Děti do knihoven. Dejte dětem šanci, aby nebyly hloupé

A+ A A-

McLuhan. Jak rozumět médiím v době vnucování nových totalitních systémů

jak rozumet mediim mcluhan

Je to dobrá kniha, kterou by si měl přečíst každý, koho zajímá fungování našeho světa. Dovíte se na množství příkladů o tom, jak skutečně fungují media, jak zcela bezotyšně ovlivňují společnost, jakým způsobem se šíří a jak se proti dezinformacím bránit.


Kniha s názvem Jak rozumět médiím. Extenze člověka M. McLuhana (Understanding media: The Extension of Man) vyšla v roce 1964. U nás ji vydalo v roce 1991 nakladatelství Odeon. Přesto principy fungování zůstavají stále stejné.

"Žádná technologie nedokáže víc, než přidat se k tomu, co jsme. Technologie, které se přidávají, působí stále na naše smysly a mění naše modely vnímání. Každá technologie nám vytváří nové prostředí, v jehož obsahu je zahrnuté prostředí staré."


Ukázky z knihy Jak rozumět médiím

Médium je poselství

 1. Obsahem každého média je vždy jiné médium. Obsahem písma je řeč. Obsahem knihtisku je psané slovo, knihtisk je obsahem telegrafu
 2. Sarnoff: Produkty moderní vědy nejsou samy o sobě dobré nebo špatné, jejich hodnotu určuje způsob, jakým jsou použity
 3. Díky prostému mechanickému urychlení nás film přenesl ze světa posloupnosti do světa tvořivé konfigurace a struktury
 4. Ve svém novém elektrickém světě jsme stejně otupělí jako domorodec, který byl vtažen do naší literární a mechanické kultury
 5. Technologie nepůsobí na úrovni názorů či pojmů, nýbrž stále a bez jakéhokoli odporu mění vzájemný poměr jednotlivých smyslů a modely vnímání
 6. Pius XII.: Není přehnané tvrzení, že budoucnost lidské společnosti a stabilita jejího vnitřního života do značné míry závisejí na udržení rovnováhy mezi silou komunikačních technik a schopností jednotlivce na ně reagovat ... každé médium je také silnou zbraní
 7. Intenzita či vysoká definice plodí specialismus a fragmentarizaci v životě i zábavě
 8. Specialistické technologie odstraňují kmenovost. Nespecialistická technologie kmenovost vrací
 9. 3 stadia elektrické technologie – zděšení, odpor, vyčerpání
 10. Dnes by bylo možno naprogramovat celé kultury tak, aby jejich emocionální klima zůstalo stejné
 11. Zatímco ohřátí jednoho smyslu vede k hypnóze, ochlazení všech k halucinacím
 12. Elektřina necentralizuje, ona decentralizuje
 13. Všechny vynálezy jsou extenzemi nebo autoamputacemi
 14. Při běžném užívání technologie je jí člověk fyziologicky natrvalo modifikován. I on svoji technologii stále novými způsoby modifikuje. Člověk se stává pohlavním orgánem světa strojů... Svět strojů opětuje člověku jeho lásku tím, že vyplňuje jeho přání a touhy
 15. Vnitřní svět kmenového člověka je spletí komplexních emocí a pocitů, které západní člověk erodoval či v sobě potlačil v zájmu efektivity a praktičnosti
 16. Náš soukromý i kolektivní život se stal informačním procesem právě proto, že jsme pomocí elektrické technologie položili svoji centrální nervovou soustavu mimo sebe.
 17. Nová média nám umožňují vše ukládat a překládat. S rychlostí problémy nebudou.
 18. Umělci jsou schopni v každém věku uhýbat před prudkým vichrem technologie a odvracet tento příval s plným vědomím, oč jde.
 19. Kapitulace západního člověka před technologií se vždy jevila svého druhu jako zotročení. Avšak výsledná fragmentarizace byla přijata dobrovolně a s nadšením
 20. Zrychlení vede k oddělení funkcí, obchodních i politických. Překročí-li urychlení v jakémkoli systému hranici, je systém narušen a zhroutí se.
 21. Elektrická rychlost vytváří centra všude. A periferie přestává existovat.
