Děti do knihoven. Dejte dětem šanci, aby nebyly hloupé

A+ A A-

Pilát Pontský je stejně pravděpodobný jako Bible

Zásluhou člověka, kterému se proti všem očekáváním podařilo zachovat statečně, křesťanství nevzniklo. To je jedna z posledních vět francouzského spisovatele Cailoise Rogera v knize Pilát Pontský. Pokud si myslíte, že víte všechno o osudu Ježíše a jeho soudce Piláta Pontského, pak si přečtěte knihu, ve které je příběh Ježíše stejně pravděpodobný jako příběh v bibli. A budete překvapeni.

pilat_pontsky

Pokud by křesťanství nevzniklo, co by se stalo?

Ptá se svých čtenářů Caillois Roger. Osobně si myslím, že by vzniklo jiné náboženství podobné naboženství kříže, které by mohlo zastávat podobné desatero, jako ideál ke kterému míří vědomí všech normálních lidí. Vzniklo by jiné mocenské uskupení na náboženské bázi, které by po mnoho set let ovládalo chování lidí, politické ambice národů a omezování vzdělávání. Nevznikly by Bachovy kantáty a oratoria, Leonardovy malby, sochy Michelangela a mnoho jiných kreativních výtvorů, ale narodili by se jiní géniové a vznikla by jiná díla, kterým bychom se dnes obdivovali. A možná bychom se neklaněli Kříži, ale Ohnivému kruhu či Prstenu, ale rozhodně by neskončilo vraždění a ponižování lidí, kteří by nesouhlasili s jedinou hlásanou pravdou.

Každou chvíli je lidstvo na rozcestí
a jedinci, aniž by to tušili, rozhodují o dalším osudu celých generací. Stejně jako Pilát Pontský, který rozhodl o dalším osudu Ježíše Nazaretského a změnil svět. A právě v knize Pilát Pontský dostane tento legendární soudce šanci říct vše, co Bible, sepsaná až po 300 až 450 letech, vynechala.

Dodnes totiž nevíme téměř nic o muži, který podle Bible odsoudil Ježíše k smrti.

Byl to darebák nebo slušný člověk a oběť okolností? Co bychom udělali my na jeho místě a v jeho postavení? Pilát Pontský bude pro někoho velmi provokativní příběh, pro další bude kniha poutavý román, který zdařile rekonstruje Pilatův stav mysli při odsuzování Ježíše Nazaratského. Autor doslova vykouzlil příběh stejně pravděpodobný, jako je Bible. Nabízí zde čtivý a fascinující příběh muže, jehož rozhodnutí ovlivnilo osud miliardy lidí na dalších dva tisíce let. Caillois Roger pečlivě zkoumá jak možné psychologické pohnutky Piláta Pontského, tak politické souhry s fanaticko-naboženským prostředím, neopomíná ani osobní pohnutky jednotlivců. A hlavně klade otázku, co by se stalo, kdyby Pilát osvobodil Ježíše.

A pokud se ptáme, proč je příběh stejně pravděpodobný jako biblické příběhy,

pak nesmíme zapomenout, že lidská mysl a chování nedoznala za dlouhá tisíciletí žádné podstané změny. A proto chování Piláta Pontského je možné přirovnat k chování jakéhokoliv člověka, který je dnes na podobné mocenské pozici.
V tomto směru se totiž nezměnilo nic, co by nás opravňovalo k označení Homo Sapiens a odlišilo nás výrazným způsobem od zvířat, se kterými žijeme na jedné planetě, odděleni slabou slupkou atmosféry od nebytí ve vesmíru.

Kniha vyšla v Československu už v roce 1964, ale na svém významu neztratila vůbec nic. Právě naopak.

Antonio Ciseri ecce homo 1871
Ecce Homo (1871) od Antonia Ciseriho.

Roger Caillois (3.03 1913 - 21.12. 1978)
byl francouzský spisovatel, sociolog, filozof a literární kritik. Snažil se o vytvoření tzv. všeobecné estetiky založené na estetice přírody - za tím účelem studoval řadu fenoménů, od mimetismu po kameny. Roku 1939 emigroval do Argentiny. Do francouzštiny překládal díla Jorge Luis Borgese, jemuž věnoval i teoretickou studii. V nakladatelství Gallimard vedl edici Le croix du sud (Jižní kříž) věnovanou jihoamerické literatuře.

