Vše, co zlepšuje schopnost přemýšlet, je sebevzdělávání!

A+ A A-

Poezie klasická

Nikdo z nás se neubrání, aby občas nenapsal i věci slabší. Existují však tři druhy básníků. Jedni nekriticky vydají tiskem vše, co napsali, dobré i sladké. Druzí jsou dost silní, aby ty své špatné věci zničili, a snaží se dát lidem jen to dobré. Třetí druh je nejvzácnější. To byl Karel Toman. Ten to špatné vůbec nenapsal.
Jaroslav Seifert

OBRAŤE LIST A ČTĚTE DÁL...

Další články...

 1. Walt Whitman. Stébla trávy psal a zdokonaloval celý život
 2. Záhořovo lože K.J. Erbena. Horor o hrůzách pekla a napravení jednoho lidožrouta
 3. Atlantis nedal zapomenout Vladimíra Vokolka. Ke komu mluvím dnes a Mezi ohněm a vodou
 4. Stanislav K. Neumann. Vdova z Efesu, balada o ženské zradě
 5. Jan Zahradníček. Skutečný kníže české poezie
 6. Geniální psanec Francois Villon a jeho Testament, vrchol středověké poezie
 7. Otokar Březina. Génius
 8. Pozůstalé básně Vítězslava Nezvala, velikána české poezie, na kterého se už zapomíná
 9. Jaroslav Hašek jako neznámý básník. List poctivého občana
 10. Kniha mlčení. Antologie staré čínské poezie a myšlení
 11. Prázdná sláma. Jan Šimek s něhou, schopnou pojmenovávat i to nejhorší
 12. Egon Bondy 3x – Básnické spisy I – III
 13. Příběhy a parafráze. Poslední sbírka Jana Vladislava, výmluvné zlomky osudů velkých umělců
 14. Borovského Konkurs pobaví i dnes. Víc jak 150 let starý Křest sv. Vladimíra
 15. Básně Konstantina Biebla. Kompletní Bieblovy básnické knihy
 16. Antonín Sova. Básně. Já nikdy nechci dohotoven být aneb ještě jednou se vrátíme
 17. Ivan Blatný – Básník z pera Martina Reinera
 18. Slovo k rehabilitaci jedinečné fotopoezie Viléma Szpyka
 19. Christian Morgenstern. Vtipný filosof a věčný inspirátor nonsensové poezie
 20. Erbenova Kytice vyšla poprvé v angličtině jako dvojjazyčné česko-anglické vydání
 21. Karel Kryl. Rýmované komentáře nejen o politických podrazech
 22. Miroslav Holub. Český vědec a světoznámý básník doma neznámý
 23. William Butler Yeats, jeden z mála skutečných irských bardů
 24. Sonety temné lásky - Federico García Lorca
 25. Li-Po. Geniální pijan vína a nejstarší legenda světové poezie
 26. Dodatečné rozpomínky na Vladimíra Holuba a jeho koláže a objekty
 27. Básně Jana Skácela jsou jako naděje s bukovými křídly
 28. Hanuman. Nadčasové podobenství geniálního Svatopluka Čecha o lidském světě
 29. Vladimír Holan, meditativní básník české poezie
 30. Oldřich Mikulášek v poezii ztracený a znovunalezený
 31. Sergej Jesenin, rozbité zrcadlo duše talentovaného básníka
 32. Vánoce a vánoční poezie i písničky
 33. Soukromé západy slunce Františka Listopada
 34. Sapfó, smyslná řecká lyrika, dva tisíce let stará
 35. Andělské schody. Knížka o andělech Františka Listopada
 36. Malá recenze na život básníka Jana Skácela
 37. Básník Čchi Paj-š´ Verše od bazénu spadlé hvězdy
 38. Stevie Smith. Osobitá anglická básnířka v Česku kupodivu stále neznámá
 39. Robinson Jeffers, muž, který z kamene tesal básně
 40. Jiří Orten. Nadšení pro jeho básně a úsměvy nad dnešní literární komunitou