A+ A A-

Víc jak polovina lidí v Česku nerozumí textu a neumí pořádně počítat

mozek mysleni brain

Evidentně se prokazuje čím dál víc, že i ve vyspělých zemích existuje neobyčejně vysoké procento dospělých lidí, kteří neumějí číst, psát či počítat lépe než desetileté děti.


V praxi to znamená, že například asi 8,5 milionu anglických dospělých je schopno dělat v aritmetice pouze jednoduché kroky.
Každý šestý Angličan dokáže jen tak tak rozšifrovat psaný text a přečíst odstavec. Ve Velké Británii je velký pokles znalostí u skupiny 16– 24let, jejich rodiče jsou v naprosté většině líp vzdělaní jako jejich děti. Po mnoha rozhovorech s učiteli v Česku, je u nás situace podobná.

Předpokládá se, že úroveň všeobecného vzdělání na školách odráží kvalitu znalostí dospělé populace v celé společnosti. To, co však vyšlo při průzkumu OECD (Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj) je více než děsivé.

Tabulka vykazuje výsledky v oboru čtení a psaní.
Česko se zatím drží lehce nad průměrem, ale nebudeme si namlouvat, že naše pozice je rok od roku horší a to i přes to, že státy jako Anglie a Irsko, Dánsko, Německo, Spojené státy, Rakousko, Polsko, Irsko, Francie, Španělsko a Itálie na tom jsou možná i hůř.

lit gramotnost
Testováno bylo 166 000 dospělých ve věku 16-65. Vlastní test probíhal ve 24 zemích a trval od 30 minut do 50 minut. Výsledky těchto jedinců byly použity k pochopení dovednosti 724 milionů lidí.

Zajimavé jsou i výsledky srovnání znalostní a sociálního chování.
Ne vždy jde ruku v ruce nedostatečné sociální zázemí a přístup ke vzdělání. Vzpomínám na studentku druhého ročníku Ekonomické fakulty v Praze, které své naprosté nedostatky znalostí programu Word a Excel zdůvodňovala tím, že v jejich firmě na to mají lidi a ona to znát nemusí.

Koneckonců žijeme ve státě, kde nejen dcera prezidenta miluje pornopárty a kde herečka Geislerová na předávání literárních cen prohlásí, že je ráda, že se už nemusí vzdělávat.
Vypadá to tak, že v obecné rovině bude nová generace schopna používat tlačítka nových mobilů, ale už těžko porozumí textu, který jim přijde, která si v hlavě a ani na papíře nespočte velkou násobilku a zcela dobrovolně a radostně se díky své nevzdělanosti stane potřebnou třídou otroků a levnou pracovní silou. Protože navíc nebudou mít a nebudou chtít mít.

Více zajímavých průzkumů OECD o neradostné úrovni vzdělávání ve světě >>

Další články:
Otevřme školy změnám, než z nich všichni utečou

Rita Pierson. Děti se neučí od těch, které nemají rády

http://www.oecd.org/site/piaac/

OBRAŤE LIST A ČTĚTE DÁL... vzdělávání, škola gramotnost

Komentáře  

# Milan Knížák FB 2016-12-24
Naše školství se sekularizuje a vůdčím principem výuky je hra, zábavnost, interaktivita. Zapomíná se na to, že součástí vzdělání musí být i velká práce, která obsahuje obtížnost, monotónnost a nudu. Na něco, čemu se říkalo morálka se nedbá. Žáci se stávají klienty a učitel je už jen hříčkou v rukou rodičů a ředitelů škol. Jemnost národa neudržíme zákony a pokud nám politici budou dávat příklad nevraživosti, nenávisti a neschopnosti se respektovat, nic se nezmění. Dnes už neexistují diskuze, jen míjející se monology.Milan Knížák
Citovat
# Slávek M. Abrhám 2016-01-07
Slávek Miloslav Abrahám většina řídících jsou schopní jenom vydělávat.... tam asi bude problém... a ve školách jsou lidé, který nevěří ničemu a netuší, že to o nich ví každé dítě... takže počátky deziluze, které plynule přecházejí do vyhoření.... protože úspěch se týká pouze těch co nemají byť jen náznak emoční IQ... takže kauzální smyčka
Citovat
# Kamil Potočný 2015-11-13
To je důsledek, proč je školství dnes na daleko horší úrovni, než ta socialismu. Ne žádná ideologie, ale obyčejný přístup společnosti k autoritě učitele, to zmizelo. Nicméně i tehdy platilo, že všeobecné státní vzdělání je pouze výtvorem, jehož účelem je vymodelovat lidi tak, aby byl jeden přesnou kopií druhého: a vzorem, podle kterého je modeluje, je ten, který vyhovuje převládající moci ve vládě, ať už je to monarcha, aristokracie, nebo většina žijící generace; úměrně tomu jak je efektivní, ustavuje despotismus nad myslí, která vede přirozenou tendencí k nadvládě nad tělem. To znamená že dnešní demokracie je na stejné úrovni jak socialistická ideologie a totalismus. To poznanání děsí.
Citovat
# Kamil 2015-11-09
Nový inkluzívní projekt ministerstva školství, schválený v roce 2015, však jen prohloubí celý proces debilizace společnosti. Prý se ve škole nemá učit, ale hlavně socializovat, řekl Kartouz z Britských listů. Tak to fakt už netuším, co někteří lidé chtějí od školství. Dá se to vůbec zastavit? Jak, že to řekl Jung? "Copak nevíte, že když vyberete stovku nejchytřejších lidí na světě a dáte je dohromady, stane se z nich hloupý dav? Deset tisíc by jich dohromady mělo kolektivní inteligenci aligátora. Nevšiml jste si, že čím více lidí pozvete na slavnostní večeři, tím hloupější jejich rozhovor bude?"
Citovat
# Ludvík 2014-05-29
Tragédie všech novodobých společností, bohužel lehce předvídatelná. Převrácený životní styl, nám našeptává: "Žij bohatě navenek a chudě uvnitř!"
Pokud neprovede kterákoliv společnost proměnu a nezačneme žít bohatě uvnitř a chudě navenek, nemáme šanci...
Citovat
# Majka 2013-10-13
Ve studii OECD také je, že Německo, kde bylo dotázáno 5 500 osob, se ve všech těchto oblastech zařadilo mezi země s průměrnými výsledky, tedy i za Českou i Slovenskou republikou. Ve studii stojí, že významná menšina Němců počítá a čte velmi špatně a velmi mnoho z dotázaných neumí rozumně pracovat na počítači.
Citovat
# Romana 2013-10-09
Myslím, že skutečnost je mnohem horší. Jak můžeme chtít například po Romech, kteří desítky let žijí v prostředí bez i toho nejzákladnějšího vzdělání, aby jejich děti dosáhly vyššího vzdělání a společensky se lépe uplatnily, když to nefunguje ani v "bílých dobrých rodinách"?
Citovat
# Marie 2013-10-09
Viděla jsem výsledky OECD už dříve a myslím, že v České republice je to hodně špatné. Setkávám se denně s tím, že dospělí nerozumí co čtou v novinách, i když se to tam žádnými intelektuály dávno nehemží. Počtářské výkony pak nechávám bez komentáře. Ani lidé s VŠ vzdělnám neumí z hlavy vypočítat základní matematické úkony. Že by někoho z takových lidí napadlo se nad sebou zamyslet nebo se něco nového naučit je čirá scifi.
Citovat