Vše, co zlepšuje schopnost přemýšlet, je sebevzdělávání!

A+ A A-

Deset nejdůležitějších mediálních manipulací s veřejným míněním

noviny ceske

Dnes a denně jsme svědci, jak hlavní média manipulují s názory veřejnosti. Počínaje zkreslenými až vymyšlenými zprávami v České televizi, přes rádoby důvěryhodné manipulační zdroje v bulváru jako je IDnes, Lidovky, iHned, Reflexu a dalších. Ale víte jaké způsoby využívají? Deset nejdůležiteších manipulačních schémat by si měl přečíst každý občan našeho státu. Dokud je čas.


Strategie odvádění pozornosti

Základním elementem sociální kontroly je strategie rozptylování veřejné pozornosti od důležitých otázek a změn řízených našimi politickými a ekonomickými elitami za použití technik zaplavujících veřejnost nepřetržitým odváděním pozornosti bezvýznamnými informacemi.
Strategie rozptylování pozornosti je také podstatná k vymýcení veřejného zájmu o základní vědomosti vědy, ekonomie, psychologie, neurobiologie a kybernetiky. Tato technika také přesměrovává pozornost veřejnosti od našich skutečných sociálních problémů s důrazem na záležitosti, které nemají žádnou reálnou důležitost. Touto ideou je udržovat veřejnost stále zaměstnanou a neposkytnout žádný čas přemýšlet o nejdůležitějších principech a o jádru faktu skrývajícím se za našimi sociálními problémy.

Vytvoření problému následované nabídkou na řešení
[viz také práce bývalého mluvčího britské Green Party a autora Davida Icka] Tato metoda v podstatě zdůrazňuje symptomy, zatímco skrývá zásadní kauzy. Například poukazuje na násilí ve městech nebo na podrobnosti krvavých útoků, aniž by vyšetřovala příčiny těchto problémů. Vytváří a manipuluje také s krizemi, které se týkají ekonomiky nebo násilí, aby povzbudila veřejnost přijmout nezbytné zlo v podobě omezení občanských práv nebo postupného odstranění veřejných služeb.

Postupná strategie
To v podstatě znamená postupně zavádět destruktivní sociální politiku, která by byla neakceptovatelná, kdyby byla na veřejnost uvalena náhle. To je to, co bylo během 80tých a 90tých let zavedeno v rámci nových socio-ekonomických podmínek na radikální pravici. Patří mezi ně privatizace, nejistota, flexibilita, masivní nezaměstnanost, snížení kupní síly mezd a záruk na obstojný příjem. Všechny tyto změny by vyvolaly všeobecnou vzpouru, kdyby byly použity najednou.

Strategie podřizování
Další způsob, jak získat souhlas veřejnosti s nepopulárními opatřeními, je, představit je jako "bolestné, ale nutné" s cílem získat veřejné pochopení pro jejich budoucí uplatnění. Je to podobné jako postupná strategie. Je snazší přijmout budoucí oběti namísto okamžité porážky na prvním místě, protože účinek není pociťován hned.
Později se veřejnosti doporučí uvěřit, že "vše bude lepší zítra". To poskytne veřejnosti více času na to zvyknout si na myšlenku nevýhodných změn a na jejich přijetí s rezignací. až přijde čas. Tato strategie byla velmi oblíbená v Sovětském svazu - například v jejich pětiletkách.

Zacházení s veřejností jako s dítětem
Mnoho reklam a propagandy využívá dětské řeči a intonace dětí, jako by divák nebo posluchač byl malé dítě nebo mentálně zaostalý. Pravidlo je takové, že pokud s lidmi zacházíte jako by byli 12tileté děti nebo ještě mladší, mají sklon reagovat bez kritiky, tak jak to dělají děti.

Povzbuzení emocionálních reakcí místo těch reflexivních
Toto je klasická technika pro obejití racionální analýzy a kritické úvahy. To také otevírá dveře nevědomí, kam se implantují plány, přání, strachy, úzkosti, nutkání a požadované iracionální chování.

Bombardování veřejnosti maličkostmi k udržení jejich ignorace
Je důležité přimět lidi k neschopnosti rozumět technologiím a metodám používaných k jejich zotročení. Kvalita vzdělání poskytovaná nižším sociálním vrstvám je úmyslně udržována nevalná a mizerná, jak je to jen možné, aby mohly být manipulovány jako ovce.

