fencl ivo v televizi

Po knize Smíš zůstat mrtev je to už druhé ocenění pro Ivo Fencla, Tentokrát čestné ocenění za román Domek pana Stilburyho.


Více o oceněné knize:
Domek pana Stilburyho, čtivý román Ivo Fencla

domek pana stilburyhoIvo Fencl (*16. 4. 1964, Plzeň)
studoval na ČVUT a UK v Praze (1982−1986, nedok.). Učitel, pošťák, geodet. Autor stovek článků, desítek povídek, několika básní, autor nebo spoluautor desítek knih. Člen České společnosti S. Holmese, Sdružení přátel J. Foglara, české Obce spisovatelů.

Poslední knihy Ivo Fencla:

Američan zemře v Brdech (2008)
Královská zábava (2010, s Ondřejem Neffem)
Dvě tváře doktora Jekylla (2012, doslov Vladimír Novotný, ilustrace Marek Škubal)
Rok Joriky (2012, ilustrace Lukáš Kudrna, vč. textů z Literárních novin a Plz. literár. života)
Gotická kobka aneb Třináct milionů způsobů jak zemřít (2013, iniciáční "román o bloudovi" připsaný "Radce, Katce a Jakubovi")
Styky s Jorikou aneb Obvyklý příběh doktora Jekylla a pana Hyda (2013, doslov Martin Petiška)
Domek pana Stilburyho (2013, doslov Viktor Viktora)
Básnické mezisvěty otců a jejich synů k prahu bolesti (2014, s Ivo V. Fencl, ilustrace Ivo Fencl)

Inspirující myšlenky...

Zkoumal jsem povahu a sklony "nižších živočichů" (takzvaných) a srovnával jsem je s povahou a sklony člověka. Dospěl jsem k pokořujícímu poznatku, neboť mě nutí, abych se zřekl své viry v Darwinovu teorii o vzestupu člověka od nižších živočichů, poněvadž se mi teď zdá, že tahle teorie by měla být nahrazena teorií novou a pravdivější, a ta nová a pravdivější by se měla jmenovat Sestup člověka od vyšších živočichů.
Mark Twain, Proklaté lidské plemeno