 22. Válka vždy urychluje technologické změny
 23. Fonetická písmena a čísla zahájila proces, v němž se člověk fragmentarizoval a ztratil kmenovost
 24. Literární civilizovaný člověk omezuje a uzavírá prostor a odděluje funkce, zatímco kmenový člověk rozšířil formu svého těla tak, aby zahrnulo univerzum.
 25. Peníze, stejně jako písmo, mají schopnost specializovat lidskou energii, převádět ji do kanálů a oddělovat funkce...Peníze jsou obrovskou sociální metaforou
 26. Práce v neliterárním světě neexistuje. Tam, kde je vtažen celý člověk, neexistuje žádná práce. Práce začíná dělbou práce a specializací funkcí a úkolů.
 27. Jazyk působí jako zásobárna vnímání a vysílač, který předává vjemy a zkušenosti jedné osoby či generace dalším.
 28. Stejně jako práce začala dělbou práce, trvání začalo dělbou času, zejména takovým, v němž mechanické hodiny podřizují náš smysl pro čas uniformní posloupnosti...Nejenom práce, ale také jídlo se podřídily hodinám
 29. Prostor a čas v časoprostorovém světě navzájem totálně pronikají
 30. Základní funkce médií – ukládání informací a usnadňování jejich pohybu
 31. Nové médium není nikdy doplňkem starého. Nepřestává utlačovat starší média, dokud pro ně nenalezne nové tvary a postavení.
 32. Vynález fotografie byl krokem z věku typografického do grafického
 33. Věk fotografie se na rozdíl ode všech ostatních stal věkem gesta, pantomimy a tance
 34. Vzdělání by se mohlo stát ideální civilní obranou proti spadu médií. Avšak západní člověk dosud nezískal žádné vzdělání či nástroje, kterými by všem novým médiím mohl přiměřeně vzdorovat.
 35. Pseudoudálost – schopnost média dávat našemu životu nový model tím, že zrychlují modely starší...Všechna média existují proto, aby dala našemu životu umělá vnímání a libovolně stanovené hodnoty
 36. Opravdová zpráva je špatná zpráva – o někom nebo pro někoho
 37. Všechna média, v nichž se reklama střídá s obsahem jsou formou „placeného učení“
 38. Inzeráty jsou zprávami. Jejich chybou je, že jsou vždycky dobré
 39. Každý čtenář se nejprve podívá na to, co už ví
 40. Zprávami bylo to, co se dostalo do tisku, ostatní události zprávami nebyly
 41. Vlastníci médií se vždy snaží dát veřejnosti to, co chce, protože cítí, že jejich moc spočívá v médiu a ne v poselství či v programu
 42. Hry se stávají věrným napodobením kultury.
 43. Hry jsou důmyslnými a kontrolovanými situacemi, extenzemi skupinového vědomí, které nám umožňují oddechnout si od navyklých norem
 44. Každá inovace ohrožuje rovnováhu existující organizace

  „Bergson ve Vývoji tvořivém tvrdí, že dokonce i vědomí je extenzí člověka, která omezuje šťastnou jednotu, kterou dává kolektivní nevědomí. Řeč odděluje jednoho člověka od druhého a lidstvo od kosmického nevědomí. Jakožto extenze či vyslovení (zvnějšnění) všech našich smyslů zároveň byl jazyk odjakživa považován za nejbohatší uměleckou formu člověka, odlišující jej od zvířat.

  Je-li možno přirovnat lidské ucho k rozhlasovému přijímači, který je schopen dekódovat elektromagnetické vlny a překódovat je v podobě zvuku, můžeme lidský hlas přirovnat k rozhlasovému vysílači, protože ten je schopen překládat zvuk do elektromagnetických vln. Schopnosti hlasu formovat vzduch a prostor do verbálních modelů možná předcházel méně specializovaný výraz nářku, mručení, gest, příkazů, písní a tanců. Modely smyslů, jejichž extenzemi jsou různé lidské jazyky, jsou stejně pestré jako styly v umění a oblékání. Každá mateřština učí své mluvčí zcela jedinečným způsobem, jak vidět a cítit svět a jak ve světě jednat.

