Děti do knihoven. Dejte dětem šanci, aby nebyly hloupé

A+ A A-

Globus vynalezl Martin Behaim. Vzdělaný Němec českého původu

behaim globe model

Byl poslední červen Anno Domine 1507 a v nemocničním útulku hospitálu sv. Bartoloměje umírá v naprosté chudobě jeden z největších učenců a kosmografů své doby, Martin Behaim von Schvarzbach. Bylo charakteristické pro onu dobu, že on, norimberčan s kořeny od Černé řeky u Plzně, leží pochován v dominikánském kostele v Lisabonu, daleko od svého domova.

Konec 15.století znamenal pro Evropu dobu převratných objevů nejen v mořeplavectví, ale i v nazírání na hranice tehdejšího světa.
Během desítek let soustavných plaveb Portugalců, směřující do bájné Indie cestou kolem Afriky, se mělo především nalézt novou cestu k bohatství Asie, jehož přísun do Evropy blokovali Arabové. Bylo to hledání o jehož směru nemohl nikdo z jistotou říct, že je správné. Plavby vedoucí k obeplutí Afriky do Indického oceánu dovedl nakonec k vítězné poslední objevitelské plavbě Vasca de Gama roku 1498, tedy ve stejný rok, kdy Kolumbus přistál v dnešním Karibiku a znovuobjevil Americký kontinent.

Byla to doba, kdy světu vládlo Portugalsko a Španělsko a každý, kdo něco znamenal v matematice, astronomii, pobyl nějakou dobu na jejich královských dvorech.Kdo byl vzdělaný nacházel jen pár míst pro své uplatnění v celé Evropě. A Lisabon byl tehdy jedním z nich.
Proto osud zavál i mladého a vzdělaného Behaima až na portugalský dvůr, aby se stal členem královské rady, která řídila objevitelské plavby a postupně se zúčastnil sám plavby kolem západních břehů Afriky. Bylo to s legendárním kapitánem Diogo Cao, který poprvé začal vytyčovat kamenné pilíře, padraos, které měly označovat hranice portugalské státní moci.

behaim450
Pravděpodobný portrét Martina Behaima, řečeného také Behem, Boemia nebo Bohemia | (1459 – 1507)


Objevy a zdokonalení přístrojů
Skutečnost, že Behaim díky této plavbě přeplul rovník, měla za následek vznik mapy hvězdné jižní oblohy. Jeden z význačných a dodnes nedoceněných objevů tohoto učence. Později, podle historiků, vytvořil námořní mapu, kde zúročil nejen své znalosti z plavby za rovník, ale i další písemné prameny. I když tato mapa se nezachovala, je patrné z písemných zápisů, že Behaim na ní zakreslil průplav mezi Atlantickým a Pacifickým oceánem mnohem dřív, než jím proplul Magellan se svou flotilou roku 1520.
Zdokonalil také Jakubovou hůl. Tento jednoduchý přístroj sloužil ke zjišťování zeměpisné šířky pozorovacího místa a času na základě výšky Slunce a postavení hvězd.

Jeho nejznámějším přínosem pro tehdejší vědu je zkonstruování “zemského jablka”, prvního glóbu, který vytvořil na žádost městské rady z rodného Norimberka. Těžko si dovedeme dnes představit, jakou revoluci by Behaim způsobil, kdyby mu tenkrát mohl celý svět uvěřit, že jeho poznatky jsou správné.
Jeho rukopisný glóbus byl z papíru a sádry o průměru 50,7 cm (54 cm). Glóbus z roku 1492  je uložený v norimberském Germanisches National Museum. Globus nemá ještě poledníků ani rovnoběžek, ty opatřil o něco později Laon.
Mezi nejstarší globy vůbec patří globus z let 1507 – 09 od Waldseemüllera s Amerikou, z let 1510 – 12 od Lenoxa, z let 1515 až 1520 se datuje tzv. mapa globová od Leonarda da Vinciho, z let 1515, 1520, 1525 pocházejí tři globusy astronoma norimberského Schönera etc...

Ale jak už to v historii bývá, skutečně geniální nápady jsou oceněny až budoucností. Možná i proto musel Martin Behaim vypít svůj hořký pozemský úděl až do dna a zemřít v chudobě, zapomenut, stejně jako jeho současník Kolumbus a mnozí jiní v historii. Zatímco  o vojenských vrazích, korunovaných hlupácích se dodnes učí ve školách a nikomu to nedochází. Myslím, že je načase změnit zásadním způsobem přístup k dějinám a učit o lidech, kteří zásadním způsobem ovlivnili vzdělanost lidské kultury.

Fotocredit: 1. Pravděpodobná kopie Behaimova glóbusu.
Dobové kopie Glóbu jsou uloženy v Paříži a Washingtonu, originál je v Norimberku.

Knihy:
Karel Fleissig - Za hvězdou mořeplavce Behaima, západočeské vydavatelství, 1977, Beletristicky zpracovaný životopis.

OBRAŤE LIST A ČTĚTE DÁL... Behaim Martin globus mapa

You have no rights to post comments