Nevěřte všemu, co se k věření předkládá. Komenský

Vybíráme pro vás zajímavé knihy

William Butler Yeats, jeden z mála skutečných irských bardů

William Butler Yeats, jeden z mála skutečných irských bardů

William Butler Yeats (1865—1939) je jeden z nejvýraznějších představitelů irské kulturní renesance na přelomu dvacátého století, dublinský rodák, který se již od mladých let cele věnoval umě...

Švadlenův Kvantový cyklista

Švadlenův Kvantový cyklista

Již čtvrtou sbírkou veršů se připomíná táborský básník Jaroslav Švadlena (*15. 8. 1948), ta poslední má název Kvantový cyklista a vydalo ji nakladatelství Zahrada v roce 2017. ...

 Světadíl pod Himálajem. Hanzelka a Zikmund, Himaláj, hinduismus a vliv na chování ptáků

Světadíl pod Himálajem. Hanzelka a Zikmund, Himaláj, hinduismus a vliv na chování ptáků

Kdyby chtěl někdo tvrdit, že náboženství nemá vliv na zvířata, budu se s ním přít do krve. A dokážu mu, že je vedle. Ale abyste mi rozuměl, nedám se zmást takovou průhlednou naivitou zoologů...

Tournierův Robinson a Pátek jak je z klasické knihy určitě neznáte

Tournierův Robinson a Pátek jak je z klasické knihy určitě neznáte

Příběhy, jež nám předkládá Turnier (1925 - 2016) nestvořil sám. Jsou to všeobecně známé náměty, které spisovatel ve svém vlastním podání obohacuje o nové rozměry, přetváří je a převrací. Prv...

Tři stádia fungování cenzury s informacemi aneb nezvykle pravdivě o BBC nebo ČTV?

  • Kategorie: Souvislosti

 ztraceni v ghetu Dalrymple essay

Cenzura, kterou zakrývají mnozí lidé skutečný obraz světa, je běžnou součástí společenství odpradávna, píše Theodore Dalrymple ve své knize  Ztraceni v ghetu. S rozvojem televize a internetu, ale nabývá neuvěřitelné síly. Klaďme si proto otázky jakým způsobem skrytou cenzuru rozpoznat a proč jistí lidé tak činí činí. V podstatě existují tři základní stupně jak správně postupovat.
Pravdivost si můžete jednoduše ověřit každý den na ČTV. Stačí si pustit Jejich zprávy, diskuse a komentáře. V tom je ČTV zcela průhledná a poučná.

Nejprve je tu fenomén vědomého popírání reality.
Nárůst zločinnosti byl dlouho odmítán jako nějaký nereálný výtvor statistiky, dokud nesmírná váha důkazů nezdolala možnost takového odmítnutí.
Říkalo se, že ve skutečnosti nepřibývá zločinu, zvýšila se jen vůle a schopnost lidí informovat policii - díky rozšíření telefonu. A pokud jde o nevzdělanost, ta byla dlouho popírána statistikami, které dokazovaly, že čím dál víc dětí úspěšně skládá maturitu, což je klasická polopravda, která zamlčuje, že tato zkouška je dnes tak snadná, že je téměř nemožné ji nesložit (pojem propadu u maturity byl totiž odstraněn), tedy pokud se k ní uchazeč alespoň dostaví. Už i ti nejliberálnější univerzitní profesoři si všimli, že jejich studenti dělají chyby v pravopise i v interpunkci.

Za druhé, žongluje se s tendenční ahistorickou analogií neboli jakýmkoli precedentem.
Ano, připouští se, že násilí a vulgarita tvoří značnou část současného života v Británii, ale tak tomu prý bylo vždycky. Když angličtí fotbaloví fanoušci ve Francii během finále Evropského poháru propadli nepříčetné zuřivosti (chovali se tak, jak se od nich všeobecně očekává), dokonce i konzervativní Daily Telegraph tvrdil, že tomu tak bylo vždycky a že za vlády hannoverské dynastie byla Anglie samý výtržník a opilec - čímž autor naznačoval, že si kvůli tomu nemáme dělat těžkou hlavu.
Z jakéhosi nejasného důvodu se objevil utěšující, ba dokonce ospravedlňující předpoklad, že asociální chování u nás existuje v nezmenšené síle už stovky let. Dělat si starost, nebo dokonce bít na poplach kvůli růstu kriminality je naprostá hloupost, a navíc to dokazuje, že takový alarmista nemá dostatečné historické znalosti, jelikož lze snadno najít historické epochy, kdy byla zločinnost na ještě vyšší úrovni. Byl jsem dokonce svědkem, jak se kdosi vysmíval obavám z růstu hrdelních zločinů, neboť ve středověku k nim v Anglii docházelo mnohem častěji než dnes.
A tak je historické srovnání s obdobím před stovkami let, o němž nemáme přesnou představu, považováno za mnohem relevantnější než srovnání se stavem před třiceti, či dokonce deseti lety.
A právě taková argumentace podporuje tu zvláštní samolibost vůči každému nežádoucímu sociálnímu jevu.

