Nevěřte všemu, co se k věření předkládá. Komenský

A+ A A-

Noam Chomsky. Strategie odvádění pozornosti od kvalitního vzdělávání

chomsky noam konference2

Strategie odvádění pozornosti od podstatných problémů a změn řízených politickými a ekonomickými elitami, využívá techniky zahlcování veřejnosti bezvýznamnými informacemi. Rozptylování pozornosti rovněž eliminuje zájem o základní poznatky ekonomie, psychologie, sociologie a dalších vědních disciplín a od skutečných sociálních problémů, neboť: „Lidé musí být neustále něčím zaneprázdněni, aby neměli čas na přemýšlení.“

Další metodě můžeme říkat „problém- reakce – řešení“.
Prostě se vytvoří „situace“ za účelem povzbuzení určité reakce, kroků, které potřebujete. Například dojde k vyvolání nebo posílení násilí v určité oblasti, aby veřejnost byla ochotná přijmout přísnější zákony, které omezují občanské svobody. Vznikne ekonomická krize, aby veřejnost přijala nezbytné zlo v podobě omezení občanských práv nebo postupného odstranění veřejných služeb. Média dávají takovým událostem různě velký prostor, a tak s lidmi manipulují v souladu se svými cíli.

Postupná strategie usnadňuje zavedení radikálně nových socio-ekonomických (neoliberálních) podmínek.
V USA došlo během 80. a 90. let k postupnému zavedení destruktivní sociální politiky, která by byla jinak politicky neakceptovatelná. Patří mezi ně masivní privatizace, nejistota, rostoucí nezaměstnanost, snížení kupní síly mezd atd.

Strategie podrobení se probouzí Démona souhlasu s nepopulárními opatřeními, která představuje jako „sice bolestná, ale nutná“.
Příkladem je dočasné utahování opasků, neboť lidé mají tendenci věřit, že v budoucnosti bude lépe. V podstatě dostanou více času na to, aby se připravili na nepříjemné změny, jež později pasivně a klidně přijmou.

Infantilní přístup využívá mnohdy reklama, ale i propaganda zaměřená na veřejnost, kdy způsob projevu, argumenty, písmena i intonace promluvy, pracuje s příjemcem, jako by to bylo malé dítě nebo někdo mentálně zaostalý. Tento přístup svou sugestivností omezuje racionální kritičnost.

Povzbuzení emocionálních reakcí místo racionálních je klasická technika, jak se vyhnout racionální analýze a kritické úvaze. A navíc emocionální přístup otevírá dveře do lidského nevědomí, kam je možno umístit inspiraci, ideje, touhy, obavy, úzkosti nebo vyvolat určité chování.

Udržovat veřejnost v nezájmu a průměrnosti je důležité, aby lidé nechápali, jak je s nimi manipulováno. Kvalita vzdělání poskytovaná nižším sociálním vrstvám je úmyslně udržována co nejhorší, aby propast nevědomosti ležící mezi nižšími a vyššími vrstvami zůstávala stejná a nebylo možné ji překročit.

Podporování myšlenky být šťastný s průměrností utvrzuje veřejnost v tom, aby uvěřila, že je moderní být hloupý, vulgární a nevzdělaný.
Magnesia 2010 - Geislerová Aňa, to naše děcko, prozradila na sebe úplně všecko
Posilování pocitu viny přesvědčujte lidi, že oni sami jsou vinni svým neštěstím, protože jsou hloupí, nešikovní, neschopní nebo líní. Místo aby sebevědomě povstali proti ekonomickému systému, budou si připadat bezmocní a obviňovat sami sebe. Ideální občan nižších tříd má depresi a je neschopný jednat.

Je nutné znát lidi více, než oni znají sami sebe. Vědecký pokrok vede k stále větší propasti mezi tím, co veřejnost ví a mezi tím, co vědí vládnoucí elity. Díky biologii, neurobiologii a aplikované psychologii „systém“ získává pokročilé znalosti člověka, ať z fyzického nebo psychologického hlediska. To vede k tomu, že systém stále více kontroluje a má stále větší moc nad lidmi.

Chomsky: Strategie odvádění pozornosti od kvalitního vzdělávání


Strategie odvádění pozornosti od podstatných problémů a změn řízených politickými a ekonomickými elitami, využívá techniky zahlcování veřejnosti bezvýznamnými informacemi. Rozptylování pozornosti rovněž eliminuje zájem o základní poznatky ekonomie, psychologie, sociologie a dalších vědních disciplín a od skutečných sociálních problémů, neboť: „Lidé musí být neustále něčím zaneprázdněni, aby neměli čas na přemýšlení.“

Další metodě můžeme říkat „problém- reakce – řešení“. Prostě se vytvoří „situace“ za účelem povzbuzení určité reakce, kroků, které potřebujete. Například dojde k vyvolání nebo posílení násilí v určité oblasti, aby veřejnost byla ochotná přijmout přísnější zákony, které omezují občanské svobody. Vznikne ekonomická krize, aby veřejnost přijala nezbytné zlo v podobě omezení občanských práv nebo postupného odstranění veřejných služeb. Média dávají takovým událostem různě velký prostor, a tak s lidmi manipulují v souladu se svými cíli.