  Naše nová elektrická technologie, která je extenzí našich smyslů a nervů v globálním měřítku, bude mít pro budoucnost jazyka značné důsledky. Elektrická technologie nepotřebuje slova o nic víc, než potřebuje digitální počítač čísla. Elektřina ukazuje cestu k extenzi samého procesu vědomí, a to v globálním měřítku a bez jakékoli verbalizace. Takovýto stav kolektivního vědomí byl možná předverbálním stavem člověka. Jazyk, technologie extenze člověka, jehož schopnost dělit a oddělovat tak dobře známe, byl možná onou ‚babylónskou věží‘, jíž se lidé pokoušeli dosáhnout výšin nebe. Dnes počítače slibují, že se stanou prostředkem okamžitého překladu jakéhokoli kódu nebo jazyka do jakéhokoli jiného kódu či jazyka, zkrátka že pomocí technologie dosáhneme svatodušního stavu univerzálního dorozumění a jednoty.“

OBRAŤE LIST A ČTĚTE DÁL... media kritika společnosti McLuhan Marshall

Vaše názory 

# JAn
Nejúčinnější motivace jsou, přesně podle Maslowovy hierarchie potřeb, ty animální. Vyvolávání pocitu strachu je, vedle vyvolávání pocitu slasti, nejčastěji užívaným principem přesvědčování v reklamě. Stojí za zmínku, že nejčastěji na něj dochází, jedná-li se o ty nejcennější aspekty života, o lidské zdraví a o lidské "zítra". V obou případech dochází ke zneužívání přirozených obav jejich exaltací a následným podáním uklidňujícího, hojivého léku, ať už doslovně, nebo v přeneseném slova smyslu. Lidé jsou tak ochotni vytvářet zisky farmaceutických firem polykáním neuvěřitelného kvanta nepotřebných léků a výživových doplňků, a stejně tak jsou ochotni přijímat i jiná řešení, která je zbaví obav.
| Quote
# Robert
Moc dobra kniha, tak se pridavam, asi je to tady zvykem:
: Budou se spoléhat na písmo a vzpomínat jen díky pomoci zvnějšku, prostřednictvím cizích značek, ne sami od sebe, zvnitřku. Lék, který jsi našel (písmo), nedá nikomu paměť, bude jen připomínat. Nabízíš žákům zdání moudrosti, ale nikoli pravdu: budou poslouchat mnoho řečí, aniž by se učili, a budou přesvědčeni, že mnoho vědí. Přitom budou většinou nevzdělaní a budou těžko chápat. Místo aby moudří byli, budou mít jen dojem, že jsou moudří.
Platón Faidr
| Quote
# Slídič
Mnoho z těch, co mě znají, o tom léta pochybují, ale i já někdy spím. Fakt. Stalo se mi to zrovna nedávno, před pár dny. A zdál se mi strašlivý sen. Sen o novinářích naruby. Bylo to nějak takhle:

