Toto jsou základní pravidla chování: nezabíjet, nekrást, být velmi opatrný a zodpovědný ve svém sexuálním chování, umět se eticky vyjadřovat a neničit svou mysl pomocí drog a alkoholu – to jsou věčná pravidla chování… je to jako pohár: pokud chceme někam nalít elixír dharmy, musíme ho něčím podpořit a obsáhnout… aby se všude nerozlil a nepřišel nazmar. Pohár zadržuje a uchovává. Obdobnou nádobu potřebujeme pro svůj duchovní rozvoj. Je jí naše základní etické chování, kdy v tomto světě žijeme tak, aby každá bytost, která vejde do naší blízkosti, věděla, že se nemusí z naší strany ničeho obávat, protože jí neublížíme, neokrademe, nezneužijeme, nepodvedeme… je s námi v bezpečí, a také jsme v bezpečí sami se sebou, protože víme, že nebudeme tyto věci dělat, protože jsme slíbili sobě i buddhům, že je nebudeme dělat.
Tenzin Palmo

werich jan portret ryby
A teď bych vám já, Jan Werich, chtěl popřát veselé Vánoce a to tak, abych, ani já ani vy, abychom neupadli do sentimentality - vánoční. Kdyby to bylo v mé moci, já bych byl rád, kdybych mohl dát všem lidem na světě pod stromeček škatuli - prázdnou škatuli, kterou kdyby otevřeli, tak by se museli smát, že tam nic není. A smáli by se a smáli by se, protože já věřím, že když se lidi smějou, tak nemají čas mít na sebe vztek a nemají čas se prát. Aspoň jeden den v roce.

Jan Werich a jeho nejlepší vánoční dárek

Inspirující myšlenky...

Všeobecné státní vzdělání je pouze výtvorem, jehož účelem je vymodelovat lidi tak, aby byl jeden přesnou kopií druhého: a vzorem, podle kterého je modeluje, je ten, který vyhovuje převládající moci ve vládě, ať už je to monarcha, aristokracie, nebo většina žijící generace; úměrně tomu jak je efektivní, ustavuje despotismus nad myslí, která vede přirozenou tendencí k nadvládě nad tělem.
John Stuart Mill