mikulka aby se deti divily knizka

Je neuvěřitelné, že první Mikulkova kniha, která vyšla v roce 1961, nebyla v roce 2014 nikde k sehnání. Nakonec ji do nakladatelství Jonathan Livingston dovezla paní knihovnice ze Stanětic Hanka Hoffmannová, která knihu objevila v jejich knihovně.

Je to vůbec první kniha, dnes už slavného ilustrátora Aloise Mikulky. Knížka ilustrovaných veselých pohádek pro zvídavé čtenáře. Podle toho se také jmenuje. Aby se děti divily.

A tak se díky Evy Kaiserové titul objevil pod dlouhé době opět na pultech. Chvályhodný počin.

Aby se děti divily / Alois Mikulka / Ilustrace Alois Mikulka / Jonathan Livingston,  2015 / https://jonathanlivingston.cz

mikulka aby se deti divily 2


mikulka aby se deti divily

mikulka aby se deti divily 3

Inspirující myšlenky...

Zkoumal jsem povahu a sklony "nižších živočichů" (takzvaných) a srovnával jsem je s povahou a sklony člověka. Dospěl jsem k pokořujícímu poznatku, neboť mě nutí, abych se zřekl své viry v Darwinovu teorii o vzestupu člověka od nižších živočichů, poněvadž se mi teď zdá, že tahle teorie by měla být nahrazena teorií novou a pravdivější, a ta nová a pravdivější by se měla jmenovat Sestup člověka od vyšších živočichů.
Mark Twain, Proklaté lidské plemeno