Skinhead Martin Fendrych z Týdne si nechal odoperovat svastiku z předloktí a po letech obnovil svou Občanskou demokratickou alianci, aby konečně zaplatil její dluh 54 miliónů. Martin Komárek z Mladé fronty dnes vstoupil zpět do své rodné buňky Komunistické strany, aby po dvaceti letech navázal na její rozvracení zevnitř. Luboš Palata z Lidovek konečně objevil tajemství účinku zubního kartáčku a ústní vody, což kvitovali všichni jeho kolegové kromě Plesla, který kvůli tomu z LN utekl. Karel Hvížďala šel do sebe a odevzdal na dobročinné účely Nadačnímu fondu Václava Klause 8 milionů ukradených při privatizaci deníku Mladá fronta. Jaroslav Plesl nyní už z Reflexu také prohlédl, zvolal „jak hluboko jsem klesl“, zavázal se, že už nebude lhát v televizi, doma ani v novinách, odešel do kláštera a už ani nehlesl. Petr Holec z Reflexu zhubl o 185 kilo z toho, jak tři týdny mlátil hlavou do zdi a volal: Já nejsem Raoúl, tak proč jsem zelenej! Erik Tabery dokonce zemřel hlady při čekání, až mu z výtisku Respektu vypadnou vejce. Tolik se totiž sžil s myšlenkou, že papír přece snese všechno.Vladimír Křivka z Lidových novin postoupil na vyšší level a přijal jméno Vývrtka. Načež zveřejnil svůj plat za poslední tři roky a jeho neregistrovaný partner ho proklel a opustil. Nejdále ovšem zašel se svým coming-outem Jiří Leschtina, teď už nevím, z jakých novin. Přečetl si po sobě své články za posledních 25 let a jal se spáchat harakiri lžící na boty. Na poslední chvíli si to ale rozmyslel a dal se na pokání. Po účinné sebekritice přijal jméno Lež Ť-ina. Sepsal knihu „Vždy s mocnými“, která je odstrašujícím příkladem pro všechny takové žurnalisty, kteří by snad užuž podlehli pokušení zahodit své svědomí.

Najednou jsem se probudil. Jako ve správném americkém filmu vsedě a zpocený. Pustil jsem si televizi, podíval se do ranních novin a oddechl si. Byl to jen sen, vše je při starém, vše je v pořádku.

Ladislav Jakl

Autor je tajmník prezidenta ČR.
| Quote
# Jana
Pius XII.: Není přehnané tvrzení, že budoucnost lidské společnosti a stabilita jejího vnitřního života do značné míry závisejí na udržení rovnováhy mezi silou komunikačních technik a schopností jednotlivce na ně reagovat ... každé médium je také silnou zbraní
| Quote
# Dana
Zatímco kauza Rath plní sály novináři a člověk se jen diví odkud se berou ta hejna, když ve sněmovně probíhal boj o reformní zákony, sociální, zdravotní, důchodové nebyl tam nikdo, nebo skor nikdo. Dnešní novinařina už dávno není novinařinou, ale prostitucí. Důkaz, že dnes se sice může psát co chcete, ale otázka je, kdo vám to v mainstreamu otiskne. IDnes a Lidovky rozhodně NE!
| Quote
# John
Opravdová zpráva je špatná zpráva – o někom nebo pro někoho. Všechna média, v nichž se reklama střídá s obsahem jsou formou placené prostituce...
| Quote
# Rudolf
Jen s odřenýma ušima prošla 15.05.12 ve sněmovně Výroční zpráva o činnosti ČT za rok 2011. Výroční zpráva o činnosti Českého rozhlasu dopadla o trochu lépe. Zpráva ČT prošla až po opakovaném hlasování, kdy ji ze 118 většinou koaličních poslanců podpořilo 84 a proti jich bylo 22. Komunisté ji nepodpořili (12 proti, část nehlasovala), proti bylo i 10 zástupců ČSSD, mnozí se zdrželi, či nehlasovali. »Vzhledem k tomu, že největší počet stížností směrem k ČT, jako každoročně, jsou stížnosti na objektivitu a vyváženost, tak podle mě i veřejnost je přesvědčena, stejně jako my, o tom, že ČT neplní to, co jí zákon v tomto směru ukládá
| Quote
# Milan Novotný
Naprostá pravda. Média řídí nesvépprávní a poslušní novináří bez názoru, agentury pro průzkumy veřejných mínění produkují podvodné průzkumy – jejichž vypovídací hodnoty jsou bezcenné, pokud nejde ovšem jen o ovlivnění veřejného mínění.. Důvěra veřejného mínění v jakoukoliv politiku jakékoliv politické strany v Čechách, klesla na bod nula.
| Quote

Napiš svůj názor

Bezpečnostní kód
Obnovit