatřil.
J. A. Komenský (1592 –1670) Labyrint světa a ráj srdce

S dětmi do knihovny. Dejte jim šanci, aby uměly česky a nebyly hloupé

České dějiny očima psa II.díl

České dějiny očima psa II.díl

Máte rádi dějepis, zajímá vás, co se u nás v běhu času přihodilo? A chcete se to dozvědět trochu jinak? Pak držíte v ruce tu správnou k...

Knihafoss, kouzelný knihovodopád, vymyslela Marka Míková

Knihafoss, kouzelný knihovodopád, vymyslela Marka Míková

Předpokládám, že Marku Míkovou děti zbožňují. Protože píše živelně a hravě – a přesně takové děti jsou. My dospělí jim nerozumíme, náš ...

Rafaelova škola – Tance nág

Rafaelova škola – Tance nág

 Pátrání po prolomení tajemné kletby pokračuje v Tanci nág. Očekávaný druhý díl série Rafaelova škola od Renaty Štulcové je tu. Ma...

O dobré a zlé moci. Tajemné i poetické pohádky Karla Šiktance s ilustracemi Františka Skály ml.

O dobré a zlé moci. Tajemné i poetické pohádky Karla Šiktance s ilustracemi Františka Skály ml.

Sedm pohádek vyprávěných bohatým básnickým jazykem, doprovázených ilustracemi Františka Skály ml. „Věřilo se, že celá příroda jest oživ...

Jabloňová stezka Jonathana, který sázel stromy. Majstrštyk Fráni Velkoborského

Jabloňová stezka Jonathana, který sázel stromy. Majstrštyk Fráni Velkoborského

Neobyčejný životní příběh Jonathana Chapmana, ne nepodobný příběhu Jeana Giona, Muž, který sázel stromy. Poutavý příběh odkrývá nejen p...

Remarque, Na západní frontě klid, nejpravdivější román o zrůdnosti válek

Remarque, Na západní frontě klid, nejpravdivější román o zrůdnosti válek

Nejstrašnější doba pro Ericha Remarqua (1898-1970) byl zřejmě květen 1933. Nacisté veřejně pálí jeho knihy s cílem navždy ho vymazat z ...

Růže a krokvice – jediný rytířský román pro mládež

Růže a krokvice – jediný rytířský román pro mládež

Růže a krokvice je kniha rytířská i s romantickou láskou a rytířským kláním. Ovlivnily mě středověké rytířské romány a Sir Walter Scott...

Já se nechtěl stěhovat! Zábavný i poučný příběh pro začínající čtenáře

Já se nechtěl stěhovat! Zábavný i poučný příběh pro začínající čtenáře

 Jak delší dobu pozorujeme, spisovatelka Daniela Krolupperová je čím dál populárnější. Píše poutavé a netradiční příběhy pro malé děti...

Červenec má oslí uši, oblíbená knížka Ivy Procházkové

Červenec má oslí uši, oblíbená knížka Ivy Procházkové

Iva Procházková: Ve všech detailech se mi asi nejvíc líbila kniha „Červenec má oslí uši“, kterou vydal Albatros a ilustroval Václav Pok...