A+ A A-

Knihy souvislostí – poslední vybrané knihy

Knihy souvislostí

V síti televizních stanic už se uskutečnilo globální propojení – ať kdekoli na světě zvolíte kterýkoli programový kanál, vyvalí se na vás bohužel stejný veletok blbosti. Vysílání řízené komerčními interesy většinou oslovují spodní polovinu těla – břicho a žlázy. Potlačuje kulturu ve jménu zábavy. Kultura totiž znamená kultivaci. Bylo by záhodno oslovovat srdce a mozek. Namísto toho vás mají nasytit a ukojit pokleslí baviči svými vyčpělými anekdotami a záplava soutěží, v nichž se hraje o prachy, a mají vás „informovat“ zlomkovité zprávy z černé kroniky. Což všechno se upíná k hlavnímu cíli, vrcholu, ose, účelu mihotání – k spotřebním reklamám. Jde o spontánní nebo cílevědomou debilizaci?
Zdeněk Mahler

OBRAŤE LIST A ČTĚTE DÁL...

Seznam článků v kategorii...

 1. Jules Janin. Mrtvé tažné zvíře a poprava ženy gilotinou
 2. Černá kniha kapitalismu. Kniha, o které se moc nepíše a přesto je velmi důležitá
 3. Zápisky Ludwiga Hohla konečně přeloženy z němčiny i francouzštiny
 4. Breviář pozitivní anarchie Vlastimila Vondruškya aneb barbaři na hranicích
 5. Kyselinovej test. Tom Wolfe prožil a napsal základní knihu o hippies
 6. Co se děje se světem? Václav Cílek o malých dobrodiní v časech velké proměny planety
 7. Proč islám nesmí do Česka. Jasná fakta v knize právničky a spisovatelky Kláry Samkové
 8. Jak pocit viny, pokání a vykoupení může člověka osvobodit od podvědomě naučených traumat
 9. Nejsou to bohové, dokazuje Lenka Procházková ve své knize
 10. Ego. Svérazná, ale inteligentní kuchařská kniha Ludmily Vachkové
 11. Je svobodná vůle vážně jen iluzí? Harrisova kniha o svobodě rozhodování
 12. Černá kniha České televize. O nehorázných manipulacích veřejnoprávního média
 13. Stěhování národů s.r.o. Polemika s prouprchlickou propagandou
 14. Enzensberger, Eseje. Inspirující eseje známého německého literáta
 15. Kniha po paměti o problematice paměti a jejího fungování
 16. Hadi v oblecích. Jak rozpoznat psychopaty ve svém okolí
 17. O kaktech a jejich narkotických účincích Vojtěcha Alberta Friče
 18. Tři svíce za budoucnost. Návody a nápady jak přežít konec světa
 19. Něco se muselo stát aneb co bude tmelit budoucí společnost
 20. Evropské rozpory ve světle migrace podle Jana Kellera
 21. Vzdělanost jako živý dialog s minulostí aneb udělejte si sondu do vlastní vzdělanosti
 22. Mediální manipulace a krize v České televizi v roce 2000 mimořádně objektivně podle Petra Žantovského
 23. Jak jsme se stali kolonií. Ilona Švihlíková rozebírá katastrofální důsledky české politiky
 24. Doba z druhé ruky. Jeden z pohledů na ruskou společnost od nositelky Nobelovy ceny Alexijevičové
 25. Rómská otázka. Netradiční, ale propracovaná studie známé advokátky Kláry Samkové
 26. Srebrenica. Největší masakr v Evropě od konce 2. světové války
 27. Jak být chudým. Nepostradatelná rukověť každého i potenciálního chudáka
 28. Zbigniew Brzezinsky. Velká šachovnice nadvlády USA ve světě
 29. Držte hubu a krok! O čom musíme povinne čušať – video
 30. Umění zahálky – nejdůležitější prázdninová disciplína
 31. Štěstí lidu. Má ještě smysl rodina, přátelství, víra nebo dokonce práce?
 32. Jak nechutně zbohatnout v rozvojové Asii. Hamidova příručka
 33. Proč děti neprospívají. Světový bestseller Johna Holta
 34. Digitální demence se šíří stejně, jako ve středověku mor
 35. Politická ekonomie strachu. Proč je existence všech vlád na strachu závislá
 36. Pravěké ženy a jejich velké tajemství. Ekniha zdarma
 37. Vyznanie. Bývalý arcibiskup Bezák o rozkrádání a podvodech katolické církve
 38. Poselství rudého muže. Mimořádná kniha o původní indiánské kultuře od E.T. Setona
 39. O duchu, kniha Helvetia, která po vydání byla veřejně pálena katem
 40. Krutá kniha aforismů, vévoda de La Rochefoucauld s brilantními úvahami o životě
 41. Georges Bataille, originální myslitel, erotika, sexualita a meditace
 42. Slavoj Žižek. Násilí. Příčiny a jeho projevy ve společnosti
 43. Evoluční ontologie kultury a problém podnikání