Postupná strategie usnadňuje zavedení radikálně nových socio-ekonomických (neoliberálních) podmínek. V USA došlo během 80. a 90. let k postupnému zavedení destruktivní sociální politiky, která by byla jinak politicky neakceptovatelná. Patří mezi ně masivní privatizace, nejistota, rostoucí nezaměstnanost, snížení kupní síly mezd atd.

Strategie podrobení se probouzí Démona souhlasu s nepopulárními opatřeními, která představuje jako „sice bolestná, ale nutná“. Příkladem je dočasné utahování opasků, neboť lidé mají tendenci věřit, že v budoucnosti bude lépe. V podstatě dostanou více času na to, aby se připravili na nepříjemné změny, jež později pasivně a klidně přijmou.

Infantilní přístup využívá mnohdy reklama, ale i propaganda zaměřená na veřejnost, kdy způsob projevu, argumenty, písmena i intonace promluvy, pracuje s příjemcem, jako by to bylo malé dítě nebo někdo mentálně zaostalý. Tento přístup svou sugestivností omezuje racionální kritičnost.

Povzbuzení emocionálních reakcí místo racionálních je klasická technika, jak se vyhnout racionální analýze a kritické úvaze. A navíc emocionální přístup otevírá dveře do lidského nevědomí, kam je možno umístit inspiraci, ideje, touhy, obavy, úzkosti nebo vyvolat určité chování.

Udržovat veřejnost v nezájmu a průměrnosti je důležité, aby lidé nechápali, jak je s nimi manipulováno. Kvalita vzdělání poskytovaná nižším sociálním vrstvám je úmyslně udržována co nejhorší, aby propast nevědomosti ležící mezi nižšími a vyššími vrstvami zůstávala stejná a nebylo možné ji překročit.

Podporování myšlenky být šťastný s průměrností utvrzuje veřejnost v tom, aby uvěřila, že je moderní být hloupý, vulgární a nevzdělaný. (viz. mnohé fantómy zvané VIP).

  Posilování pocitu viny přesvědčujte lidi, že oni sami jsou vinni svým neštěstím, protože jsou hloupí, nešikovní, neschopní nebo líní. Místo aby sebevědomě povstali proti ekonomickému systému, budou si připadat bezmocní a obviňovat sami sebe. Ideální občan nižších tříd má depresi a je neschopný jednat.

Je nutné znát lidi více, než oni znají sami sebe. Vědecký pokrok vede k stále větší propasti mezi tím, co veřejnost ví a mezi tím, co vědí vládnoucí elity. Díky biologii, neurobiologii a aplikované psychologii „systém“ získává pokročilé znalosti člověka, ať z fyzického nebo psychologického hlediska. To vede k tomu, že systém stále více kontroluje a má stále větší moc nad lidmi


- See more at: http://www.blisty.cz/art/69594.html#sthash.aqAer7qI.dpuf

Strategie odvádění pozornosti od podstatných problémů a změn řízených politickými a ekonomickými elitami, využívá techniky zahlcování veřejnosti bezvýznamnými informacemi. Rozptylování pozornosti rovněž eliminuje zájem o základní poznatky ekonomie, psychologie, sociologie a dalších vědních disciplín a od skutečných sociálních problémů, neboť: „Lidé musí být neustále něčím zaneprázdněni, aby neměli čas na přemýšlení.“

Další metodě můžeme říkat „problém- reakce – řešení“. Prostě se vytvoří „situace“ za účelem povzbuzení určité reakce, kroků, které potřebujete. Například dojde k vyvolání nebo posílení násilí v určité oblasti, aby veřejnost byla ochotná přijmout přísnější zákony, které omezují občanské svobody. Vznikne ekonomická krize, aby veřejnost přijala nezbytné zlo v podobě omezení občanských práv nebo postupného odstranění veřejných služeb. Média dávají takovým událostem různě velký prostor, a tak s lidmi manipulují v souladu se svými cíli.

Postupná strategie usnadňuje zavedení radikálně nových socio-ekonomických (neoliberálních) podmínek. V USA došlo během 80. a 90. let k postupnému zavedení destruktivní sociální politiky, která by byla jinak politicky neakceptovatelná. Patří mezi ně masivní privatizace, nejistota, rostoucí nezaměstnanost, snížení kupní síly mezd atd.

Strategie podrobení se probouzí Démona souhlasu s nepopulárními opatřeními, která představuje jako „sice bolestná, ale nutná“. Příkladem je dočasné utahování opasků, neboť lidé mají tendenci věřit, že v budoucnosti bude lépe. V podstatě dostanou více času na to, aby se připravili na nepříjemné změny, jež později pasivně a klidně přijmou.

Infantilní přístup využívá mnohdy reklama, ale i propaganda zaměřená na veřejnost, kdy způsob projevu, argumenty, písmena i intonace promluvy, pracuje s příjemcem, jako by to bylo malé dítě nebo někdo mentálně zaostalý. Tento přístup svou sugestivností omezuje racionální kritičnost. 

