Vše, co zlepšuje schopnost přemýšlet, je sebevzdělávání!

A+ A A-

Eckhart Tolle - Moc přítomného okamžiku o dosažení vnitřního klidu

moc pritomneho okamziku tolleKnihy Tolla si zajistily celosvětovou popularitu především, když byl pozván na desetitýdenní seminář do show Oprah Winfrey. To byla koneckonců jedna opravdu z mála rozumných věcí, které tato velmi populární žena udělala. Při čtení této knihy mnoho z nás učiní nové objevy: nejsme svou myslí; můžeme se zbavit duševní bolesti; najdeme, jakmile se vzdáme přítomnému okamžiku. Dovíme se také, že jedním z klíčů k dosažení vnitřního klidu je naše tělo, stejně jako ticho a prostor kolem nás.

To jsou brány, jimiž můžeme vstoupit do přítomnosti, kde neexistují žádné problémy. V přítomném okamžiku najdeme své skutečné já a hlubokou vnitřní radost. Pouze v přítomném okamžiku si uvědomíme, že už jsme úplní a dokonalí. Mnoho z nás zjistí, že naší největší překážkou na cestě k tomuto poznání jsou naše partnerské vztahy. Vstupujeme do "nového teritoria" a nic není takové, jak se nám to dosud jevilo. Pochopíme, že naše partnerské vztahy mohou být branou k osvícení, pokud jich budeme užívat moudře, tedy k tomu, abychom se stali více milujícími.

Když bylo Eckhartu Tollemu (1948) devětadvacet let, hluboká duchovní transformace radikálně změnila jeho život. Posledních deset let je poradcem a duchovním učitelem, pracujícím s jedinci i malými skupinami v Evropě a Severní Americe. Od roku 1996 žije ve Vancouveru v Britské Kolumbii. Jeho první kniha Moc přítomného okamžiku (The Power of Now) se stala „#1 New York Times bestseller“ a byla přeložena do 33 jazyků.


Link:
https://eckhart-tolle-cz.blogspot.ie/
https://www.eckharttolle.com/
video na youtube, české překlady >>

Eckhart Tolle (*1948)
Filozof a duchovní učitel. Dětství strávil v Německu. Později se přestěhoval do Španělska a do Anglie, kde vystudoval Londýnskou univerzitu. Pak nastoupil jako odborný asistent v Cambridge. Po zlomovém transpersonálním zážitku v roce 1977 radikálně změnil způsob svého života a několik let strávil v mystickém vytržení jako bezdomovec. Změnil si jméno podle středověkého mystika Mistra Eckharta. Od roku 1996 žije ve Vancouveru.
Jeho první kniha "Moc přítomného okamžiku" vydaná v roce 2000 se stala světovým bestsellerem a byla přeložena do 33 jazyků. V roce 2003 Tolle vydal svou druhou knihu "Ticho promlouvá". S velkým čtenářským ohlasem se setkala i třetí kniha "Nová Země" vydaná v roce 2005.

Další knihy autora:


Naši andělé strážní
Z jedinečné spolupráce dvou mistrů ve svých oborech, duchovního učitele Eckharta Tolleho a ilustrátora Patricka McDonnella, tvůrce slavného komiksu MUTTS, vznikla kniha, jejíž stránky s roztomilými obrázky nejen potěší, ale přimějí i k zamyšlení a porozumění. Vzbudí ve vás úctu ke všem bytostem: dílo naplňuje láska k přírodě, ke zvířatům, k lidem - zkrátka, k všemu živému. Pojďte se s Našimi anděli strážnými radovat z přítomného okamžiku.

Nová Země
Eckhart Tolle nás bere na cestu mimo naše životy, aby nám ukázal, že máme šanci vybudovat nový svět plný lásky. Vyžaduje to velký posun ve vědomí od současné identifikace s naším egem ke zcela novému způsobu vnímání toho, kdo jsme. Aby se to mohlo stát, musí struktura lidské mysli projít zásadní transformací. V této nové knize Tolle ukazuje, jak taková transformace může proběhnout nejen v nás, ale i ve světě kolem nás. Tím, že vykresluje podstatu tohoto posunu vědomí, Tolle detailně ukazuje, jak naše egoistické uvažování funguje. Poté nás jemně a pomocí velmi praktických termínů vede k novému vědomí. Dojdeme až k poznání toho, kým vlastně jsme, což je mnohem významnější než to, co jsme si dosud mysleli.