 44. Dětství pod palbou. O zneužívání dětí a manipulaci s nimi
 45. Češi v neklidné době. Jak prozíravě vnímal českou politiku Milan Valach, propagátor přímé demokracie
 46. Atlasova vzpoura, Ayn Rand popisuje kolektivistický stát, podobně jako Orwell
 47. Přišel Bůh z vesmíru? Doslovné překlady bible ze starohebrejštiny
 48. Creative Commons. Zdarma český soubor licencí k publikování autorských děl
 49. Nežádoucí účinek je smrt. Osobní výpověď dr. Virapena o praktikách farmaceutického průmyslu
 50. Rusko včera, dnes a zítra. Objektivní analýzy našich předních komentátorů
 51. Proč lži století, které znají jen zasvěcení, nechtěl nikdo vydat
 52. Walden aneb Život v lesích, kniha kterou Thoreau provokuje k myšlení celé generace
 53. Psáno pod kulometnou palbou, velkolepá koláž událostí, snů, textů...
 54. Kapitalismus jako zombie, jemuž se nedaří zemřít podruhé
 55. Každá maminka je Mozart pro pomalé, důkladné, opakované počtení
 56. Kámen bláznivosti aneb kniha panická o lidském objevování
 57. Dopisy z planety Země Marka Twaina, úsměvné eseje o absurditách křesťanské morálky
 58. Trhlina v realitě světa, který byl vždy iluzí. Ekniha zdarma
 59. Vyhořelá společnost. Pět pronikavých diagnóz naší chaotické doby
 60. Problém médií aneb proč žurnalistika už dávno není hlídacím psem demokracie
 61. Průvodce minovým polem žurnalistiky. Petra Žantovského mimořádně zdařilá sonda do bahna české novinařiny
 62. Chvála bláznovství. Erasmus Roterdamský, vzdělanec a neúprosný kritik společnosti i církve
 63. Katolická církev a komunismus v Evropě
 64. O duši, genialitě a šílenství
 65. V pasti Eura, které je časovanou bombou
 66. Globalizace a krize jasně a srozumitelně – Ilona Švihlíková
 67. Pěšinka pro podivíny. Aloys Skoumal jako literární a divadelní kritik
 68. Fantastické a magické z hlediska psychiatrie
 69. O smysl českých dějin s Josefem Pekařem
 70. Milan Kundera aneb Co zmůže literatura?
 71. Tak pravil XY, napsal nejpopulárnější básník Jiří Žáček
 72. Vesmírná galerie, nejdůležitější události vědy
 73. Nesvatá válka o svatou zemi, oceněná a mimořádně kvalitní kniha Břetislava Turečka
 74. František Koukolík. Proč všechno dopadne jinak. Kniha rozhovorů
 75. Kolaps a regenerace civilizaci a kultur
 76. Pěst, pálka, nůž, pistole. O kořenech násilí u dětí
 77. Vladimír Franz: Rozhovory, kniha nejoblíbenějšího kandidáta na úřad prezidenta republiky
 78. Co nesmíte vědět o české a světové politice
 79. Obracení Čech na víru aneb rekatolizace po dobrém a po zlém
 80. Cesty české alternativní léčby - metody a osobnosti
 81. Uzdravení bez léků a bez lékařů aneb jak na stres, úzkost a depresi
 82. Kup si svou revoltu aneb funkce kontrakulturních rebelů v konzumu
 83. Tři sociální světy Jana Kellera srozumitelně definují svět, ve kterém žijeme
 84. Punk: Subkultura a styl od punkování po radostné blbnutí
 85. Totál Balkán. Šokující pravda mladé právničky o tom, jak se dělá tzv. demokracie
 86. Ekonomie přírodních národů aneb jak ekonomika ruinuje lidské myšlení
 87. Tainterovy Kolapsy složitých společností aneb příprava na život v jeskynní civilizaci
 88. Nový Jan Amos Komenský - Orbis sensualium pictus ve 4 jazycích
 89. Jako román, jedinečná kniha o čtení Daniela Pennaca
 90. Země Lhostejnost, kritické ohlasy Karla Kryla na politické kupčení v letech 1990-93
 91. Rodit jinak, rodit doma. Porod není zdravotnický zákrok
 92. Kladivo na čarodějnice. Kaplického obžaloba katolické církve a její touhy po moci
 93. Obecné dějiny ničení knih. O nenávisti vůči nepřijatelným knihám
 94. Johnsonovy knihy Intelektuálové, Tvůrci, Hrdinové a Humoristé o literátech a politicích
 95. Od Rusi k Rusku, zakázána kniha Gumiljova o ruské historii od 12. století
 96. Tajná kniha o tom, že Orangutan v zajetí má sklony k obezitě
 97. Opium a závislost na něm, jedinečné zápisky a kresby Jeana Cocteaua
 98. Brainwash aneb historie a praktiky vymývání mozků a ovládání mysli
 99. Prohlédni si tu zemi, eseje Václava Cílka
 100. Žižek Slavoj, Jednou jako tragédie, podruhé jako fraška aneb socialismus selhal a kapitalismus krachuje