A+ A A-

Knihy souvislostí – poslední vybrané knihy

Knihy souvislostí

V síti televizních stanic už se uskutečnilo globální propojení – ať kdekoli na světě zvolíte kterýkoli programový kanál, vyvalí se na vás bohužel stejný veletok blbosti. Vysílání řízené komerčními interesy většinou oslovují spodní polovinu těla – břicho a žlázy. Potlačuje kulturu ve jménu zábavy. Kultura totiž znamená kultivaci. Bylo by záhodno oslovovat srdce a mozek. Namísto toho vás mají nasytit a ukojit pokleslí baviči svými vyčpělými anekdotami a záplava soutěží, v nichž se hraje o prachy, a mají vás „informovat“ zlomkovité zprávy z černé kroniky. Což všechno se upíná k hlavnímu cíli, vrcholu, ose, účelu mihotání – k spotřebním reklamám. Jde o spontánní nebo cílevědomou debilizaci?
Zdeněk Mahler

OBRAŤE LIST A ČTĚTE DÁL...

Seznam článků v kategorii...

 1. Bílé zlato. Skutečný příběh evropského otroka v severní Africe
 2. Černá kniha kapitalismu. Kniha, o které se moc nepíše a přesto je velmi důležitá
 3. Jules Janin. Mrtvé tažné zvíře a poprava ženy gilotinou
 4. Válka o černé díry: Souboj se Stephenem Hawkingem o záchranu principů kvantové mechaniky
 5. Zápisky Ludwiga Hohla konečně přeloženy z němčiny i francouzštiny
 6. Breviář pozitivní anarchie Vlastimila Vondrušky aneb barbaři na hranicích
 7. Život se stromy. O radosti, kterou budem mít, pokud budeme mít stromy
 8. Kyselinovej test. Tom Wolfe prožil a napsal základní knihu o hippies
 9. Co se děje se světem? Václav Cílek o malých dobrodiní v časech velké proměny planety
 10. Proč islám nesmí do Česka. Jasná fakta v knize právničky a spisovatelky Kláry Samkové
 11. Jak pocit viny, pokání a vykoupení může člověka osvobodit od podvědomě naučených traumat
 12. Nejsou to bohové, dokazuje Lenka Procházková ve své knize
 13. Ego. Svérazná, ale inteligentní kuchařská kniha Ludmily Vachkové
 14. Je svobodná vůle vážně jen iluzí? Harrisova kniha o svobodě rozhodování
 15. Černá kniha České televize. O nehorázných manipulacích veřejnoprávního média
 16. Stěhování národů s.r.o. Polemika s prouprchlickou propagandou
 17. Enzensberger, Eseje. Inspirující eseje známého německého literáta
 18. Kniha po paměti o problematice paměti a jejího fungování
 19. Hadi v oblecích. Jak rozpoznat psychopaty ve svém okolí
 20. Tři svíce za budoucnost. Návody a nápady jak přežít konec světa
 21. Evropské rozpory ve světle migrace podle Jana Kellera
 22. Něco se muselo stát aneb co bude tmelit budoucí společnost
 23. Vzdělanost jako živý dialog s minulostí aneb udělejte si sondu do vlastní vzdělanosti
 24. Mediální manipulace a krize v České televizi v roce 2000 mimořádně objektivně podle Petra Žantovského
 25. Jak jsme se stali kolonií. Ilona Švihlíková rozebírá katastrofální důsledky české politiky
 26. Doba z druhé ruky. Jeden z pohledů na ruskou společnost od nositelky Nobelovy ceny Alexijevičové
 27. Rómská otázka. Netradiční a propracovaná studie známé advokátky Kláry Samkové
 28. Srebrenica. Největší masakr v Evropě od konce 2. světové války
 29. Jak být chudým. Nepostradatelná rukověť každého i potenciálního chudáka
 30. Zbigniew Brzezinsky. Velká šachovnice nadvlády USA ve světě
 31. Držte hubu a krok! O čom musíme povinne čušať – video
 32. Umění zahálky – nejdůležitější prázdninová disciplína
 33. Štěstí lidu. Má ještě smysl rodina, přátelství, víra nebo dokonce práce?
 34. Jak nechutně zbohatnout v rozvojové Asii. Hamidova příručka
 35. Proč děti neprospívají. Světový bestseller Johna Holta
 36. Digitální demence se šíří stejně, jako ve středověku mor
 37. Politická ekonomie strachu. Proč je existence všech vlád na strachu závislá
 38. Pravěké ženy a jejich velké tajemství. Ekniha zdarma
 39. Vyznanie. Bývalý arcibiskup Bezák o rozkrádání a podvodech katolické církve
 40. Poselství rudého muže. Mimořádná kniha o původní indiánské kultuře od E.T. Setona
 41. O duchu, kniha Helvetia, která po vydání byla veřejně pálena katem
 42. Krutá kniha aforismů, vévoda de La Rochefoucauld s brilantními úvahami o životě
 43. Georges Bataille, originální myslitel, erotika, sexualita a meditace