Ticho promlouvá

Esenci Tolleova poselství je jednoduché pochopit: Když se spojíme s tichem ve svém nitru, překročíme hranice své aktivní mysli a emocí a objevíme hloubku trvalého klidu a spokojenosti. S tímto poselstvím se seznámily miliony lidí na celém světě v Tolleově první knize Moc přítomného okamžiku. V této druhé, dlouho očekávané knize nám Eckhart Tolle vysvětluje esenci svého učení srozumitelným způsobem, který může každý pochopit. Kniha je rozdělena do deseti kapitol, z nichž každá je mozaikou stručně vyjádřených myšlenek, ale pokud je čtete jako celek, mají hluboce transformativní účinek.

Moc přítomného okamžiku

V této přednášce mluví Tolle jak přestat hledat jakýkoli stav, protože dokonale celiství jsme už teď, né zítra nebo za 10 minut, ale teď. Když hledáme budoucí stav (který nikdy nepřijde), ztrácíme ze zřetele to hlavní – přítomný okamžik. Vědět o něčem a něco znát je rozdíl. Když něčemu dáme jméno, neznamená to, že víme co to je. Všechna slova jsou jen ukazatelé a vycházejí z minulosti, proto nemohou popsat nic reálného.

O neopětované lásce

Eckhart Tolle srozumitelně a s humorem vystihuje věci, které je tak obtížné popsat ve slovech, jako je víra, prázdnota, vzdání se času etc.

 

OBRAŤE LIST A ČTĚTE DÁL... Tolle Eckhart duchovní rozvoj Lidské vědomí

Vaše názory  

# z knihy
Musíte si uvědomit, že žádné problémy neexistují. Existují jen životní situace s nimiž se musíte smířit jako se součástí existence přítomného okamžiku, dokud se nezmění nebo dokud se nedají řešit. Jaký problém máte právě v tuto chvíli?

Problémy jsou výtvorem lidské mysli a ke své existenci potřebují čas. Nemohou existovat v přítomném okamžiku.

Soustřeďte svou pozornost na přítomný okamžik a řekněte mi, jaký problém máte teď.

Nic neříkáte, protože je nemožné mít problémy, když jste plně soustředěni na přítomnost.
Samozřejmě že jsou situace, které je třeba vyřešit nebo přijmout. Ale proč z nich dělat problém? Proč dělat problém z čehokoli? Není snad život dost zajímavý a náročný i bez toho? K čemu potřebujete problémy?
| Quote
# Petr
Videa Eckharta Tolle jsou dostupné zde: https://eckhart-tolle-cz.blogspot.cz/
| Quote
# Alena
Moc hezky řečeno
Když si začínáte lépe uvědomovat svou přítomnou realitu, může se stát, že najednou pochopíte, proč děláte to, co děláte. Můžete si vzpomenout na některé věci, které se staly v minulosti, nebo je můžete vidět jasněji. To je sice dobré, ale není to podstatné. Podstatná je vaše vědomá přítomnost. Jedině ta rozpouští minulost. Ta je transformativní silou. proto se nesnažte porozumět minulosti, ale uvědomujte si přítomnost. Minulost nemůže přežít ve vaší přítomnosti. Může přežít pouze ve vaší nepřítomnosti.
| Quote
# Bohuš
Co je to moc přítomnosti?
Nic jiného než moc vaší vědomé přítomnosti, moc vašeho vědomí osvobozeného od myšlení.
Proto se zabývejte minulostí v rovině přítomnosti. Čím víc se soustředíte na minulost, tím víc ji posilujete a tím víc se s ní ztotožňujete. Vědomá pozornost je důležitá, ale ne když je zaměřena na minulost. Soustřeďte svou pozornost na přítomnost; uvědomujte si své chování, reakce, nálady, myšlenky, emoce, obavy a touhy. To všechno je vaše minulost. Jste-li schopni si to uvědomovat, aniž to analyzujete nebo kritizujete, pak minulost rozpustíte svou přítomností. Sami sebe najdete pouze v přítomnosti, nikoli v minulosti
| Quote
# JAn
Rád bych Vám doporučil knihy od Tomáše Keltnera. Píše také z vlastní zkušenosti o tom samém jako E.Tolle.
| Quote
# Milan
Je dobré nesoudit druhé, ale ono jde i nepojmenovávat. Málo se známe a poznáváme, nechceme přijmout své záporné vlastnosti ("ne my, to oni takoví jsou"). Chceme přetvářet druhé a kritizujeme jejich chování a přitom je to o nás (jinak bychom se s nimi nesetkali), rozcházíme se s partnery a přáteli a přitom se zbavujeme svých učitelů. Je to krásný pocit - všechno je najednou krásné a je jedno, jestli se dívám na tlustou paní nebo na hezkou holku, jestli vidím strom nebo hromadu popela. Za tím vším je něco, co se nedá popsat, ale co se dá jen vidět. Je to prosté: jen se dívat. Jen se dívat. Nic víc. Jen se dívat
| Quote
# Guest
Přichází bod, kdy se můžete dívat po místnosti, nebo na jinou osobu, stůl, květinu, bez jakéhokoli mentálního komentáře. To jest, dosáhli jste absolutně rozhodujícího bodu ve vašem vývoji, který je samozřejmě pouze vývojem vědomí celku. Z omezeného hlediska vaší osoby je to rozhodující bod, kterého jste dosáhli, a v němž jste schopni, abych tak řekl, udržet dostatek přítomnosti. Dokonce můžeme říci generovat dostatek přítomnosti – i když slova nejsou nikdy zcela správná – a mít sílu přítomnosti. Tam, kde dříve bylo nálepkování, nutkavé označování jmény, souzení jiné osoby, je nyní pouze prostorná přítomnost.

