Děti do knihoven. Dejte dětem šanci, aby nebyly hloupé

A+ A A-

Láska - drzost do nahoty oděná je bezcenná (ekniha zdarma)

laska drzost„Nahota je bezcenná, teprve stud je komoditou s přidanou hodnotou.“ Tato myšlenka se mihne v hlavě hlavní postavy Riga v novele láska/drzost od Vitja Barucha. Autor v ní zpracovává dvě velká témata, která se úzce dotýkají právě Riga, muže neurčitého věku s decentními rysy a s nakrátko střiženými hnědými vlasy. Vitja Baruch si v této své prvotině z roku 2010 všímá především lidí a klade si existencionalistické otázky.

První téma se zabývá otázkou, jak může jedinec existovat ve společnosti, která s ním sice obývá stejný prostor, ale je od něj velmi vzdálena. Kde se bere ta cizota, kterou už ostatní přestali vnímat?
Riga se na začátku novely ocitá kvůli sychravému počasí v kavárně, do které by jindy nešel, ale náhoda tomu chtěla. Náhoda v jeho životě hraje velkou roli a on se jí nebrání, vnímá ji a využívá, nechává se unášet srdcem. Zde se rýsuje druhé téma a to láska, která je sama zmíněna už v samotném názvu.

Proti proudu
Riga je v kavárně od lidí kolem sebe izolován, je jiný. Ač je ve velmi drahé kafetérii, sám si vybírá ovocný čaj. Proč by se měl chovat jako ostatní, hrát nějakou roli, která mu nevyhovuje, i když se od něj očekává. Rigo nechce žít svůj život jako ostatní, stereotypně, rutině a bezmyšlenkovitě. On chce posilovat svou vůli a duši, chce být odvážný a vyhledávat Akty (činnosti, kde si dokáže, že není příslušník stáda, že vidí věci kolem sebe po svém a jedinečně).
Rigo sám podle mého nejlépe charakterizoval v pár větách to, co se kolem něho děje. Jeho myšlenka je o to vzácnější, protože jinak nám je z valné většiny celý příběh líčen vševědoucím vypravěčem. (Škoda, když už autor jednou změnil perspektivu vypravěče, s tímto prvkem dále ještě párkrát nepracoval.)

„Já sedím. Jak prosté. Provádím gramaticky správnou činnost. Věta dává smysl, a tak i můj čin musí mít smysl“

O tom život je, něco může správně vypadat, ale záleží na každém z nás, zda to tak doopravdy cítí, popřípadě jak činí.  
Přemítání o životě se najednou změní v hledání lásky. V kavárně se Rigo na první pohled zamiluje do zadané dívky, která vysílá signály, že by chtěla být Líbena.  Riga ovládne touha, kterou nemůže přemoci.

O lásce a jiných problémech
První čtyři kapitoly odehrávající se v kavárně jsou nejslabší i nejsilnější částí novely zároveň.  Úvod a vysvětlení, proč se vlastně ocitl Rigo v kavárně je trochu krkolomné a nejisté, líčení šéfa směny jak se snaží zvládnout situaci zbytečné dlouhé. Ale autor každou kapitolou získává na jistotě a ukazuje, že umí pracovat s autorskou zkratkou a je obdařen schopností pointovat.
Ve zbývajících devíti kapitolách se Rigo snaží najít svou lásku na první pohled a zažívá při tom zvláštní situace, které ho utvrdí v tom, že zadaná dívka je opravdu osudová. Zda se ale Rigo nakonec nehonil jen za přeludem, nestal-li se jedním člověkem z kavárny, to zjistíte po přečtení láska/drzost. Není to žádné sladkobolné hledání a prožívání zamilovanosti. I téma lásky je prodchnuto určitou dávkou grotesknosti a cynismu, kterým je okořeněno celé dílko.

Kde knihu najdu?
Knihu nenaleznete v knihovně či na pultech knihkupectví. Vyšla totiž v nakladatelství goliart a bozo.cz., které by se chtělo specializovat na vydávání elektronických knih. Knihu si můžete zadarmo stáhnout ze stránek bozo.cz  v elektronické podobě jak ve formátu pdf tak v podobě vhodné pro čtečku Kindle.

vydává BOZO www.bozo.cz

stáhněte si zdarma: pdf: láska/drzost

You have no rights to post comments