volby-propaganda-koukolik
Propaganda je pokus nějaké autority, například státní, církevní nebo stranické, o něčem přesvědčit co největší lidské skupiny, jimž říká „cíl“. Propaganda často nadsazuje. Lhát může, ale nemusí. Nátlak propagandy bývá různě velký. Propaganda užívá postupy, které dokáží přimět lidské skupiny k povolnosti a souhlasu. Smyslem propagandy je dosažení nebo udržení politické moci.

ztraceni v ghetu Dalrymple essay
Cenzura, kterou zakrývají mnozí lidé skutečný obraz světa, je běžnou součástí společenství odpradávna, píše Theodore Dalrymple ve své knize  Ztraceni v ghetu. S rozvojem televize a internetu, ale nabývá neuvěřitelné síly. Klaďme si proto otázky jakým způsobem skrytou cenzuru rozpoznat a proč jistí lidé tak činí činí. V podstatě existují tři základní stupně jak správně postupovat.

browne uprk rozumy
Politicky korektní lidé věří, že člověka lze předělat na soucitného, nesobeckého, tolerantního tvora, který se cítí být občanem světa spíš nežli své vlasti. Politicky nekorektní lidé připouštějí, že kultura a společnost se dají zlepšovat - například v přístupu k ženám a homosexuálům - ale zároveň věří, že existují meze toho, nakolik lze lidskou povahu přeměnit, a že některé vady je třeba přijmout, ba že dokonce mohou být i užitečné.

vondruska epistoly o elitach

Někomu se to může zdát i nepochopitelné, ale Vlastimil Vondruška prodal přes milion tři sta tisíc knih. Vedle šedesáti (většinou historických) románů napsal několika her a na dvacet knih populárně-naučných, mezi které se řadí kontroverzní Breviář populární anarchie (2017) a loni poprvé vydané Epištoly o elitách a lidu.