cmary450.jpgRádi vystřihujete, vybarvujete, luštíte a řešíte různé hříčky, hádanky a rébusy? Pak si určitě nenechte ujít dva nové hrací sešity Čmáry fáry, které celé sestavila a nakreslila Vlasta Baránková a vydalo nakladatelství Jan Melvil publishing.

V prvním sešitě najdete 55 hříček a omalovánek pro předškoláky i malé školáky. Jde o pečlivě sestavený soubor hádanek, omalovánek, dokreslovaček a jiných hříček, které zábavnou formou rozvíjejí schopnosti, ale i estetické cítění a výtvarné dovednosti dětí na prahu školní docházky. Druhý sešit je plný vystřihovacích hříček. Zábavné vystřihovánky rozvíjejí šikovnost, fantazii i logické myšlení. Půvabné zpracování Vlasty Baránkové, známé ilustrátorky, je zárukou, že vkus dítěte bude veden ke kultivovanosti a kreativitě.

V obou sešitech, které jsou určeny pro děti ve věku 5–7 let,  se střídají barevné a černobílé strany.

Vlasta Baránková
ČMÁRY FÁRY I. a II.
Vydal Jan Melvil publishing, 2008

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inspirující myšlenky...

Ja Bartolomej Boleráz bol som človekom azda slabým,azda i zbabelým, ale ja Boleráz, človek, robím si nárok, aby ľudia, moji súčasníci, po všetkých omyloch, po všetkom trápení, po všetkom márnom hryzovisku predsa len boli múdrejší a ľudskejší. Áno, opäť ľudskejší. O trošičku menej krutí. Kto si kladie za povinnosť hovoriť a hovoriť, prázdnymi slovami rozvirovať povetrie, nech si vraví. Ale vy, ľudia moji, nedajte sa mýliť: Pravdou našej spoločnosti nemôže byť to, čo zabíja, čo nás štve a dusí, čo nás vháňa do osamenia a blázincov, nech si ju vykladajú, ako chcú, vykladačis prideleným mozgom. Pravda je, môže byť iba to, v súhlases čím rastie a rozvíja sa naša ľudská prirodzenosť, z čoho rastú a rozvíjajú sa kmene, i malé, i najmenšie národy. To je pre mňa pravda našich čias. Za ňou som túžil celý svoj život. Za ňu, v jej mene prihlásil som sa o slovo, hoci až po smrti a neskoro.
Dominik Tatarka, Démon súhlasu