Děti do knihoven. Dejte dětem šanci, aby nebyly hloupé

A+ A A-

Poezie klasická

Nikdo z nás se neubrání, aby občas nenapsal i věci slabší. Existují však tři druhy básníků. Jedni nekriticky vydají tiskem vše, co napsali, dobré i sladké. Druzí jsou dost silní, aby ty své špatné věci zničili, a snaží se dát lidem jen to dobré. Třetí druh je nejvzácnější. To byl Karel Toman. Ten to špatné vůbec nenapsal.
Jaroslav Seifert

OBRAŤE LIST A ČTĚTE DÁL...

Seznam článků v kategorii...

 1. Záhořovo lože K.J. Erbena. Horor o hrůzách pekla a napravení jednoho lidožrouta
 2. Atlantis nedal zapomenout Vladimíra Vokolka. Ke komu mluvím dnes a Mezi ohněm a vodou
 3. Stanislav K. Neumann. Vdova z Efesu, balada o ženské zradě
 4. Jan Zahradníček. Skutečný kníže české poezie
 5. Geniální psanec Francois Villon a jeho Testament, vrchol středověké poezie
 6. Pozůstalé básně Vítězslava Nezvala, velikána české poezie, na kterého se už zapomíná
 7. Otokar Březina. Génius
 8. Jaroslav Hašek jako neznámý básník. List poctivého občana
 9. Kniha mlčení. Antologie staré čínské poezie a myšlení
 10. Prázdná sláma. Jan Šimek s něhou, schopnou pojmenovávat i to nejhorší
 11. Egon Bondy 3x – Básnické spisy I – III
 12. Příběhy a parafráze. Poslední sbírka Jana Vladislava, výmluvné zlomky osudů velkých umělců
 13. Borovského Konkurs pobaví i dnes. Víc jak 150 let starý Křest sv. Vladimíra
 14. Básně Konstantina Biebla. Kompletní Bieblovy básnické knihy
 15. Antonín Sova. Básně. Já nikdy nechci dohotoven být aneb ještě jednou se vrátíme
 16. Ivan Blatný – Básník z pera Martina Reinera
 17. Slovo k rehabilitaci jedinečné fotopoezie Viléma Szpyka
 18. Christian Morgenstern. Vtipný filosof a věčný inspirátor nonsensové poezie
 19. Erbenova Kytice vyšla poprvé v angličtině jako dvojjazyčné česko-anglické vydání
 20. Karel Kryl. Rýmované komentáře nejen o politických podrazech
 21. Miroslav Holub, světoznámý básník doma neznámý
 22. William Butler Yeats, jeden z mála skutečných irských bardů
 23. Sonety temné lásky - Federico García Lorca
 24. Li-Po. Geniální pijan vína a nejstarší legenda světové poezie
 25. Dodatečné rozpomínky na Vladimíra Holuba a jeho koláže a objekty
 26. Básně Jana Skácela jsou jako naděje s bukovými křídly
 27. Hanuman. Nadčasové podobenství geniálního Svatopluka Čecha o lidském světě
 28. Vladimír Holan, meditativní básník české poezie
 29. Oldřich Mikulášek v poezii ztracený a znovunalezený
 30. Sergej Jesenin, rozbité zrcadlo duše talentovaného básníka
 31. Vánoce a vánoční poezie i písničky
 32. Soukromé západy slunce Františka Listopada
 33. Sapfó, smyslná řecká lyrika, dva tisíce let stará
 34. Andělské schody. Knížka o andělech Františka Listopada
 35. Malá recenze na život básníka Jana Skácela
 36. Básník Čchi Paj-š´ Verše od bazénu spadlé hvězdy
 37. Stevie Smith. Osobitá anglická básnířka v Česku kupodivu stále neznámá
 38. Robinson Jeffers, muž, který z kamene tesal básně
 39. Jiří Orten. Nadšení pro jeho básně a úsměvy nad dnešní literární komunitou
 40. RUBÁ’IJÁT výbor ze starých perských mystiků