Děti do knihoven. Dejte dětem šanci, aby nebyly hloupé

Vybíráme pro vás zajímavé knihy

Čarovné pero. Cigánské rozprávky Marie Voříškové a nejkrásnější kniha roku

Čarovné pero. Cigánské rozprávky Marie Voříškové a nejkrásnější kniha roku

Z Cikánských pohádek Marie Voříškové, které vydala Mladá fronta v roce 1959 vybrala editorka a překladatelka Mária Števková tři pohádky, ve slovenštině O stvorení sveta a o tom, jako prišli ...

Tati, tobě přeskočilo, napsal William Saroyan o vztahu syna a otce

Tati, tobě přeskočilo, napsal William Saroyan o vztahu syna a otce

Překvapení občas najdete i ve vlastní knihovně. Nedávno jsem z ní náhodou vytáhnul útlou knížečku, která má název Tati, tobě přeskočilo. Napsal ji  William Saroyan a to je člověk, jehož...

Ivan Diviš. Teorie spolehlivosti je upřímná i tragická výpověď z let 1960 – 1999

Ivan Diviš. Teorie spolehlivosti je upřímná i tragická výpověď z let 1960 – 1999

Velmi upřímná výpověď člověka a jednoho života v kontexu doby. Texty z let 1960/1999 aneb rozsáhlá kniha krátkých prozaických textů, deníkových záznamů, komentářů, záznamů snů a glos básníka...

Historik Aleš Valenta. Německo: mýtus a realita

Historik Aleš Valenta. Německo: mýtus a realita

Publikace se zabývá německou politikou posledních dvaceti let. Vlastnímu tématu předchází obsáhlý úvod, objasňující základy politického systému SRN a proměny německého paradigmatu. ...

Azazel historický román o vzestupu moci zvané křesťanství

Historický román  Azazel (2008) získal Mezinárodní cenu za arabskou literaturu. Egypťan Youssef Ziedan v něm zúročil své odborné znalosti, ale především suverénní vypravěčský talent v prostředí v pátém století po Kristu v několika duchovních centrech a posvátných místech křesťanství na Blízkém východě.

azazel albatros

Historický román Azazel (2008) se odehrává v pátém století po Kristu v několika duchovních centrech a posvátných místech křesťanství na Blízkém východě.
Vzdělaný egyptský mnich a lékař Hypa, syn pohana a křesťanky, zapisuje na na fiktivních svitcích události svého života. V Alexandrii se stal svědkem umučení filozofky Hypatie náboženskými fanatiky, v Jeruzalémě se spřátelí s knězem Nestoriem, s nímž vede důvěrné rozpravy. Později z ústraní horského kláštera nedaleko Aleppa popisuje Nestoriův vzestup do úřadu konstantinopolského patriarchy i počínající tažení alexandrijského biskupa Cyrila proti jeho učení. Autor tímto způsobem uvádí na scénu historické postavy a přibližuje dobové věroučné spory i boj o moc, provázený davovým násilím. Vypravěč Hypa tyto události líčí se všemi pochybnostmi, zmatky i rozpory. Ty vyvolává i setkání se dvěma ženami jeho života a především vnitřní hlas – pokušitel, který mu našeptává, aby vše vypsal.

V souvislosti s touto knihou je třeba upozornit na výjimečný film Agora (2009),
španělského režiséra Alejandro Amenábara, který na podobné téma natočil historický film pojednávající o souvislostech, za jakých k moci přišlo křesťanství a církev. Jedná se skutečně o téměř geniální dílo s etickým, morálním i historickým přesahem, který nemá obdoby. Vrhá nás do neuvěřitelně zajímavé doby okolo roku 400 našeho letopočtu, kde se v Alexandrii setkávají tři náboženství. Pohané, židé a křesťané. Nastává boj o moc. Křesťané postupně nastolují svá dogmata a jakékoli renesanční myšlenky označují za dílo ďáblovo. Uchopením moci křesťany definitivně končí renesance antické civilizace a nastává na dlouhá staletí doba temna.