Za třetí, jakmile jsou fakta pod tíhou nevyvratitelných důkazů konečně přijata, je popřen nebo překroucen jejich morální význam.
Odcházejí děti ze školy bez znalostí základních fakt, jako když do ní nastoupily? Ale ovšem, jistě, protože už dávno nemusí mechanicky biflovat, dnes je přece učíme, aby si dovedly informace samostatně vyhledávat.
Jejich neschopnost čitelně psát jim přece vůbec neubírá na schopnosti se vyjadřovat, ale naopak ji ještě vyzdvihuje. Přinejmenším byly děti ušetřeny memorování jakýchkoli pravidel. Vulgarita osvobozuje od nezdravých a psychologicky deformujících zábran, jde jen o obrodu lidové jadrnosti, která může připadat oplzlá jen elitářům a sucharům.
A pokud jde o násilí, je nesmysl je kvantifikovat, tak jako nelze kvantifikovat přímoúměrné „strukturální násilí" kapitalistické společnosti, které je vytváří.

Jeden producent televize BBC mi nedávno nastínil, jak takové liberální zapírání může probíhat.
Jeho kolegové, sdělil mi, ho považují za nekonformního, za rytíře bojujícího s větrnými mlýny a možná téměř za blázna. A jak že se projevuje to jeho bláznovství? Chtěl, aby BBC natočila nepřikrášlené dokumenty o životě ve spodní třetině společnosti, o masové (a vzrůstající) negramotnosti, o masovém (a narůstajícím) nemanželském původu dětí, o rodinách s jediným rodičem, o masovém (a narůstajícím) chuligánství, násilí, bezpráví, narkomanii, závislosti na sociálních dávkách a beznaději.
Chtěl, aby si lidé uvědomili, co se u nich za rohem vlastně odehrává. Doufal, že upozorní na devastující účinky fragmentace, lépe řečeno, atomizace rodiny, již liberální legislativa, sociální inženýrství a neblahé změny v kulturním vnímání od konce 50. let 20. století tak silně podporují.
Jeho nadřízení v BBC přivítali jeho návrhy blahosklonně.
Nejprve ovšem popřeli fakta. Když přišel s nevyvratitelnými důkazy o existenci zmíněných jevů, obvinili ho z amorálního šíření paniky.
Když dokázal, že jevy, na něž fakta poukazují, jsou vážné a že se rychle šíří celou společností, sdělili mu, že se s tím nedá nic dělat, protože jde o nevyhnutelnou součást moderního života. Když namítl, že jsou výsledkem záměrné politiky, chtěli vědět, jestli touží po návratu starých špatných časů, kdy rozhádaní manželé byli nuceni žít spolu.
A když na to odvětil, že co se napáchalo, lze rovněž alespoň zčásti opravit, vytasili nakonec svůj trumf. Na tak nezajímavé téma nemá smysl něco natáčet.
Britskou veřejnost přece nebude nikdo rušit při její neoblomné náměsíčné chůzi ke společenské katastrofě, před níž ji její křehká ekonomická prosperita zcela jistě neuchrání.

Z knihy: Theodore Dalrymple / Ztraceni v ghetu / Z anglického originálu přeložil Ondřej Novák / Nakladatelství LEDA, 2011

