tatrmanek-vrchlicky-klepoch
Jaroslav Vrchlický, autor více než osmdesáti básnických sbírek, se tentokrát představuje jako básník, který osloví i dětské čtenáře. Rozsáhlý a ojedinělý výbor, který sestavil editor Petr Šrámek, přináší verše, které jsou dětem buď přímo určené, nebo jsou jim alespoň tematicky blízké. Vrchlického básně ilustracemi vypravil Tomáš Klepoch.

Výbor poezie Jaroslava Vrchlického pro děti není novinkou.
První vyšel už v roce 1911 ještě za básníkova života (Vrchlický mládeži), další připravil k padesátému výročí úmrtí Vrchlického básník Jaroslav Seifert (Duha na zemi). Rozsah Vrchlického díla je však takový, že Začarovaný tatrmánek, který obsahuje 71 básní se s oběma předchozími výbory shoduje jen v deseti případech.  

„Je Jaroslav Vrchlický sto let po své smrti živým básníkem?
Pokud váháte s odpovědí, zeptejte se svých rodičů, babiček a dědečků, ale i svých kamarádek a kamarádů – udělejte mezi nimi malou anketu. A samozřejmě začněte tím, že si znovu přečtete Začarovaného tatrmánka. Na každé dvoustraně mají básně společné téma a nějakým motivem (najdete ho?) přecházejí na další dvoustranu, takže od počátku do konce vytvářejí nenápadný příběh.

klepoch-tatrmanek-4

A pak si podobně podrobně prohlédněte – a to aniž byste co četly – obrázky Tomáše Klepocha.
Nechte se okouzlit jeho viděním, třeba tím, jak se kužel světla z potápěčovy baterky po otočení stránky změní v zářící chvost komety nebo jak se pavučiny promění v nitě vsazené do šicího stroje.

Odpověď na otázku, zda je 100 let od Vrchlického úmrtí a blížících se 160 let od jeho narození dlouhá nebo krátká doba, nehledejte v žádném lidském ani historickém kalendáři, protože se jimi básnický čas měřit nedá. Musely byste nahlédnout do kalendáře básnického, teď hledat odpověď ve Vrchlického díle.
(z doslovu editora Petra Šrámka)

klepoch-tatrmanek-2

Začarovaný Tatrmánek | Jaroslav Vrchlický | Vydává Albatros, 104 stran, 2012

Ukázka z knihy:

Norec

Juž ke dnu stoup, svět pod vodou jej klame.
Tam světlo, které v hlubině se láme,
kol fantastických zjevů reje tvoří,
na rybích šupinách tu zlatem hoří,
tam rubíny plá, jak sta rudých očí
se medúz tykadla a řasy točí,
vše plane v duhách, ve prsténcích sličně,
jež v spirálách se třesou ustavičně;
i sáhne hloub v ten magický svět vrší,
a z této ještě drahokamy prší!
Však nahoře to podívaná jiná,
při denním světle vše jest shnilá třtina,
rmut černý, medúz měkká hmota slizká,
jež v matném šedu odporně se blýská,
a trochu písku se skořepin změtí,
s kterými sotva zahrají si děti.
Ten zázračný svět, chycen jejž má v hrsti,
je shnilou travou, štěrkem jen a prstí.
Ó básníku, zda jinak se ti děje?
Tůň duše tvé se jak tůň moře chvěje,
plá, svítí, hoří, míhá se a vzkvétá;
však chraň se, obrazy a epiteta
v dlaň skutečnosti vložit neúprosnou,
hned setřeš pel a svit a barvu rosnou,
a zbudou ti jen ošumělá slova.
Čím to jen, v písni že jsou zase nová,
zas kouzlo staré nítí, že v nich kryje
se, paprsk v moři, stará poezie?
Zda iluzí to svatou, všemohoucí?
Či proto, norče, cítíš hruď výš tlouci,
když moře toho ty se hroužíš ke dnu,
že naděj na perlu máš – aspoň jednu?

Básničky pro děti – nové knihy

Jedna, dvě, tři, čtyři, pět. Blatného knížka básniček a říkadel s ilustracemi Lhotáka vychází po dlouhých letech v Albatrosu

Po dlouhých letech opět vychází knížka Ivana Blatného, která patří k těm nejkvalitnějším dílům české moderní poezie ...

Písničky bez muziky Emanuela Frynty s ilustracemi Markéty Prachatické

  V nenápadné knížce Emanuela Frynty, která poprvé vyšla až dlouho po autorově smrti, se skrývají notoricky známé no...

Modré nebe. Básničky Františka Hrubína a ilustrace Josefa Čapka, poklad z tvorby pro děti

S básníkem Františkem Hrubínem se můžete projít celým rokem od jara do zimy. Vytvořil verše k obrázkům Josefa Čapka, kter...

Nebe, peklo, ráj. Básničky našich předních autorů jak je neznáte

Reprezentativní antologie si klade za cíl ukázat dětskému – a potažmo i dospělému! – čtenáři, že poezie není pouze „...

Od žežulky k Mikuláši. Oblíbené básničky Josefa Václava Sládka

Básničky Josefa Václava Sládka patří ke klenotům české poezie pro děti. Nový výběr Jany Čeňkové tak potěší všechny...

Inspirující myšlenky...

Nikdo vlastně neví, kdo Chan Šan byl. Je tu pár starých pamětníků, kteří ho znávali. Říkají, že to byl chudý člověk, povahou blázen. Žil prý sám v horách zvaných Mrazivé hory, Chan-šan. Vypadal prý jako tulák. Jeho tělo i tvář byly zestárlé a vrásčité. Avšak v každičkém slově, které vypustil z úst, byl hluboký smysl a vyjádření nejjemnější podstaty věci, jen dokázal-li se kdo nad ním hlouběji zamyslet. Cokoli vyřkl, obsahovalo cit pro Tao, pro jeho veliká nejskrytější tajemství. Jeho čapka byla zrobena z březové kůry, jeho šaty byly rozedrané v cáry a na nohou měl dřeváky. Tak ti, kteří jsou nuceni tak činit, skrývají i stopu po sobě. Někdy nepochopitelný, někdy příjemný, vždy byl přirozeně šťastný sám ze sebe. Jak by ho však někdo, kdo sám není moudrý, mohl ocenit a pochopit?
Předmluva k Chan Šanovým básním od pana Lü Čchiou Jina