Nevěřte všemu, co se k věření předkládá. Komenský

Vybíráme pro vás zajímavé knihy

Kallocain. Karin Boye a její světově proslulý vizionářský román o budoucnosti lidstva

Kallocain. Karin Boye a její světově proslulý vizionářský román o budoucnosti lidstva

Kallocain je droga pravdy, po jejímž požití každý vyzradí na sebe i na své nejbližší i ta nejskrytější tajemství. Její objevitel je zde loajální souvoják Světového státu Leo Kall, který žije...

Milan Děžinský od tajností oproštěný

Milan Děžinský od tajností oproštěný

"I ta nejkrásnější báseň říká, co dávno vím. / Báseň není život. / Je v pořádku, když končí nádechem." M. Děžinský: Chtěl bych dnes přijít do veselého domu. ...

Hlemýźď Čilišnek. Bláznivé básničky Pavla Šruta s ilustracemi Jiřího Šalamouna

Hlemýźď Čilišnek. Bláznivé básničky Pavla Šruta s ilustracemi Jiřího Šalamouna

Knížka, která byla už svého času bestseller, je psána a kreslena pro začínající čtenáře, díky lehce zapamatovatelným veršům s pravidelnými rýmy. Dá se říct, že některé z nich už skoro zlidov...

Příhody brášky Králíka. Skvostné pohádky Pavla Šruta a Jindry Čapka

Příhody brášky Králíka. Skvostné pohádky Pavla Šruta a Jindry Čapka

Bráška Králík není tradiční pohádkový hrdina. Je to trochu rošťák a filuta, který své silnější protivníky poráží vtipem, lstí a chytrostí. Chce být za každou cenu vítězem, a tak si často vym...

Azazel historický román o vzestupu moci zvané křesťanství

Historický román  Azazel (2008) získal Mezinárodní cenu za arabskou literaturu. Egypťan Youssef Ziedan v něm zúročil své odborné znalosti, ale především suverénní vypravěčský talent v prostředí v pátém století po Kristu v několika duchovních centrech a posvátných místech křesťanství na Blízkém východě.

azazel albatros

Historický román Azazel (2008) se odehrává v pátém století po Kristu v několika duchovních centrech a posvátných místech křesťanství na Blízkém východě.
Vzdělaný egyptský mnich a lékař Hypa, syn pohana a křesťanky, zapisuje na na fiktivních svitcích události svého života. V Alexandrii se stal svědkem umučení filozofky Hypatie náboženskými fanatiky, v Jeruzalémě se spřátelí s knězem Nestoriem, s nímž vede důvěrné rozpravy. Později z ústraní horského kláštera nedaleko Aleppa popisuje Nestoriův vzestup do úřadu konstantinopolského patriarchy i počínající tažení alexandrijského biskupa Cyrila proti jeho učení. Autor tímto způsobem uvádí na scénu historické postavy a přibližuje dobové věroučné spory i boj o moc, provázený davovým násilím. Vypravěč Hypa tyto události líčí se všemi pochybnostmi, zmatky i rozpory. Ty vyvolává i setkání se dvěma ženami jeho života a především vnitřní hlas – pokušitel, který mu našeptává, aby vše vypsal.

V souvislosti s touto knihou je třeba upozornit na výjimečný film Agora (2009),
španělského režiséra Alejandro Amenábara, který na podobné téma natočil historický film pojednávající o souvislostech, za jakých k moci přišlo křesťanství a církev. Jedná se skutečně o téměř geniální dílo s etickým, morálním i historickým přesahem, který nemá obdoby. Vrhá nás do neuvěřitelně zajímavé doby okolo roku 400 našeho letopočtu, kde se v Alexandrii setkávají tři náboženství. Pohané, židé a křesťané. Nastává boj o moc. Křesťané postupně nastolují svá dogmata a jakékoli renesanční myšlenky označují za dílo ďáblovo. Uchopením moci křesťany definitivně končí renesance antické civilizace a nastává na dlouhá staletí doba temna.