Podporování veřejnosti - být šťastný s průměrností
To zahrnuje podporování veřejnosti, aby uvěřila tomu, že je v módě být hloupý, vulgární a nevzdělaný, kdy je každý pobízen k tomu, aby uvěřil, že právě toto jsou charakteristiky podstatné pro moudrost dosahovanou věkem.

Podpora viny a vlastní viny
Jedná se o mimořádně zvrácenou strategii. Týká se to neustálého spílání lidem za jejich vlastní neštěstí, kvůli selhání jejich inteligence, jejich schopností nebo jejich snah tak, aby nezkoumali strukturální vady sociálního a ekonomického systému, který je zotročuje.
Jeden z nejzvrácenějších kontrolujících mýtů americké společnosti je, že když budeš nepřetržitě pracovat a dost dlouho, pak budeš úspěšný a zbohatneš. To se občas některým lidem skutečně stane a jejich úspěch je médii široce oznamován veřejnosti. Párkrát se to stane, všem z nás je pak ustavičně připomínáno, že když tamti lidé dokázali toto, pak ty můžeš také.
Ovšem, když budeš usilovně pracovat a nezbohatneš, pak je však problém, že jsi nepracoval dostatečně tvrdě nebo jsi nebyl dostatečně chytrý a skončil jsi jako břídil. Takže nezáleží na tom, co tě potká, mýtus zůstává nedotčený a Amerika zůstane zemí příležitostí a největší zemí na světě.

Poznat individuální lidi lépe, než oni znají sami sebe
Za posledních 50 let vědecký pokrok vygeneroval rostoucí propast mezi tím, co veřejnost ví a mezi vědomostmi dominantních elit. Díky biologii, neurobiologii a aplikované psychologii "systém" získal vyspělé znalosti fyzické a psychologické povahy lidí. Těchto vědomostí se cynicky využívá k manipulaci s veřejností, jako kdyby to bylo stádo ovcí.

Překlad: Karel Rašín, nesprávný a neúplný překlad opraven
Zdroj: International Coalition

Jediný způsob, jak změnit špatně nastavený systém, je odmítnout se na něm podílet a  aktivně se podílet na jeho kritice a nápravě.

