Děti do knihoven. Dejte dětem šanci, aby nebyly hloupé

A+ A A-

Zdeněk Mahler. Proč někdo chce tak urputně měnit historii českou

mahler zdenek wikipedia

Jasné zamyšlení Zdeněk Mahlera (7. 12. 1928 – 17. 3. 2018) nad dlouholetými snahami různých institucí, nevládních organizací a jedinců změnit českou historii. Ukázky ze sborníku Přísně tajné.

Martin Hekrdla, novinář z Práva, se mě zeptal: ,,Vláda vydala knihu o českoněmeckých vztazích pod názvem Rozumět dějinám; signalizuje to snad obavu, že přijdeme i o své dějiny, nebudou-li mít státní podporu?"
Nedávno se tady točil film, který tvrdí, že v hitlerovské popravčí četě v Lidicích se šest střelců vzbouřilo a byli likvidováni, aby mohla být exekuce dokončena. Ve skutečnosti ta dvacetičlenná popravčí četa byla symbolicky vybrána z města Halle, rodiště Reinharda Heydricha, a k žádné vzpouře tam nedošlo, pouze jeden z popravčích omdlel. Klidněse „ vědecky" tvrdí, že děti z Lidic si rozebrali hodní Němci. Skutečnost?
Hodní Němci si rozebrali celkem 12 dětí, které odpovídaly rasovým výzkumům, a po válce je bylo nutné velice pracně shledávat a vracet nazpět. Více než 80 dětí skončilo v plynu. Dneska jsou parašutisté a likvidátoři říšského protektora zařazováni do úvah o „osudech teroristů v Čechách".

Právě u nás vyšla německá biografie o Heydrichovi, v níž je historik značně fascinován padlým géniem.
Z četby získáte dojem, že když parašutisté Kubiš a Gabčík tohoto zločince zlikvidovali, znemožnili možná jeho proměnu ve svatého Fridolína. A že vlastně oni jsou zločinci. Takovým „dějinám" musí čelit třeba i stát.
Leckoho možná napadne zdá může být obrana dějin shora skutečně točená. Náš stát snad nemluví jiným hlasem než my. Lze si přirozeně představit šťastnější vedení polemiky. Ale u nás, a nejen u nás, došlo k masívnímu nástupu jistých politiků, publicistů i některých historiků, kteří podrobují naše moderní dějiny velice záludné revizi a dezinterpretaci a získali široké publikační možnosti a jejich činnost je často dotována z různých, především zahraničních nadací. Protože tito horlivci už přepískli své koncepce a požadavky, nezbylo nic jiného než se proti tomu oficiálně ohradit. Nebo se snad smí ohrazovat pouze nějaký sólový archivář?

Ozval se premiér Zeman. Ohradil se místopředseda vlády Špidla. A Poslanecká sněmovna. Předseda vlády použil formulaci, že čeští Němci byli pátou kolonou Hitlera.
Byl za tato slova atakován, výhrady k tomu měl i prezident. Musím odkázat na to, že toto označení používali o sobě oni sami. Jestliže Vladimír Špidla hovořil o tom, že odsun sudetských Němců byl v podstatě akcí zajišťující mír, pronesl to jako vzdělaný historik v přesném souladu se stanoviskem vítězných mocností. Šlo o to vyloučit, aby tato menšina nemohla už napříště být zneužita k ohrožení míru.

Pokud se někdo pokouší ospravedlnit sudetské Němce, že byli vlastně přinuceni nějakým nátlakem, aby určitým způsobem volili, pak prokazuje neznalost dějin.
Volili v té době svobodně, a dokonce dvakrát, ještě předtím, než přišel Hitler. Jejich vůle se obráží i v základních politických heslech. Přivolávali Hitlera, aby je „osvobodil" od Československa. Lieber Fuhrer mach uns frei, von der Tschechoslovakei. Ukotveni v staleté historii pangermánství, opřeli se zády o Hitlerovo Německo a zcela vědomě volili totalitu proti demokracii.

Olomoucký arcibiskup, když nedávno celebroval mši na sudetoněmeckých dnech v Norimberku, zřejmě uvažoval v jiných dimenzích. Jel na padesátý třetí sraz Sudetendeutsche Landsmannschaft.
Z dosavadních padesáti dvou srazů věděl, co a kdo se tam ozývá. On se tam nejel pouze modlit. Netleskali mu proto, že se hezky modlí. oni tleskali, že jim žehnal. Musel předpokládat, že ho posadí do první fady spolu s Posseltem a Stoiberem, s Otou Habsburkem, ale i s Zogelmanneln,,pravou rukou esesáckých zločinců Heydricha a Franka. To se stalo. Když se domodlili Odpusť nám naše viny a mše skončila, arcibiskup si vzápětí mohl ověřit, jak pořídil. V areálu, jenž není chrámem, ale výstavní arénou, a kde nebyly varhany, nýbrž hrála dechovka, se zdvihly projevy, které česko - německou vládní deklaraci prohlásily za cár papíru, Beneše za genocidního zločince. Všichni řečníci se odvolávali k účasti pana arcibiskupa. Pokud se německý ministr vnitra odchýlil od diktovaných požadavků, uplatnil se pískot a výkřiky, bučení a hrozby holemi - bylo jednoznačné, že v takovém kotli nelze k ničemu pozitivnímu dospět a jestli naši novomnichované varovali před hysterickým nacionalismem, tady ho mohl svět sledovat v krystalické podobě.

