Vzdělaní hledají způsob. Nevzdělaní hledají důvod.

A+ A A-
Takže jsem to patrně viděl, že se těmi lidskými zaměstnáními jen voda přelívá: dobývají se peníze a odbývají zas; s tímto rozdílem, že snáze odcházejí než přicházejí, buď že se skrz usta aneb skrz truhly přehánějí. Protož jsem také více všudy nuzných než možných spatřil.
J. A. Komenský (1592 –1670) Labyrint světa a ráj srdce