Zajímavé je, že se můžete dívat na někoho či na něco, ať je to cokoliv, a víte, co to je, bez jakéhokoli jména či nálepky ve vaší mysli, aniž by něco vyvstávalo jako myšlenka. Takže se seznamujete s odlišným způsobem poznání věcí a lidí – poznání, které není pojmové, není myšlenkové.

Přijde den, kdy se tohle bude učit ve škole jako jedna z nejdůležitějších věcí. Ne jedna z nich, ale ta nejdůležitější věc v růstu vědomí lidské bytosti. Protože tím překračujete své založení, či vzorce svého založení, které vytvářejí osobu vašeho Já, pocit svého Já. Vaše Já se ještě příležitostně může prosadit a převládnout, ale vy jste už dosáhli rozhodujícího bodu a jste schopni existovat jako čistá svědčící přítomnost. To je nádherné, největší věc, která se vám může přihodit.

A pak jste schopni si ji udržet i tváří v tvář nějakému nepokoji kolem sebe. A už dále neživíte nevědomost nebo šílenost světa. (Jakmile totiž reagujete, živíte opět šílenost světa.) To je léčení v hlubším slova smyslu. Léčíte svět, bez myšlenky „Já léčím svět“. (:-))) Umožňujete, aby léčilo vyšší vědomí, nebo nepodmíněné vědomí, božské vědomí, světlo Zdroje – to léčí svět, ne Já.

Takže, v neutrálních situacích stále více prožíváte rozdíl mezi tím být v přítomnosti a být pohlcen myšlenkami. Takový kvalitativní rozdíl ve vašem životě! A v neutrálních situacích – když jdete odsud támhle, sedíte někde, řídíte, stále více budete zvát do svého života tento stav. A pak, když přijdou výzvy, můžete se buď vrátit do reaktivního stavu, anebo se můžete stát ještě více přítomnými. Můžete jít jednou z těchto cest. A pak dosáhnete stavu, kdy výzva nevyhnutelně prohloubí vaši přítomnost.

Je to nádherné, prosté – je to proces probuzení. Je tak zvláštní, že to nevědí všichni (:-))), divné (:-))) ...

Samozřejmě, předpokládám, že v každém je něco jako KGB, říkejte tomu jak chcete, co chce proces potlačit, protože se jím cítí ohroženo. Vnitřní KGB. Že v Rusku už to neexistuje? Tak možná někde jinde na světě (:-))) ... v Americe je CIA, a nemůžu si vzpomenout, co tam znamená to I (:-)))) (Pozn. Org.: Central Intelligence Agency) ... Ale existuje to zejména uvnitř vás: tohle musíme potlačit, to je nebezpečné ... ohrožuje to status quo ... Ale pokud by přišlo KGB z vaší mysli, poznáte to: Aha, tady je! Ale ve světle přítomnosti toho nemůže moc udělat. Jen něco zablekotá a bude pryč. (:-)))

Takže, toto se stane součástí každých školních osnov. Ale my na to nemusíme čekat. Stane se to součástí osnov jen tehdy, když to budeme prožívat – a tím šířit.

Eckhart Tolle TV, únor 2012, z audiozáznamu přel. OrgoNet
| Quote
# Jarmila
Díky díky díky.. naprosto úžasný člověk, jak je možné, že jsem o něm nic dosud nevěděla.
| Quote

Napiš svůj názor

Bezpečnostní kód
Obnovit