Azazel je zlý duch.
Podle midraše „Šemchazaj a Azazel“ patřil k vůdcům skupiny padlých andělů z počátku existence světa a lidstva. Ženy učil líčit se a muže vyrábět zbraně, čímž je někdy brán jako ten, kdo na svět přinesl žárlivost, marnivost a svár. Podle midraše se i kvůli Azazelovu chování Bůh rozhodl zničit zemi potopou trvající 40 dní. Více WIKIpedie

Youssef Ziedan (*1958)
pochází z Horního Egypta. Řídí Centrum a muzeum rukopisů Alexandrijské knihovny a působí jako univerzitní profesor. Ve své vědecké práci usiluje především o zachování a uspořádání arabského rukopisného dědictví. Napsal desítky odborných knih – zejména o staré islámské filozofii, súfismu či dějinách arabské medicíny. Azazel je jeho druhým románem. Autor za něj v roce 2009 obdržel Mezinárodní cenu za arabskou literaturu (IPAF), která je udělována ve spolupráci s Nadací Bookerovy ceny.

Azazel | Youssef Ziedan | Vydává Plus, AlbatrosMedia, 2011, 400 stran

Ukázka z knihy

Smilování, můj Pane. Smilování a odpuštění, Otče na nebesích. Smiluj se nade mnou a odpusť mi, neboť, jak víš, jsem slabý.Milosrdný Bože, mé ruce se třesou bázní a strachem. Moje srdce a duše se chvějí nad nestálostí a zmatky těchto časů. Jen tobě patří všechna sláva, milosrdný Bože. Ty víš, že jsem tyto svitky získal před mnoha lety na březích Mrtvého moře, abych na ně psal své básně a své promluvy k tobě, když jsem byl o samotě, aby tvé jméno bylo velebeno lidmi na zemi, jako je velebeno v nebi. Hodlal jsem na ně zapisovat své prosby, které mě k tobě přibližují a z nichž se po mé smrti možná stanou modlitby recitované mnichy a zbožnými poustevníky všude a po všechny věky. Avšak když přišel čas začít vše zaznamenávat, začal jsem téměř psát věci, které mě předtím nikdy nenapadly a které by mě mohly přivést do nesnází a až k samému ďáblu.

Můj Pane, slyšíš mě? Já jsem tvůj věrný služebník, ten zmatený mnich Hypa, lékař Hypa, cizinec Hypa, jak mi lidé v této krajině mého vyhnanství přezdívají. A jen ty sám, můj Pane, znáš mé pravé jméno, ty a ti v mé původní zemi, kteří stáli u mé kolébky. Kéž bych se byl nikdy nenarodil, nebo bez hříchu odešel ještě v dětství, abych si byl jist tvým milosrdenstvím a odpuštěním. Smiluj se nade mnou, ó milosrdný, neboť jsem pln bázně z toho, nač se připravuji, ale jsem k tomu donucen, neboť ty tam na svých dalekých nebesích víš, jak jsem zavalen naléhavými žádostmi mých i tvých nepřátel, tím prokletým Azazelem, který nepřestává požadovat, abych sepsal všechno, čeho jsem byl za svého života svědkem. A v čem je můj život tak obzvlášť významný, abych zrovna já měl zaznamenávat vše, čeho jsem byl v jeho běhu svědkem? Proto mě zachraň, ó můj milosrdný Pane, před tím jeho našeptáváním, jeho narážkami i před mou vlastní nezodpovědností.

Můj Pane, já stále čekám na tvá znamení, která však stále nepřicházejí. Již dlouho trpělivě čekám na tvé odpuštění a dosud jsem nezapochyboval. Pokud si tedy přeješ, ó ty z moci a slávy nejvyšší, oblažit mě svým znamením, pak přijmu tvůj vzkaz a poslechnu ho. Avšak ponecháš-li mě sobě samému, pak jsem ztracen, neboť můj duch se ocitl na mučidlech, zmítán mezi svody prokletého Azazela a mukami mé touhy, jež mě svírá po odchodu Marty, která přispěla k obrácení veškeréhomého vnitřního životního řádu naruby. Dnes večer před tebou pokleknu, ó Pane, budu se modlit a potom spát, neboť ty jsi mě z nějakého záhadného důvodu stvořil. Budu spát spánkem plným snů, a v tom spánku, prosím, sešli zpoza hranic své všemohoucí slávy nějaké znamení, které by osvítilo mou pouť, neboť v hodinách probuzení jsou pro mě tvé vytoužené zvěsti stále nedosažitelné. Jestliže mě svým znamením, můj Pane, požádáš, abych zanechal psaní, zanechám jej. Ale jestliže mě ponecháš sobě samému, budu psát dál, neboť, můj Pane, já jsem pouhé ptačí pírko, s nímž si pohrává vítr a kterého se chopila slabá ruka rozhodnutá ponořit psací brk do kalamáře s úmyslem zaznamenat vše, co se mi přihodilo, všechno, co se stalo a stane Buřiči Buřičů, Azazelovi, tvému vetchému služebníkovi a Martě. Smilování, smilování, smilování.