Druhý den nadepsaly tamější noviny své články titulkem: Arcibiskup hrdinou sudetských Němců.
České duchovenstvo podporuje Landsmannschaft. Arcibiskup dodal tomuto shromáždění gloriolu. Replikoval pak doma na kritiku své účasti v článku Ještě mě neupálili. Jako občana mě to muselo urazit, nevím vůbec o nikom, kdo by tady pana arcibiskupa chtěl upalovat. Naopak bych se domáhal toho, aby pan arcibiskup zůstal naživu, protože od něho čekáme jinou zprávu o jiném upalování. Neboť v jeho diecézi pod firmou, kterou dnes reprezentuje, se konalo v inkvizičních procesech hromadné upalování takzvaných čarodějnic. A pan arcibiskup před dvěma lety ustavil komisi, která to má prošetřit a která zatím omilostnila jen faráře Lautnera. Více než 80 obětí je asi i nadále zkoumáno, zda nelítaly na koštěti.

Novinář se otázal: "Máme snad čelit všem těm stínům minulosti vlastním nacionalismem, vlastním pískotem a výkřiky, vlastní dechovkou, vlastním třeba nenáboženským zanícením?"
Vůbec ne! Musím se ohradit: tady nepadlo slovo proti náboženství. A nehodlám prosazovat žádný nacionalismus. Projev českého patriotismu býval odedávna vyvoláván obranným, sebezáchovným reflexem.
Nacionalismus bývá spojen s expanzívní, vysloveně mocenskou ambicí. Já za sebe odmítám, aby mě kdokoli zlovolně označoval za nacionalistu. Od nikoho nechci ani čtvereční metr pudy a od nikoho nečekám nic, než že mne bude brát jako vlastence, který se řídí havlíčkovským a masarykovským ,,Já pán, ty pán!" Jinak si harmonickou budoucnost lidské společnosti představit nedovedu.

A jak vidím budoucnost české společnosti nebo, s odpuštěním, českého národa?
Víte, v čem jsme světový unikát? Jsme jako štír, který je schopen sám sebe uštknout. Objevují se „veleduchové", kteří nám vtloukají do hlav, že český národ v historických zkouškách nikdy s neobstál, že byl vždycky druhořadý, že jeho kultura je jen odvozená, že nejsme schopni hospodařit ve své vlastní domácnosti, že čeština je pasé a že Češi nemají budoucnost.
Tyto projevy nemají nic společného s nelítostnou Masarykovou péčí o zkvalitnění našeho národa. Jsou výrazem čecháčkovství a slouhovství. Jde o vychýlení, k jakým v dějinách dochází. Neberme to jako nějaké fatální předurčení. neposedá nás osudovost. Jdeme vstříc nové volbě. Nejsou-Ji svět, ani člověk, ani jeho společenství dokončeny, pak jsme ustavičně stavěni před odpovědnou volbu. Naše existence není samozřejmá, ale ani prohraná.

Integrační proces, evropské sjednocování, které se nemůže omezit na ekonomické, je procesem zajisté žádoucím. Už ve středověku to zde v jistém smyslu bylo: univerzální koncepce, která sklenula Evropu a měla svůj provozní jazyk - latinu. A vedle ní a pod ní žila kmenová nářečí a rodily se národní jazyky.
Myslím, že národní identita a integrace si navzájem nemusejí překážet, naopak mohou přinášet vzájemné obohacení, můžeme z obojího vytěžit nepochybný klad. My ovšem nebudeme nikdy ekonomickým obrem a nemůžeme se vyznačovat tou specifickou vahou, jakou představuje početný národ. Ale můžeme a musíme vsadil na to, že největším, nejcennějším kapitálem na tomto světě je mozek, myšlenka. nápad, invence, přemýšlivost, vynalézavost…

Já tím nejcennějším kapitálem nemyslím kvantitativní ukazatele, ale kvalitu. A kvalitou se můžeme vyznačovat i my - bez burzy světového významu. Coby trpaslík budeme vždycky včleňováni a vřazováni. Jde o to, abychom nebyli přihazování na váhu jako pomocné síly, jako trpný lidský materiál.

OBRAŤE LIST A ČTĚTE DÁL... Mahler Zdeněk, kritika společnosti České dějiny

Komentáře  

# Jonatan 2018-02-15
V 19. století bylo slovo "děvka" ekvivalentem "služky". Viz František Palacký: "Má-li nám historie býti učitelkou, nedělejme z ní sobě děvky." Dnes je z toho krásný dvojsmysl.
Citovat
# Tomas Bata 2017-06-13
Cituji Jana:
Cituji Vlado:
Jsme národem plebejským nikoliv lokajským.