OBRAŤE LIST A ČTĚTE DÁL... cenzura, společnost, Dalrymple Theodore

Komentáře  

# Klara 2016-04-02
Elity vlivu se prolínají s elitami moci, přičemž novináři se tváří, že oni jsou tím, co je společnost a co si společnost myslí – a politici jim to věří… takže dochází k oboustranné blamáži.
Citovat
# Jarek 2016-02-06
Z televize se zkrátka stala skupinová aktivita, kterou ale mnohé skupiny podstupují nezávisle na sobě a ztrácí tak nejen kontakt mezi sebou ale i s realitou samotnou. Něčeho podobného se pokoušel dosáhnout Adolf Hitler, když nutil lidi pochodovat. Rytmický skupiový pohyb totiž dokázal znehybnit lidskou mysl a lidé pak byli svolnější a ochotnější vykonávat rozkazy. Nyní je tu na to televizní obrazovka.
Citovat
# Ladislav Kopečný 2015-11-17
Je to o Británii nebo o nás? Ano, je to přesně o Česku. Četl jsem celou knihu. Doporučuji všem, kteří ještě myslí vlastní hlavou.
Citovat
# John 2015-10-24
Jak dosahují politici úspěchů? Propaganda v podstatě pracuje s vojenskou taktikou a strategií. Také o tom hovořil profesor Oskar Krejčí ve své přednášce na Vratimovském semináři a popsal, jak propaganda funguje a jak se dávají emoce do pohybu: „Musíte být schopní si představit i dílčí otázku taktiky jako základní a strategickou. Vzpomeňte si, radar v Brdech, jak nám to bylo představováno? Krásné počítačové modely, jak létají rakety z Íránu a ze Severní Koreje a nad New Yorkem bouchají jaderné hřiby. To je realita. Tak nám to bylo představováno. Pak se najednou změní politika, uhne strategie, zamanévruje se, někdo pochopí, že radar v Brdech nepotřebuje, a co s těmi nešťastnými propagandisty, kteří pracovali za státní peníze? A to šlo o miliony.“ zamýšlel se Krejčí. „Krize západní politiky, kterou doprovází propagandistická obhajoba, souvisí se ztrátou kontextu politických událostí,“ zhodnotil Krejčí s tím, že má na mysli kontext časový i prostorový. „Naši politici a následně za nimi propagandisté jsou schopní poslat letadla do Libye, vybombardovat Libyi, ale už nejsou schopní vnímat, co znamená průsak nenávisti a zbraní do subsaharské Afriky,“ dodal.
Citovat
# JAn 2015-10-06
BBC nahraďme ČTV a jinak klidně můžeme hovořit o České republice. Naprosto přesné.
Citovat

Než si knihu půjčíte z knihovny a začnete číst...

O duchu, kniha Helvetia, která po vydání byla veřejně pálena katem

O duchu, kniha Helvetia, která po vydání byla veřejně pálena katem

Církví i šlechtou byla kniha označena jako nejnenáviděnější dílo, jež se kdy mohlo objevit. Hned po vydání knihy O duchu v roce 1758, b...

Oči nebes. Poutavé vyprávění o podmořským světě aneb Kranas obrovský ohlašuje náhlou smrt

Oči nebes. Poutavé vyprávění o podmořským světě aneb Kranas obrovský ohlašuje náhlou smrt

Román Oči nebes (2012) je příběhem inspirovaným osudy autorových spolukmenovců, v knize se však kromě nich setkáváme také s rybím hrdin...

Mým marodům aneb jak vyrobit pacienta podle Jana Hnízdila

Mým marodům aneb jak vyrobit pacienta podle Jana Hnízdila

Podle nejmenované mediální agentury patří lékař Jan Hnízdil k nenebezpečnějším lidem pro současnou společnost. Přesto píše dál knihy o ...

Matky Pavola Rankova – silný příběh o mateřství v hraniční situaci

Matky Pavola Rankova – silný příběh o mateřství v hraniční situaci

Všechny matky se snaží ochránit své dítě. V mezní situaci dokáží překročit jakékoliv meze, jen aby pomohly svému dítěti. I matky bývaly...

Digitální demence se šíří stejně, jako ve středověku mor

Digitální demence se šíří stejně, jako ve středověku mor

U dětí a mladistvých vinou digitálních médií dramaticky klesá schopnost učení a výsledkem jsou poruchy pozornosti a čtení, úzkost a otu...

Báje a pověsti z Jinřichova Hradce a okolí

Báje a pověsti z Jinřichova Hradce a okolí

Publikace zdaleka nepředstavuje všechny pověsti, báje a pověry ze zmíněných měst a obcí, určitě je tu prostor pro příští doplňování a r...

Solar McEwana, satirický román o směšnosti vědy i našeho společenství

Solar McEwana, satirický román o směšnosti vědy i našeho společenství

Nevím už, kdo napsal, že člověk je mezičlánek opice a lidské bytosti, ale přesně v takovém duchu psal i Mc Ewan svou knihu. Je jak rána...

Na balkoně je kamenný muž. Paměti význačného lékaře, cestovatele a humanisty Evžena Nešpora

Na balkoně je kamenný muž. Paměti význačného lékaře, cestovatele a humanisty Evžena Nešpora

Máte před sebou knihu, která vás z doby dnešní, na kterou si často rádi postěžujeme, přesune o sto let nazpátek. Možná, že když autora ...

Alžběta Báthoryová – Oběť nebo vrah?

Alžběta Báthoryová – Oběť nebo vrah?

Kdo rychle dává, dvakrát dává… Tohle přísloví či slogan lze použít při příležitosti vydání reprezentativní publikace Edice České televi...