Vaše názory  

# Jirka
Podle pana Robejska se lidé, kteří pracují v mainstreamových médiích, názorově neodlišují, ačkoli pracují pro různé stanice, novinové či internetové tituly. „Když se zamýšlíme nad tím, co to vlastně znamená, tak zjistíme, že máme jakousi homogenní skupinu lidí, kteří jsou v různých médiích, vystupují v různých tričkách, obracejí se na nás tiskem nebo mluveně, ale ve skutečnosti říkají pořád to samé. A já jsem si to sám pro sebe vysvětlil tak, že zažíváme jakési vyčleňování této skupiny lidí ze společnosti. A tato skupina lidí má pozici, která se uprázdnila po církvi. Oni zaujímají kněžskou pozici. Oni nám prodávají odpustky, oni nám říkají, co je správné, oni definují deset přikázání, oni označují kacíře, samozřejmě oni sami jsou nedotknutelní. A za to chtějí od nás ještě odměnu. A úctu. A status.
| Quote
# Robert
Lidé samozřejmě vždy jednají nejen na základě racionální úvahy, ale i na základě vášní a instinktů. Tento „vášnivý“ charakter ovšem neznamená hned nenávist. Stačí si všimnout vášnivého zaujetí mnoha představitelů havlistického humanismu. Co myslíte, jde o nenávist? Navíc tu máme některé instinkty – kolektivní i individuální – jejichž fungování je nezbytnou podmínkou zachování lidských jedinců a kolektivů. Masivní imigrace nebo homosexualita jsou příklady fatálního ohrožení člověka, takže nechuť k nim lidmi opačně biologicky nastavenými je logická a v podstatě oprávněná.
| Quote
# Robert
pokud jde o jedince opravdu vzdělané, nikoliv jen povrchně intelektuálsky sečtělé nebo pouze špičkově vyškolené ve svém oboru, je to jednoduché. Ti především vědí, že podlehnout manipulaci může kdokoliv, ba i oni, a navíc je jich tak maličko, že nemohou nijak ovlivnit výsledek voleb. Zadruhé můžeme mluvit o běžném vzdělání poskytovaném širším vrstvám. Tedy o tom, které je v současnosti tak devastováno. Kdo zná práce rakouského profesora Liessmana, ví přesně, o čem mluvím. Tato devastace má za následek, že způsobilost takto „vzdělaných“ lidí podléhat manipulaci je daleko vyšší než těch „nevzdělaných“. Když z nějakého rozboru hlasování vyplývá, že „vzdělanější“ lidé volili tak, jak tomu bylo v amerických volbách nebo u Brexitu, tak si pište, že jde o tento fenomén. Řekl Jiří Hejlek a myslím, že se vyjádřil naprosto přesně.
| Quote
# Karel C.
Historie se opakuje. Nová totalita má moderní podobu – odposlechy, kamerové systémy, trapné osobní prohlídky, slídění v soukromí, slídění v účtech, agenti provokatéři, vypočítává ombudsman Varvařovský: „ Aniž to tušíme, existují u nás různé registry a databáze. O tom, komu a jak dlouho voláme, co jsme si prohlíželi na internetu, jaké jsme měli a máme choroby, zda a komu a kolik dlužíme. A mnoho dalších informací, o jejichž smyslu a nezbytnosti lze s úspěchem pochybovat“, podotkl dále. Vlády podle něj své kroky rády zdůvodňují ušlechtilými úmysly typu boje s terorizmem, korupcí, nebo ztrátou jistot, tím by se však lidé neměli nechat zmást. „Lze vlastně hovořit obecně o zúžení prostoru svobody, respektive o omezení práva na soukromí jednotlivců ve smyslu jejich autonomního rozhodování o vlastním životě v mnoha jeho aspektech“ podotkla k tomu bývalá místopředsedkyně Ústavního soudu, dnes senátorka Eliška Wagnerova.
| Quote
# alena
Média, tedy lidé v médiích zcela evidentně používají metody, při nichž během zpracování informací preferují "potvrzovací zkreslení" Souvisí to s tím, to
s tím, co si sami přejeme či nám vyhovuje, včetně potřeby potvrdit si, že jsme "dobří lidé", před uznáním nepříjemných skutečností. Pokud se tak totiž neděje, výsledkem jsou dosti často vážná selhání médií, politiků i veřejného mínění.
| Quote
# Čenda
Úlohou médií není už dávno přinášení objektivních informací, pokud tomu vůbec kdy bylo, zjednodušeně řečeno. Média přinášejí svým vlastníkům zisk za co nejmenších nákladů! To je to, o co kráčí. Musí zachovávat čtenost neboli prodejnost či zájem o určitý druh informací, aby se dobře prodávala inzerce. Media jsou zisk produkující firmy a nikoliv hledači pravdy, jak tvrdí natvrdlá Drtinová a další natvrdlí blázni od novin.
| Quote
# Pak
Jedním z jejích rysů je v mediálním prostředí silně rozšířená praxe „kolegiálně novinářské autocenzury“. Spočívá v tom, že novinář, který si chce ve své profesi vybudovat kariéru, nekritizuje své kolegy. Roste tak rozpor mezi kolektivní mocí sociální skupiny tvořené novináři na jedné straně a její nedůtklivostí, ne-li její rostoucí neschopností snášet kritiku, diskusi, na straně druhé.
| Quote
# Pavla
Krásný slovenský výraz: mienkotvorné médiá…
| Quote
# Miki
Zrovna dnes mi došlo do pošty. Klasická ukázka práce v České televizi.
www.youtube.com/watch?v=_ZsBa4mVafY#t=58
| Quote
# JAn
Je to už stejné, jako za socialismu. Znovu kvete umění "čtení mezi řádky" a samotný jazyk zkreslují jeho mediální prostituti. To, že se otvírá propast mezi lidmi a jejich jazykem, že mizí autentická komunikace a že důsledkem je rozklad sociální soudržnosti - to je hlavní škodou, kterou působí prodejný žurnalismus.
| Quote
# Michaela
Edvard Bernays (USA), zakladatel oboru politické propagandy Public relations: "Nejlepší způsob, jak lidi přesvědčit, je chytit je za jejich emoce. Za jejich podvědomí a pudy. Nepředkládejte masám žádná fakta. Musíte je vyděsit k smrti" To je základ.
| Quote
# Vilo
Jediný spôsob ako proti tomu bojovať je odmietnuˇť sa naňom podieľať . To je zásadny omyl! Jediný spôsob je decentralizácia moci. Ako vo Švajčiarsku!
| Quote
# Jarda
DeJaVu: přes 100 let staré Protokoly sionských mudrců!
| Quote
# Dr. Bolito
Důsledkem těchto metod a manipulací jsou extrémy, které stojí za vznikem "států ve státě", k nimž lidi vede "naivní" vrozená touha po spravedlnosti/řádu - sekty, mafie atd.