Azazel je zlý duch.
Podle midraše „Šemchazaj a Azazel“ patřil k vůdcům skupiny padlých andělů z počátku existence světa a lidstva. Ženy učil líčit se a muže vyrábět zbraně, čímž je někdy brán jako ten, kdo na svět přinesl žárlivost, marnivost a svár. Podle midraše se i kvůli Azazelovu chování Bůh rozhodl zničit zemi potopou trvající 40 dní. Více WIKIpedie

Youssef Ziedan (*1958)
pochází z Horního Egypta. Řídí Centrum a muzeum rukopisů Alexandrijské knihovny a působí jako univerzitní profesor. Ve své vědecké práci usiluje především o zachování a uspořádání arabského rukopisného dědictví. Napsal desítky odborných knih – zejména o staré islámské filozofii, súfismu či dějinách arabské medicíny. Azazel je jeho druhým románem. Autor za něj v roce 2009 obdržel Mezinárodní cenu za arabskou literaturu (IPAF), která je udělována ve spolupráci s Nadací Bookerovy ceny.

Azazel | Youssef Ziedan | Vydává Plus, AlbatrosMedia, 2011, 400 stran

Ukázka z knihy

Smilování, můj Pane. Smilování a odpuštění, Otče na nebesích. Smiluj se nade mnou a odpusť mi, neboť, jak víš, jsem slabý.Milosrdný Bože, mé ruce se třesou bázní a strachem. Moje srdce a duše se chvějí nad nestálostí a zmatky těchto časů. Jen tobě patří všechna sláva, milosrdný Bože. Ty víš, že jsem tyto svitky získal před mnoha lety na březích Mrtvého moře, abych na ně psal své básně a své promluvy k tobě, když jsem byl o samotě, aby tvé jméno bylo velebeno lidmi na zemi, jako je velebeno v nebi. Hodlal jsem na ně zapisovat své prosby, které mě k tobě přibližují a z nichž se po mé smrti možná stanou modlitby recitované mnichy a zbožnými poustevníky všude a po všechny věky. Avšak když přišel čas začít vše zaznamenávat, začal jsem téměř psát věci, které mě předtím nikdy nenapadly a které by mě mohly přivést do nesnází a až k samému ďáblu.

Můj Pane, slyšíš mě? Já jsem tvůj věrný služebník, ten zmatený mnich Hypa, lékař Hypa, cizinec Hypa, jak mi lidé v této krajině mého vyhnanství přezdívají. A jen ty sám, můj Pane, znáš mé pravé jméno, ty a ti v mé původní zemi, kteří stáli u mé kolébky. Kéž bych se byl nikdy nenarodil, nebo bez hříchu odešel ještě v dětství, abych si byl jist tvým milosrdenstvím a odpuštěním. Smiluj se nade mnou, ó milosrdný, neboť jsem pln bázně z toho, nač se připravuji, ale jsem k tomu donucen, neboť ty tam na svých dalekých nebesích víš, jak jsem zavalen naléhavými žádostmi mých i tvých nepřátel, tím prokletým Azazelem, který nepřestává požadovat, abych sepsal všechno, čeho jsem byl za svého života svědkem. A v čem je můj život tak obzvlášť významný, abych zrovna já měl zaznamenávat vše, čeho jsem byl v jeho běhu svědkem? Proto mě zachraň, ó můj milosrdný Pane, před tím jeho našeptáváním, jeho narážkami i před mou vlastní nezodpovědností.

Můj Pane, já stále čekám na tvá znamení, která však stále nepřicházejí. Již dlouho trpělivě čekám na tvé odpuštění a dosud jsem nezapochyboval. Pokud si tedy přeješ, ó ty z moci a slávy nejvyšší, oblažit mě svým znamením, pak přijmu tvůj vzkaz a poslechnu ho. Avšak ponecháš-li mě sobě samému, pak jsem ztracen, neboť můj duch se ocitl na mučidlech, zmítán mezi svody prokletého Azazela a mukami mé touhy, jež mě svírá po odchodu Marty, která přispěla k obrácení veškeréhomého vnitřního životního řádu naruby. Dnes večer před tebou pokleknu, ó Pane, budu se modlit a potom spát, neboť ty jsi mě z nějakého záhadného důvodu stvořil. Budu spát spánkem plným snů, a v tom spánku, prosím, sešli zpoza hranic své všemohoucí slávy nějaké znamení, které by osvítilo mou pouť, neboť v hodinách probuzení jsou pro mě tvé vytoužené zvěsti stále nedosažitelné. Jestliže mě svým znamením, můj Pane, požádáš, abych zanechal psaní, zanechám jej. Ale jestliže mě ponecháš sobě samému, budu psát dál, neboť, můj Pane, já jsem pouhé ptačí pírko, s nímž si pohrává vítr a kterého se chopila slabá ruka rozhodnutá ponořit psací brk do kalamáře s úmyslem zaznamenat vše, co se mi přihodilo, všechno, co se stalo a stane Buřiči Buřičů, Azazelovi, tvému vetchému služebníkovi a Martě. Smilování, smilování, smilování.