Oscar Wilde vykreslil Obraz Doriana Graye jako zrcadlo našeho bláznivého světa

Oscar Wilde vykreslil Obraz Doriana Graye jako zrcadlo našeho bláznivého světa

Osiřelý mladý muž, Dorian Gray, podle naturelu zcela jistě deviant, jak by prohlásil účetní Klaus, je hrdinou románu Oscara Wilda. Ten ...

Zuzana Navarová  Andělská počta

Zuzana Navarová Andělská počta

Písničky Zuzany Navarové (18. června 1959 – 7. prosince 2004) jsou stále oblíbené pro svoji nevšední lyričnost, tichý humor a míst...

Život před sebou, příběh oceněný Goncourtovou cenou

Život před sebou, příběh oceněný Goncourtovou cenou

Román známého francouzského autora sleduje očima desetiletého chlapce život v útulku pro bezprizorné děti. Drsné prostředí, jednotlivé ...

Potřeba "korporačních zločinců" zajistit podnikání ziskovost, spočívá na stejném základě, jako potřeba přežití "obecných zločinců". Druzí obvykle spáchají trestnou činnost, aby přežili, kdežto prvně jmenovaní se trestné činnosti dopouští, aby zajistili své pozice, moc, životní styl a bohatství. Původcem jednání je strach. Pojem "chtivost", manifestující neustálou nejistotu pocházející ze strachu ztráty toho co člověk má, slouží jako motivační faktor pro většinu korporačních zločinů. Je jako závislost na hracích automatech. Čím více získáš, tím více chceš. Tato neuróza je udržována/zesilována rozvrstvením společnosti, jež vytváří peněžní systém, protože s růstem kupní síly existuje nikdy nekončící dostupnost luxusu.
Peter Joseph, Roxanne Meadows, Jacque Fresco, z knihy Projekt Venus

S dětmi do knihovny. Dejte jim šanci, aby uměly česky a nebyly hloupé

Dobrodružné putování za švestkovou vůní malého Pitríska

Dobrodružné putování za švestkovou vůní malého Pitríska

K nedožitému jubileu malířky a ilustrátorky vydal Albatros knihu Ludvíka Aškenazyho PUTOVÁNÍ ZA ŠVESTKOVOU VŮNÍ, kterou Helena Zmatlíko...

Humorné a čtivé dobrodružství Billa Madlafouska

Humorné a čtivé dobrodružství Billa Madlafouska

Nová dětská kniha zavedeného spisovatele Davida Laňky oplývá humorem a schopností získat si čtenáře bez rozdílu věků. Příběhy hlavního ...

Český rok od jara do zimy, nejoblíbenější rodinná encyklopedie

Český rok od jara do zimy, nejoblíbenější rodinná encyklopedie

Snad každý z nás světil Vánoce, všichni si užíváme volna o Velikonocích, cosi tušíme o filipojakubské noci (díky večerníčku Malá čarodě...

Panna z jabĺčka – nový pohádkový Erben ve slovenštině

Panna z jabĺčka – nový pohádkový Erben ve slovenštině

Reprezentačný výber šiestich klasických rozprávok zo zbierok známeho českého zberateľa rozprávok K. J. Erbena sprevádzajú ilustrácie ta...

Hravá Polární pohádka populární spisovatelky Daniely Krolupperové

Hravá Polární pohádka populární spisovatelky Daniely Krolupperové

Další a řekněme rovnou skvělý pohádkový příběh populární spiovatelky Daniely Krolupperové odehrává se za polárním kruhem a má neobvyklo...

Legrační dům pro prvňáčka je dílem Jirky Kahouna

Legrační dům pro prvňáčka je dílem Jirky Kahouna

Další kniha inspirujícího projektu Národní pedagogické knihovny "Kniha pro prňáčka je na světě. Jmenuje se Legrační dům, autorem textu ...

Špity, špity, bábo, Erbenovy básničky a lidová říkadla s ilustracemi Miloslava Jágra

Špity, špity, bábo, Erbenovy básničky a lidová říkadla s ilustracemi Miloslava Jágra

Dnes už klasické říkadla ze sbírek K. J. Erbena a F. Bartoše potěší všechny učitelé neboť dostávají další knihu poetických inspirací a ...

 Kdo je kdo aneb cesta, cestička pro chytré děti

Kdo je kdo aneb cesta, cestička pro chytré děti

Už sám nápad poskytnout v této připravované knize „raně školnímu“ zvídavému dítěti elementární sumu informací o světě - a zároveň mu um...

Nové příběhy z pražské ZOO

Nové příběhy z pražské ZOO

Více jak osmdesát nových příběhů, které se udály v Zoologické zahradě v Praze na nás čeká v nové knížce o zvířatech v zoo. Vynikající z...