Vaše názory  

# Kamila
Vynikající pohled na otázku Piláta popisuje i Michail Bulgakov ve své knize Mistr a Markétka. Rozhodně stojí za přečtení úvaha ve 25 kapitole: Jak se prokurátor pokoušel zachránit Jidáše Iškariotského. Rozhodně lepší jak Halíkova plytká úvaha o dialogu mezi pravdou a mocí a Gibsonově filmu Umučení Krista, která už samou podstatou poukazováním na hektolitry vylitého kečupu připadá zvrácená, stejně jako je katolictví.
# Karma
Ukřižování Krista, asi nejlepší filmové ztvárnění:
www.youtube.com/watch?v=06mPtFgZfmA
a vůbec celý film je skvělý.
# Petr
Věřit, či nevěřit v Boha?
Existují dvě protichůdná filosofická stanoviska. Za prvé velmi početná skupina lidí tvrdí, že bůh existuje. Podklady pro toto tvrzení jsou chatrné, logika pokulhává, důkaz existence boha chybí. Druhá, méně početná skupina zase tvrdí, že bůh neexistuje. Argumenty pro toto tvrzení se zdají rozumné, logika je lepší, ale důkaz neexistence boha chybí.
Jak se tedy rozhodnout? Na čí stranu se přiklonit?
Ač to bude znít neuvěřitelně, opět nám pomůže matematika a teorie pravděpodobnosti. Vezmeme si na pomoc nelineární myšlení a zkonstruujeme následující stavovou tabulku**:
Nevěřím v Boha Bůh neexistuje po smrti se nic neděje
Věřím v Boha Bůh neexistuje po smrti se nic neděje
Nevěřím v Boha Bůh existuje dostane se mi velký kulový
Věřím v Boha Bůh existuje dostane se mi posmrtné blaženosti
Jednoduchým rozborem této tabulky zjistíme že, pokud po smrti zjistíme, že bůh neexistuje – je to jedno, nic se neděje, takže jak věřícímu, tak nevěřícímu to může být ukradené. Podstatně jiná se však jeví situace, pokud po smrti zjistíme, že bůh existuje. V tomto případě je pak na tom lépe ten, kdo v boha věřil. Jednoduchou úvahou se tak dobereme toho, že pro všechny případy je lepší v boha věřit, neboť se tím tak odstraňuje represe v případě boží existence.

** Převzato od MUDr. Josefa Charváta (1897-1984)
# Věra
Věřit – znamená dělat vše vědomě, a ne dávat to za sebe dělat druhé. Ježíš neřekl, že to vše udělá za lidi. Řekl, že to vše bude jimi pochopeno, když k němu přijdou. Lidé by neměli prosit a modlit se.
# Komýr
Jediná autentická postava v tom příběhu je Jidáš. Tomu Ježíš předpověděl, co má udělat a tak to taky udělal. Byl to zodpovědný člověk, žádný zrádce. O tom svědčí fakt, že mu byla svěřena společná pokladna. Přemýšlet, co by bylol, kdyby Jidáš neučinil, co měl, nemá cenu, tak se ten příběh nestal.
# Teolog
Pohádka zvaná bible má mnoho dobrých návodů jak žít, ale zároveň je to mnohokrát přepisovaná kniha, jež má pomoci především katolické církvi udržet si moc. Což se zrovna začíná dít. Proto se v bibli objevují různé nepravdy. Třeba to, že Ježíš nezemřel přibitý na kříži, protože nejsou žádné historické důkazy o tom, že by Římané takto před 2000 lety popravovali vězně. To tvrdí i švédský teolog Gunnar Samuelsson. Takových blábolů je tam spoustu.
# Rusko
Kniha, která jako jedna z mála otevírá diskuse o podstatě takových náboženství jako je křesťanství a všechna další. To jak se chova církev svatá k lidem a jakým agresivním a bezcitným způsobem propaguje svoji ideologii aby mělo být jednou provždy varování pro všechny lidi světa. Totalita jko totalita.
# Roman
Velikonoce jsou obdobím meditace a soustředění. Velký pátek je den, kdy byl ukřižován Ježíš Kristus. Křesťan se má zamýšlet nad svými hříchy, má jich litovat a má prožívat spasitelnou oběť svého Pána. Dnes se slaví Bílá sobota, den, kdy Kristus spočinul v hrobě.
# Karolina
Ach jo, Romane, taky jste jeden z těch postižených křesťanskými nesmysly? Škoda. Kdyby nebylo křesťanských vrahů, žila by si Evropa lépe a jaro bychom slavili, když příchází, a ne když ho nějaký přiteplalý kněz vypočítá...
# Jana
Mezi další knihy na toto téma je povídka Anatole France Pilátův soud, Bulgakova kniha Mistr a Markétka, tři apokryfy Karla Čapka: Pilátovo krédo (1920), Ukřižování (1927) a Pilátův večer (1932). S kusým a nevyváženým náčrtkem Piláta přichází v dobách trvání Sovětského svazu ještě Čingiz Ajtmatov v Popravišti (1981).
# John
Křesťané si nutně museli vytvořit příběh o ukřižování, aby Ježíš mohl vstát z mrtvých. Bez této zakladní pointy by křesťanské nabožeství nikdy nemělo ten správný příběh a takovou sílu, jakou dosáhli už pár desíátek let nového letopočtu. Za dva tisíce let byla Bible opravdu pěkně vyšperokována jako neuvěřitelný zdroj moci a zákon, který nelze ničím vyvrátit. A v rámci různých vykladů této knihy bylo spácháno největší zlo v historii lidstva, ten nejzrůdnější holocaust na lidech, trvající tisíce let a pokračující i dnes.
# Daniella
Vaše první věta a poslední věta z knihy říká vše: Zásluhou člověka, kterému se proti všem očekáváním podařilo zachova statečně, křesťanství nevzniklo.
# Rudolf
Jedna z nejlepších knih o podstatě náboženství. Podobně jako film Agota je příběh Rogera pro mnoho lidí objevný a hlupáky zatracovaný. To značí, že opravdu řeší to podstatné.
# JAn
Každé nábožesntsví je příběh o lidské touze po nesmrtelnosti a vzniká ze strachu ze smrti a bolestí.

You have no rights to post comments