OBRAŤE LIST A ČTĚTE DÁL... společnost, křesťanství Ziedan Youssef

Napiš svůj názor

Bezpečnostní kód
Obnovit

Než si knihu půjčíte z knihovny a začnete číst...

Ještě že nejsem papež! František? Halina Pawlovská napsala další storku o Absurdistánu

Ještě že nejsem papež! František? Halina Pawlovská napsala další storku o Absurdistánu

Řeknu vám, že Halina Pawlovská je nepřehlednutelná a při tom nikdo neví, kolik knih vydala a kolik váží. Na české poměry je to prý stra...

Nelidské zdroje. Proč jsou všichni manažeři a nikdo normálně nepracuje

Nelidské zdroje. Proč jsou všichni manažeři a nikdo normálně nepracuje

Žijeme ve světě, jenž mluví zkratkami „cizího nářečí“ – z lidí jsou zdroje a všichni se přetavují do podoby manažerů, asistentů a speci...

Zdánlivé maličkosti. Kameníčkova neformální příručka spisovatele

Zdánlivé maličkosti. Kameníčkova neformální příručka spisovatele

Jan Kameníček, v některých směrech nepochybný pokračovatel Franze Kafky a v jiných zase následník Ladislava Fukse, jehož léta osobně zn...

Úzké stříbrné linky aneb povídání o jindřichohradeckých úzkokolejkách

Úzké stříbrné linky aneb povídání o jindřichohradeckých úzkokolejkách

O historii, o jednotlivých zastávkách a také o technickém vybavení s láskou vypráví nadějný mladý literát a zároveň začínající muzejník...

Léto mládí – příběh máničky, který se mohl stát

Léto mládí – příběh máničky, který se mohl stát

Děj knihy zavádí čtenáře prostřednictvím přímočarého až naivního vyprávění autorova na počátek devadesátých let, kdy se tento se svými ...

Goliart vydává druhý román Barucha, Malé dny jako eknihu zdarma

Goliart vydává druhý román Barucha, Malé dny jako eknihu zdarma

Občanské sdružení a nakladatelství Goliart, které se snaží rozhýbat segment elektronických knih, vydává druhý román Vitji Barucha s náz...

Ze života hmyzu aneb co napsali o své nadčasové hře bratři Čapkové

Ze života hmyzu aneb co napsali o své nadčasové hře bratři Čapkové

Hra bratří Čapků Ze života hmyzu je svérázným zrcadlem lidské společnosti a vlastně celého bytí na této planetě. Už ve své době naštval...

Maličkosti z lásky Jiřího Žáčka. Čtyřverší jako střípky, ve kterých se zrcadlí svět

Maličkosti z lásky Jiřího Žáčka. Čtyřverší jako střípky, ve kterých se zrcadlí svět

Maličkosti z lásky jsou čtyřverší, ve kterých Jiří Žáček zkřížil lyriku s humorem, smyslnou lásku s každodenním koloběhem, citové proži...

Pí a jeho život uprostřed Atlantiku. Snaha byla, ale...

Pí a jeho život uprostřed Atlantiku. Snaha byla, ale...

Po tragickém ztroskotání japonské nákladní lodi Tsimtsum, převážející bývalého ředitele zoo s rodinou i jeho zvířata z Indie do Kanady...

