chanukaBohatě ilustrovaný svazek o židovském svátku Chanuka s dvěma souběžnými texty je určena dětem i dospělým.

První text, který je určen především menším čtenářům, vypráví příběh o Makabejském povstání a zázraku s olejem.
Druhý podává stručné historické souvislosti v podobě komentáře, vhodného pro starší děti a dospělé čtenáře.

Lze říci, že stejně jako má naše kniha dvě vrstvy, má i židovský svátek Chanuka dvojí podstatu.
Slavíme ji jednak jako duchovní svátek světla, jež symbolizuje duši a její osvícení, ale i jako oslavu vítězství Makabejských, osvobození židovského národa a nastolení Judského království. Světlo Chanuky nám připomíná, že naděje a radost může do našich duší vstoupit i ve dnech, kdy je den nejkratší a noc nejdelší.

chanuka1

„Jsou hvězdy, jejichž jas je vidět na Zemi, i když byly již dávno uhašeny. Jsou lidé, jejichž krása září, i když již nejsou na tomto světě. Tato světla jsou viditelná obzvlášť, když je noc temná. Jsou světlem pro celé lidstvo.“  
Významná maďarsko–židovská básnířka Chana Seneš o chanukovém světle

Doprovodný postranní text o historických souvislostech tehdejší doby pak vysvětluje formou vhodnou pro starší děti a dospělé některé pasáže hlavního příběhu.
Čtenář dále v knize najde návod k zapálení světel na chanukovém svícnu, slavné vyprávění o chanukovém sporu talmudických učenců Hilela a Šamaje stejně jako představení chanukové hry zvané „drejdl“.  

chanuka2

Bohatě ilustrovaný svazek o židovském svátku Chanuka je dílem rabínského studenta z Abraham Geiger Kolleg v Berlíně Davida Maxy a Pavla Šika, který překládá německé židovské pohádky.

Chanuka / David Maxa / ilustrace Lukáš Konrád /  Garamond, 2014

Naučné pro děti – nové knihy

Petr Sís a bilderbuch Pilot a Malý princ. Život Antoina de Saint-Exupéryho

Petr Sís s empatií, lehkostí a citem pro dobovou atmosféru vypráví příběh legendárního francouzského letce, dobrodruha a sp...

Divadlo a opera nás baví – dvě vynikající knihy o divadlu pro děti

Pokud nechcete mít s dětí jen prostoduché konzumenty zábavy, ale chceme jim ukázat i jiné cesty, pak doporučujeme dvě zajímav...

Tužkou, štětcem nebo myší. Karla Cikánová učí děti hrát si se světem

Jsou knihy, které člověk přečte a odloží. Jsou knihy ke kterým se neustále vrací. Jednou z nich ke knížka Karly Cikánové ...

Krajiny domova Václava Cílka. Naučná knížka nejen pro děti

Autorem knihy je populární geolog a publicista Václav Cílek, který vytvořil zajímavou naučnou publikaci a tentokrát pro děti ...

Od housliček po buben. Vynikající knížka pro děti o hudebních nástrojích s ilustracemi Karla Franty

Jedna ze zapomenutých knížek pro děti o hudebních nástrojích. Jmenuje se Od housliček po buben a je od hudebního skladatele Il...

Inspirující myšlenky...

Slavnostní oběť – akt vytvářející posvátno – je toho příkladem. Ve své nejvyšší (a také nejčastější) formě je oběť rituálním odsouzením člověka nebo zvířete k smrti. V dávnověku mohlo být i samo usmrcení zvířete předmětem zákazu, čímž by se zdůvodnily vražedné usmiřovací rituály. Dnes je postihováno všeobecným zákazem pouze usmrcení člověka. Právě pomocí této oběti je možné podílet se na zločinu, jenž se takto stává společným zločinem všech účastníků: jde o svaté přijímání.
Georges Bataille, Erotika, opora morálky