Vše, co zlepšuje schopnost přemýšlet, je sebevzdělávání!

A+ A A-

Příběhy stromů. Dvanáct příběhů o různých stromech pro děti a rodiče

I stromy jsou živé bytosti a těm, kdo jsou ochotni naslouchat, mohou vyprávět. Příběhy plné pohádkové fantazie, v níž se ale stejně jako v klasických pohádkách skrývají vzorce a poučení platné pro každodenní život.  Čtenáři se mohou potěšit vyprávěním cesmíny, lípy, hlohu, borovice, třešně, osiky, ořešáku, vrby, olše, jabloně, dubu, jedle, a na konci knížky si přečíst o každém ze stromů i pár základních informací.

stromy130.jpg

Dvanáct příběhů o různých stromech dohromady skládá dramatickou pohádkovou mozaiku s poučením a morálním poselstvím. Působivé příběhy vycházejí vždy z ducha příslušného stromu (cesmína, vrba, jedle apod.) a přinášejí čtenářům radost a poučení. Vznikly tak alegorické bajky - podobenství nikoli ze života zvířat, ale rostlin, které mnozí považují za věci.

Lenka Ničková, Adriana Skálová / Příběhy stromů / Vydala Mladá Fronta 2007

stromy450.jpg

Ukázka z knihy "Jedle"

Té zimy, v posledních dnech starého roku, se královně Marianě zdál sen. Putovala v něm do vysokých hor, stále výš a výše, až došla na zalesněné místo pod strmou skálou. Stanula tam, sama a osamělá, a nemohla učinit jediný další krok. Tu přistoupila k ní bytost, zahalená v plášť, s kápí do tváře staženou, a pravila: „Jsem Druantia a pomohu ti.“ Mariana se pokusila pohlédnout do tváře pod kápí, však v té chvíli vše zmizelo a ona se probudila. Ihned povolala svého dvorního astrologa a jasnovidce, neboť věděla, že sen obsahoval důležitou zprávu. I dověděla se to, co již tušila, totiž že se má neodkladně vydat do hor a tam vyhledat kmen kouzelníků. Poručila tedy koně sedlat a zásoby na cestu připravit, sama pak se vydala navštívit svého manžela. Když kníže uviděl svou ženu vcházet tak brzy po ránu do svých komnat, poklonil se jí, pak ji objal a zlíbal na obě líce. „Má paní a velitelko, pověz, co tě přivádí v tak časnou hodinu?“

„Měla jsem, můj milý, dnešní noci sen. Ihned se musím vypravit do hor a najít čaroděje. Možná, že naší zemi hrozí nebezpečí, třeba se za hranicí sbírá nepřátelské vojsko, nebo přijde hlad a mor, nevím, ale musím jít. V tom snu mi temná jakási postava nabízela pomoc –  a ta se neodmítá. Vyrazím hned, jakmile budou koně a doprovod připraveni.“
„Pojedu s tebou, dovolíš-li. Cesta je daleká a nebezpečná.“
„Ne, můj drahý, sama pojedu. Však mne dvořané ochrání a poslouží mi. Musíš zůstat zde a vládu nad zemí převzít do svých rukou, dokud se nevrátím. Buď sbohem!“
A s těmito slovy políbila svého muže na ústa, odevzdala mu žezlo a korunu a pevným a rozhodným krokem odešla.
OBRAŤE LIST A ČTĚTE DÁL... stromy Skalová Adriana Ničková Lenka

Napiš svůj názor

Bezpečnostní kód
Obnovit