OBRAŤE LIST A ČTĚTE DÁL... společnost, křesťanství Ziedan Youssef

Přidejte informaci k článku

Bezpečnostní kód
Obnovit

Než si knihu půjčíte z knihovny a začnete číst...

Útěk do divočiny. Nedomyšlený a naivní pokus o návrat ke kořenům lidství

Útěk do divočiny. Nedomyšlený a naivní pokus o návrat ke kořenům lidství

V Apríli roku 1992, mladý muž z dobrej rodiny odišiel na Aljašku a vtúpil do severskej divočiny jej najvyššieho štítu, Mount McKinley. ...

Problém médií aneb proč žurnalistika už dávno není hlídacím psem demokracie

Problém médií aneb proč žurnalistika už dávno není hlídacím psem demokracie

Kniha "Probém médií" je nezbytným úvodem pro všechny, kteří chtějí rozumět médiím dnešního světa. Sám Noam Chomsky se vyjádřil ke knize...

Experiment. Román o duši a podstatě erotické lásky

Experiment. Román o duši a podstatě erotické lásky

Může být lékařský experiment milostný? A milostný lékařský? A co na to Jorge Louis Borges? Čtěte „Nemocnici na kraji Kypru“! I sestra I...

Marek Šindelka vydává osm povídek. Zůstaňte s námi

Marek Šindelka vydává osm povídek. Zůstaňte s námi

Profilový soubor osmi povídek a novelmá charakter a platnost určujícího setkání. Setkání s nekompromisním textem, který dokáže fas...

Může se spisovatel uživit psaním?

Může se spisovatel uživit psaním?

Jak moc živilo spisovatele jen psaní? Dalo se kdy vůbec uživit jenom psaním? Na tu zajímavou, i když trošku hmotařskou otázku, odpoví k...

Binarova Číňanova pěna a Seifertova cena

Binarova Číňanova pěna a Seifertova cena

Souborné vydání tří próz – Měsíc ve žních, Dimanche à Paris a Číňanova pěna. Jejich dění se odehrává ve velmi různých a odliš...

Mlsné čenichání. Kuchářské variace dosud nevídané a šokující

Mlsné čenichání. Kuchářské variace dosud nevídané a šokující

Nevěřte této knize! Copak by někdo normální sypal do karbanátků skořici? Ale jinak labužnický nátěr o kterém se vám ani nesnilo! Kniha ...

Pražský hřbitov Umberta Eca odsoudil Vatikán stejně jako Dana Browna

Pražský hřbitov Umberta Eca odsoudil Vatikán stejně jako Dana Browna

Spisovatel Umberto Eco se ve svém románu Pražský hřbitov zaměřuje na původ konspiračních teorií, potažmo na Protokoly siónských mudrců...

Martin Patřičný, sochař a spisovatel  a jeho knihy o dřevě, které má duši

Martin Patřičný, sochař a spisovatel a jeho knihy o dřevě, které má duši

Martin Patřičný pracuje se dřevem, které člověka provází od jeho kořenů. Strom se objevuje v náboženstvích snad všech kultur. ...

Po otřesech, Haruki Murakami napsal katastrofické povídky.

Po otřesech, Haruki Murakami napsal katastrofické povídky.

Roku 1995 postihla Japonsko dvojí katastrofa: v lednu zemětřesení v Kóbe a v březnu sarinový útok v tokijském metru. Po těchto událoste...

Vizita od Adolfa Branalda inspirovala Kachyňu ke dvěma skvělým filmům

Vizita od Adolfa Branalda inspirovala Kachyňu ke dvěma skvělým filmům

Nestárnoucí román Vizita vyšel u příležitosti stého výročí (4.10. 2010) narození Adolfa Branalda, který jako opravdu výtečný vypravěč n...

Čtyři stěny, povídky o neschopnosti žít slušně ve světě lidí

Čtyři stěny, povídky o neschopnosti žít slušně ve světě lidí

Žijeme ve světě, pobíháme po ulicích, spěcháme do práce, spěcháme do vztahů i ze vztahů. A když se zastavíme, stejně nic nevidíme. Prot...