Agnes, drama o lásce, touze a zradě

Agnes, drama o lásce, touze a zradě

„Prý musím zemřít.“ Ano, těmito slovy začíná své vyprávění služka Agnes, která je odsouzena k trestu smrti za brutální vraždu, jíž se d...

Velká vánoční kniha. Prožijte nejkrásnější svátky v roce jinak

Velká vánoční kniha. Prožijte nejkrásnější svátky v roce jinak

Švýcarský terapeut C. G. Jung nazývá církevní rok terapeutickým systémem. Církevní rok se svými svátky dotýká významných otázek lidské ...

Nikdo se neodváží říci, že je to nudné: sociologie umění a kýče

Nikdo se neodváží říci, že je to nudné: sociologie umění a kýče

Kniha Nikdo se neodváží říci, že je to nudné se věnuje problematice rozlišování vysokého a nízkého umění - tématu, jehož analýza se čas...

Ve vzdělaných domácnostech rodiče dohlížejí na sledování televize a omezují ho; starají se o to, aby jejich potomstvo uspokojovalo potřeby své fantazie nejprve z knih. Teprve poté, co čtení přestane být námahou a stane se výlučně potěšením, lze povolit obrazovku. Pokud to člověk nedodrží, zůstane čtení po celý život něčím obtížným. Kdo takto vyroste, později už čte jedině to, co nezbytně musí, a to ještě nerad.
Dieter Schwanitz (1940-2004) / Vzdělanost jako živý dialog s minulostí

S dětmi do knihovny. Dejte jim šanci, aby uměly česky a nebyly hloupé

Děti si hrají celý rok! Víte to?

Děti si hrají celý rok! Víte to?

Ať už ano nebo ne, Knižní klub vydává skvělou knížku Miloše Zapletala s různými hrami, soutěžemi a dobrodružstvími. V každém měsíci na...

Proč se Saint-Exupéry a Malý princ bude číst i za 200 let?

Proč se Saint-Exupéry a Malý princ bude číst i za 200 let?

  V doslovu ke knížce Malý princ, kterou napsal Antoine de Saint-Exupéry píše Anton Hykish, že když četl dětem tuto knížku a vi...

Kniha Ježíšek řekne dětem o Vánocích úplně všechno

Kniha Ježíšek řekne dětem o Vánocích úplně všechno

V reklamní záplavě Santa Clausů, vánočních skřítků a sobů české děti pomalu, ale jistě zapomínají na Ježíška. Právě proto vznikla v nak...

Houbeles Pictus - veršovaný atlas hub

Houbeles Pictus - veršovaný atlas hub

Velká kniha s povedenými ilustracemi, kde najdete poučné básničky, veršované hádanky, řada obecných ponaučení ze světa hub, a zároveň a...

Mikulášovy patálie. Dosud nevydané bestsellery

Mikulášovy patálie. Dosud nevydané bestsellery

Albatros vydal 3 bestsellerové knihy dosud nevydaných příběhů malého Mikuláše, které po letech v otcově pozůstalosti objevila a pro vyd...

Když se zvířata kamarádí aneb o neobyčejných vztazích zvířat a lidí

Když se zvířata kamarádí aneb o neobyčejných vztazích zvířat a lidí

J. M. Masson, spisovatel, vědec a především milovník a ochránce zvířat, je znám svými knihami, ve kterých čtenářům na celém světě ukáza...

Zvířetník Pavla Peciny pro první čtení

Zvířetník Pavla Peciny pro první čtení

Pavel Pecina pro nejmenší děti napsal a nakreslil encyklopedii více než 180 zvířat, která předtím rozehnal na území jedenácti kapitol: ...

Hora Zlodějka. Šiktancova lahůdka pro milovníky krásného jazyka

Hora Zlodějka. Šiktancova lahůdka pro milovníky krásného jazyka

Nová pohádková kniha Karla Šiktance je opět lahůdkou pro milovníky krásného jazyka a poezie, protože ani ve svých pohádkách autor básní...

Dlouhá chvíle Violy Fischerové

Dlouhá chvíle Violy Fischerové

Všichni občas míváme dlouhou chvíli - zejména když onemocníme, a najednou se nám venkovní prostor her uzavře a s nimi i tajemství, setk...