Povzbuzení emocionálních reakcí místo racionálních je klasická technika, jak se vyhnout racionální analýze a kritické úvaze. A navíc emocionální přístup otevírá dveře do lidského nevědomí, kam je možno umístit inspiraci, ideje, touhy, obavy, úzkosti nebo vyvolat určité chování.

Udržovat veřejnost v nezájmu a průměrnosti je důležité, aby lidé nechápali, jak je s nimi manipulováno. Kvalita vzdělání poskytovaná nižším sociálním vrstvám je úmyslně udržována co nejhorší, aby propast nevědomosti ležící mezi nižšími a vyššími vrstvami zůstávala stejná a nebylo možné ji překročit.

Podporování myšlenky být šťastný s průměrností utvrzuje veřejnost v tom, aby uvěřila, že je moderní být hloupý, vulgární a nevzdělaný. (viz. mnohé fantómy zvané VIP).

  Posilování pocitu viny přesvědčujte lidi, že oni sami jsou vinni svým neštěstím, protože jsou hloupí, nešikovní, neschopní nebo líní. Místo aby sebevědomě povstali proti ekonomickému systému, budou si připadat bezmocní a obviňovat sami sebe. Ideální občan nižších tříd má depresi a je neschopný jednat. 

Je nutné znát lidi více, než oni znají sami sebe. Vědecký pokrok vede k stále větší propasti mezi tím, co veřejnost ví a mezi tím, co vědí vládnoucí elity. Díky biologii, neurobiologii a aplikované psychologii „systém“ získává pokročilé znalosti člověka, ať z fyzického nebo psychologického hlediska. To vede k tomu, že systém stále více kontroluje a má stále větší moc nad lidmi.

- See more at: http://www.blisty.cz/art/69594.html#sthash.aqAer7qI.dpuf
OBRAŤE LIST A ČTĚTE DÁL... vzdělávání, media propaganda Chomsky Noam

Komentáře  

# Jarda 2017-08-30
Jake píše próf. Ulč...Richard Vedder, profesor ekonomie na Ohio University a ředitel Centra zabývajícího se College Affordability and Productivity, v roce 2012 uveřejnil výsledky svého bádání a zjistil, že z graduantů s bakalářským titulem jejich kariéra uvízla v roli 115.000 domovníků, vrátných (janitors ), 16.000 se živí parkováním vozidel (parking lot attendants), 83.000 obsluhuje v barech (bartenders) a 35.000 je taxikáři.
Citovat
# Aleš Kuneš 2016-01-01
(...) má jako obvykle pravdu. Jenomže jako obvykle neodpovídá na otázku, co pak s tim nepřehledným davem vzdělaných a inteligentních dělat? Sedět někde u dna a držet hubu je bavit jistě nebude. A míst na slunci je zatroleně málo smile emoticon
Citovat
# JAn 2015-03-15
Moudrej chlap o kterém, když někdo řekne, že je blázen, sám na sebe prozradí svou nedovzdělanost. Viz. názory pana Vondry a spol.
Citovat
# John 2015-03-15
Je to tak. Někteří lidé si myslí, že jsou zajímavější, když lžou, než když mluví pravdu. Vondra řekl: „postoje tohoto nešťastníka“ (Chomsky) jsou podle Vondry „antisemitské a protikapitalistické“, sám Chomsky prý „obhajoval genocidu Pol Pota v Kambodži“ a „bude-li svět kecům takových lidí znovu obdivně naslouchat, skončí to znovu v koncentráku nebo v gulagu“. Zkoncentrovat tolik lží, nesmyslů a pohrdání realitou i oponentem do pár odstavců je umění.
Chomsky nikdy neobhajoval Pol Potovu genocidu, pouze se po jistou dobu zdráhal uvěřit prvním zprávám o ní a požadoval více serióznějších informací (a mimochodem, jak připomíná Martin Hekrdla, USA podporovaly Pol Pota i dlouho poté, co o jeho genocidě nebylo nejmenších pochyb). Podobně jeho názory jsou „antisemitské“ asi tak, jako byla „antisemity“ většina starozákonních proroků, kárajících lid izraelský, že se odchýlil od svých morálních zásad. Židovský intelektuál a hluboko do padesátých let také sionista Chomsky je velkým kritikem Izraele a židovského nacionalismu. Opravdu to Vondra neumí odlišit od iracionální nenávisti ke všemu židovskému? S takovým volným vztahem k realitě se patrně brzy nebude říkat: „Lže, jako když Rudé právo tiskne.“ Začne se místo toho říkat: „Lže jako Saša Vondra.“
Citovat
# Pavel 2014-05-11
Americký filozof, lingvista, tvůrce generativní gramatiky Noam Chomsky přijal pozvání katedry anglistiky a amerikanistiky. V červnu bude přednášet na Univerzitě Palackého.
V roce 2014 se Noam Chomsky účastní lingvistické konference (Olinco), kterou katedra pořádá díky projektu Jazyková rozmanitost a komunikace. Uskuteční se ve dnech 5.–7. června 2014 a zastřešuje synchronické a diachronické aspekty gramatiky, fonologie i sémantiky.
Citovat