Státní úředníky neomylně rozpoznáte podle prázdnoty zaujímající prostor, kde většina ostatních lidí mívá tvář... Nevěřím ostatně, že člověk musí nutně sestoupit až na dno, jak tomu bývalo dřív, aby subjektivně poznal svoji společnost. Spíše než vertikálně směrem dolů může se člověk pohybovat horizontálně k bodu dostatečného odstupu, kde skrovná míra pohodlí není zcela vyloučena. Osobně jsem zjistil, že nedostatek potravy a pohodlí namísto, aby ducha zušlechťovaly, vyvolávají v lidské psýše pouze úzkost a usměrňují všechny naše lepší pudy k jedinému cíli, a totiž k opatření něčeho k snědku. Přestože vedu Bohatý vnitřní život, je mi rovněž zapotřebí trochy jídla a pohodlí.
John Kennedy Toole (1937-1969), Spolčení hlupců

S dětmi do knihovny. Dejte jim šanci, aby uměly česky a nebyly hloupé

Praštěné pohádky Aškenázyho se Štěpánovými ilustracemi patří mezi skutečné české skvosty pro děti

Praštěné pohádky Aškenázyho se Štěpánovými ilustracemi patří mezi skutečné české skvosty pro děti

Ludvík Aškenazy (1921–1986) byl nejen mistr slova, ale především oplýval nesmírnou fantazií. Když čteme jeho Praštěné pohádky je zcela ...

Básnička ti pomůže, učíme se s humorem i říkankou

Básnička ti pomůže, učíme se s humorem i říkankou

Už jsme na Čítárnách zmiňovali produkci malého slovenského nakladatelství Buvik. Nepsali jsme však, že některé jeho knížky vycházejí i ...

Polské pohádky a básničky – čtyři zajímavé knihy pro děti

Polské pohádky a básničky – čtyři zajímavé knihy pro děti

Přinášíme výběr zajímavých knih, ve kterých najdete všechno, co vaše děti pobaví a poučí. Pohádky, básničky, říkánky... A to všechno vy...

Knížka pro Vojtíška, básničky, říkadla, pohádky pro všechny chytré děti

Knížka pro Vojtíška, básničky, říkadla, pohádky pro všechny chytré děti

V knížce Evy Bešťákové čeká na Vojtíška i na další kluky a holčičky jedno překvapení za druhým: hádanky, jednoduché úkoly, verše, básni...

Kráva a dědeček, vynikající ilustrace Sýkorové-Pekárkové a slabý příběh pro děti-neděti

Kráva a dědeček, vynikající ilustrace Sýkorové-Pekárkové a slabý příběh pro děti-neděti

Kniha pro děti ilustrovaná paní Sýkorovou-Pekárkovou je důkazem, že v české kotlině jsou stále dobří ilustrátoři. Nápaditou kresbu si d...

Kozliatka – Kůzlátka od našich sousedů

Kozliatka – Kůzlátka od našich sousedů

I české děti by měly rozumět slovenštině. Proto rodiče, podporující vzdělávání svých děti, přivítali velmi povedenou knížku ve slovenšt...

Zajatci stříbrného slunce. Miloš Kratochvíl a Iku Dekune poradí i rodičům počítačových fanatiků

Zajatci stříbrného slunce. Miloš Kratochvíl a Iku Dekune poradí i rodičům počítačových fanatiků

Miloš Kratochvíl na současný fenomén dětí odpovídá šokovou terapií. Jeho malý hrdina na vlastní kůži zažije neuvěřitelné. Když ve své h...

Tužkou, štětcem nebo myší. Karla Cikánová učí děti hrát si se světem

Tužkou, štětcem nebo myší. Karla Cikánová učí děti hrát si se světem

Jsou knihy, které člověk přečte a odloží. Jsou knihy ke kterým se neustále vrací. Jednou z nich ke knížka Karly Cikánové "Tužkou, štětc...

Húrinovy děti, kniha, kterou Tolkien nikdy nenapsal

Húrinovy děti, kniha, kterou Tolkien nikdy nenapsal

V roce 2007 vychází zřejmě poslední dílo J.R.Tolkiena. Knihu The Children of Hurin, na které Christopher Tolkien (81) pracoval přes tři...