hrabky drapky odpadkyOjedinělá výpravná  antologie  s podtitulem Krasohled české poezie pro děti 19. století je pandánem k titulu Nebe peklo ráj, který vyšel v Albatrosu v roce 2009. Výbor básní napsaných pro děti (ale nejen pro ně), připravil opět editor Petr Šrámek a svými charakteristickými ilustracemi jej doplnil Chrudoš Valoušek.

Krasohled je typickou hračkou 19. století. Trubice, do níž se vložily všechny možné střípky, nabízela po každém otočení vždy jiný obrázek, jejich počet byl nekonečný. Podobný zážitek nabízí i tato mimořádná knížka, která obsahuje na 260 básní od více než 140 českých autorů známých, méně známých i zcela zapomenutých jmen. Básničky lze číst postupně, od první stránky do poslední, ale větší dobrodružství čtenář zažije, když bude sledovat nápovědu pod textem, která ho zavede do jiných oddílů. K dispozici má také šest rejstříků (autorů podle abecedy, autorů podle roku či místa narození, soupis básní podle počátečních slov i podle počtu veršů a obsah). Každý může tedy knihou postupovat podle vlastních pravidel a skládat si vlastní obrázek poezie 19. století pro děti.

„Nad básněmi devatenáctého století jsem pochopil, že některé poklady nemají zůstat skryté, neboť patří všem. A zatímco nedostižným cílem básníků je zahlédnout nekonečnost světa, mým cílem je přiblížit vám ji pomocí krasohledu. Svět se s vámi závratně zatočí…“  říká v úvodu knihy editor Petr Šrámek.

Knihu ilustroval barevnými linoryty Chrudoš Valoušek, grafik a ilustrátor s charakteristickým rukopisem. Je nositelem ocenění za Nejkrásnější knihu světa z lipského knižního veletrhu 2010. Dlouhodobě spolupracuje s nakladatelstvím Plus (Zazi v metru, Český rok).

Hrábky drápky odpadky / poezie pro děti | Vydává Albatros, 304 stran, 2012
Kniha získala Cenu Albatrosu za rok 2012

Ukázka z knihy:

Povětří
Václav Thám

Den jest krásný, slunce svítí –
počíná se k dešti míti,
mračejí se oblaka,
zastrašují člověka.
V chvílce se lijavec valí,
utíkají velcí, malí,
prázdny jsou tu ulice,
strouhy, toky velice
k podivu se vylévají,
a šustění vydávají,
ze všech stran k utíkání
nutí hřmot a blýskání.
Nepřestává to bouření,
hustých mračen kormoucení,
není žádné naděje,
pořád se stejný děje.
Blýská, hřmí, lije se stále,
však hle! nyní nenadále
pomine deštû lití,
pomijí hromobití.