 44. Slavoj Žižek. Násilí. Příčiny a jeho projevy ve společnosti
 45. Evoluční ontologie kultury a problém podnikání
 46. Dětství pod palbou. O zneužívání dětí a manipulaci s nimi
 47. Češi v neklidné době. Jak prozíravě vnímal českou politiku Milan Valach, propagátor přímé demokracie
 48. Atlasova vzpoura, Ayn Rand popisuje USA jako kolektivistický stát, podobně jako Orwell
 49. Přišel Bůh z vesmíru? Doslovné překlady bible ze starohebrejštiny
 50. Creative Commons. Zdarma český soubor licencí k publikování autorských děl
 51. Nežádoucí účinek je smrt. Osobní výpověď dr. Virapena o praktikách farmaceutického průmyslu
 52. Rusko včera, dnes a zítra. Objektivní analýzy našich předních komentátorů
 53. Proč lži století, které znají jen zasvěcení, nechtěl nikdo vydat
 54. Walden aneb Život v lesích, kniha kterou Thoreau provokuje k myšlení celé generace
 55. Psáno pod kulometnou palbou, velkolepá koláž událostí, snů, textů...
 56. Kapitalismus jako zombie, jemuž se nedaří zemřít podruhé
 57. Každá maminka je Mozart pro pomalé, důkladné, opakované počtení
 58. Kámen bláznivosti aneb kniha panická o lidském objevování
 59. Dopisy z planety Země Marka Twaina, úsměvné eseje o absurditách křesťanské morálky
 60. Trhlina v realitě světa, který byl vždy iluzí. Ekniha zdarma
 61. Vyhořelá společnost. Pět pronikavých diagnóz naší chaotické doby
 62. Problém médií aneb proč žurnalistika už dávno není hlídacím psem demokracie
 63. Průvodce minovým polem žurnalistiky. Petra Žantovského mimořádně zdařilá sonda do bahna české novinařiny
 64. Chvála bláznovství. Erasmus Roterdamský, vzdělanec a neúprosný kritik společnosti i církve
 65. Katolická církev a komunismus v Evropě
 66. O duši, genialitě a šílenství
 67. V pasti Eura, které je časovanou bombou
 68. Ilona Švihlíková. Globalizace a krize jasně a srozumitelně
 69. Pěšinka pro podivíny. Aloys Skoumal jako literární a divadelní kritik
 70. Fantastické a magické z hlediska psychiatrie
 71. O smysl českých dějin s Josefem Pekařem
 72. Milan Kundera aneb Co zmůže literatura?
 73. Tak pravil XY, napsal nejpopulárnější básník Jiří Žáček
 74. Vesmírná galerie, nejdůležitější události vědy
 75. Nesvatá válka o svatou zemi, oceněná a mimořádně kvalitní kniha Břetislava Turečka
 76. František Koukolík. Proč všechno dopadne jinak. Kniha rozhovorů
 77. Kolaps a regenerace civilizaci a kultur
 78. Pěst, pálka, nůž, pistole. O kořenech násilí u dětí
 79. Vladimír Franz: Rozhovory, kniha nejoblíbenějšího kandidáta na úřad prezidenta republiky
 80. Co nesmíte vědět o české a světové politice
 81. Obracení Čech na víru aneb rekatolizace po dobrém a po zlém
 82. Cesty české alternativní léčby - metody a osobnosti
 83. Uzdravení bez léků a bez lékařů aneb jak na stres, úzkost a depresi
 84. Kup si svou revoltu aneb funkce kontrakulturních rebelů v konzumu
 85. Tři sociální světy Jana Kellera srozumitelně definují svět, ve kterém žijeme
 86. Punk: Subkultura a styl od punkování po radostné blbnutí
 87. Totál Balkán. Šokující pravda mladé právničky o tom, jak se dělá tzv. demokracie
 88. Ekonomie přírodních národů aneb jak ekonomika ruinuje lidské myšlení
 89. Tainterovy Kolapsy složitých společností aneb příprava na život v jeskynní civilizaci
 90. Nový Jan Amos Komenský - Orbis sensualium pictus ve 4 jazycích
 91. Jako román, jedinečná kniha o čtení Daniela Pennaca
 92. Země Lhostejnost, kritické ohlasy Karla Kryla na politické kupčení v letech 1990-93
 93. Rodit jinak, rodit doma. Porod není zdravotnický zákrok
 94. Kladivo na čarodějnice. Kaplického obžaloba katolické církve a její touhy po moci
 95. Obecné dějiny ničení knih. O nenávisti vůči nepřijatelným knihám
 96. Johnsonovy knihy Intelektuálové, Tvůrci, Hrdinové a Humoristé o literátech a politicích
 97. Od Rusi k Rusku, zakázána kniha Gumiljova o ruské historii od 12. století
 98. Tajná kniha o tom, že Orangutan v zajetí má sklony k obezitě
 99. Opium a závislost na něm, jedinečné zápisky a kresby Jeana Cocteaua
 100. Brainwash aneb historie a praktiky vymývání mozků a ovládání mysli