Ne, nemají to pod kontrolou, jejich prozření často bolelo/bolí a bude bolet...
| Quote
# Turčan
Každý - kto po 24 rokoch od novembra 1989 - priamo či nepriamo PODPORUJE postupný a plazivý NÁVRAT z čias 1923-1941 v "upravených" europomeroch - na Goebelsovské praktiky ovplyvňovania a manipulácie verejnej mienky ako v časoch nástupu FAŠIZMU v Nemecku, kedy tomuto šialenstvu podľahli miliony NEMCOV - tak KTO sa má postaviť do čela protestu ?! ČI ZNOVA KOMUNISTI - ako za čias E. Thelmanna v Nemecku!!! A čo PÁNI KRESŤANIA - na čele s Kardinálom DUKOM a MONS: Zvolenským - či : oni nič ONI muzikanti 2013 - to nech "urobí" za nich Pápež František - a trebars aj s KOMUNISTAMI bv Taliansku, v CZ a v SR?! - Keď ináč nie - PREČO NIE - !!! D. janiga - 16.11.2013 -8,36
| Quote
# Kajman
Rada České televize se odmítla zabývat stížností radního, České televizi teď hrozí správní řízení.www.blisty.cz/art/70376.html#sthash.sm63zOEY.dpuf
| Quote
# Milan
Žijeme ve virtuálním televizním světě a neuvědomujeme si že každý, kdo umí mluvit do tv, nemusí být dobrý politik ba ani člověk, redaktor, který umí dělat z lidí pitomce není dobrý redaktor. Je to divadlo a útok na emoce. Sledování tv mi nikdy nic nepřineslo, naopak vidím, jak negativně ovlivňuje mé přátele. Redaktoři jsou svojí mocí nad diváky opilí. Postoje a myšlenky nemají a nikdy nebudou mít stejný prostor na prezentaci. Nejhorší je, když se objeví redaktor evidentně stižený stupiditou jako paní Drtinová. V zájmu zachování civilizace přestaňme čumět na televizi a pokusme se myslet. - See more at: https://blisty.cz/#sthash.En44fZWn.dpuf
| Quote
# Rudolf
V projevu k účastníkům Globálního média fóru v Bonnu 2013 zkritizoval americký lingvista a filozof Noam Chomsky stávající politický a ekonomický model USA a prohlásil, že hlavním úkolem moci se stala ochrana menšiny před většinou. Pod záminkou zajištění národní bezpečnosti usilují úřady výhradně o rozšíření vlastních pravomocí a vlivu. Přitom PR průmysl podkopává základy opravdové demokracie a komerční reklama podkopává základy trhu.
| Quote
# JAn
V jednom rozhovoru s Noamem Chomskym, šokoval odpovědí na otázku, jestli si dovede představit život v socialismu, když v něm nikdy nežil. Řekl, že nikdo v něm nikdy nežil, protože to, co bylo v Československu, byl takzvaný státní kapitalismus, který se snažil vytvořit stejné množství produkce jako v té době nepřátelský kapitalismus...
| Quote
# Marek
Noviny jsou dělány jen proto, aby pobavily dav a poblouznily ho ve chvíli, kdy buď vnější síla anebo stranický duch nedovolují novináři říkat pravdu. Proto jsem je přestal číst... To jsem nenapsal já, ale Goethe. (1749 – 1832)
| Quote

Napiš svůj názor

Bezpečnostní kód
Obnovit