Neplatí pro většinu českých žurnalistů a politiků.

Jsem na to hrdý, jsme národ, který elity nikdy nepotřeboval, ty vždy jen prchly a utečou zase až svou "odborností" vše zničí.
Citovat
# Tomas Bata 2017-06-13
Cituji Dr.Martens:
Paní učitelka má samozřejmě pravdu. To jste tak hloupá a nevzdělaná komsomolka, že to nechápete?

Cituji Dr.Martens:
Paní učitelka má samozřejmě pravdu. To jste tak hloupá a nevzdělaná komsomolka, že to nechápete?

Nahrazení diktatury, diktaturou lze jen těžce nazvat osvobození a proto je naprosto správný postřech že USA Evropu osvobodili(tu západní). Pravdou ale je, že válku vyhrálo Rusko, což dokazují i statistiky způsobených vojenských ztrát. Ale rozhodně nás Rusové neosvobodili. Proč to zmiňuji? Protože se lehce stane, že někdo mluví o koze a jiný o voze. Cože může být Vaše reakce, nebo reakce paní na kterou reagujete :D
Citovat
# Tomáš Mikuš 2017-06-12
Cituji Miloš:


Cituji Miloš:


Zdeněk Mahler přehlíží jeden důležitý fakt, že Mnichov, další válka, protektorát, odsun byl pouhým důsledkem chybné koncepce Československa, byl to důsledek Masarykova největšího omylu. Masaryk jako velká postava v rámci Rakouska, završil své velkolepé dílo, vykopáním hrobu statisícům lidí a v tomto ohledu zcela selhal. On je tím viníkem, on a Beneš byli ti socialisté, kteří , pomohli dotvářet, ryze socialistický charakter národa., který stále přetrvává. Již první pozemková reforma, která ožebračila šlechtu, církev, velkostatkáře byla tím spouštěčem, na jehož konci stál Únor 48.


Toto je skutečně naprostá demagogie. Katolická církev pod ochranou Habsburků století žila z monopolu moci. Všech vzývačů R-U se vždy ptám proč Rakušané volili po první světové válce cestu republikánskou a proč Habsburky vyhnaly do vyhnanství když ta monarchie byla tak skvělá??
První republika byla civilizačním vrcholem úsilí ČS národa a patřila v Evropě té doby k tomu nejlepšímu co zde bylo
Citovat
# Otakar Polák 2017-06-11
Je to krásny článek a souhlasím s ním, i já se ptám kde se berou tí vševědoucí publicisté, historici, kteří naráz vidí , že to bylo jinak.
Citovat
# black 2017-03-22
pan Mahler je velmi vzdělaný muž a vždy ví o čem mluví a já si tohoto člověka velice vážím i jeho názorů
Citovat
# Rasken 2017-03-22
Cituji Dr.Martens:
Kdo dneska zná Zdeňka Kašpara Kaplíře, barona ze Sulevic...


Nikdo. Byl to hrabě. ;-)
Citovat
# Scotty 2017-03-17
Dr.Martens je placený s pochybovač neboli troll, tp jsme to dopracovali, jsou placení z našich daní proti nám tak takhle daleko se nedostali ani zlý komančové za kterých jsme měli aspoň právo na bydlení a ne 130 tisíc bezdomovců 2 milióny exekucí od západních lichvářských úvěrovek, jen díky jejich dluhovým pastím a podvodům máme 73 tisíc důchodců v exekuci a dva milióny lidí na hranici chudoby, jen za rok 2015 spáchalo u nás 1624 lidí sebevraždu, Dr. Martens nebylo to z radosti ale s existenčních problémů.
Citovat
# Jana 2017-02-09
Cituji Vlado:
Jsme národem plebejským nikoliv lokajským.

Neplatí pro většinu českých žurnalistů a politiků.
Citovat
# Vlado 2016-03-19
Já tím nejcennějším kapitálem nemyslím kvantitativní ukazatele, ale kvalitu. A kvalitou se můžeme vyznačovat i my - bez burzy světového významu. Coby trpaslík budeme vždycky včleňováni a vřazováni. Jde o to, abychom nebyli přihazování na váhu jako pomocné síly, jako trpný lidský materiál.

Vřelé poděkování za vlastenecké poselství pana Mahlera. Jsme národem plebejským nikoliv lokajským.
Citovat
# Miloš 2016-03-20
Zdeněk Mahler přehlíží jeden důležitý fakt, že Mnichov, další válka, protektorát, odsun byl pouhým důsledkem chybné koncepce Československa, byl to důsledek Masarykova největšího omylu. Masaryk jako velká postava v rámci Rakouska, završil své velkolepé dílo, vykopáním hrobu statisícům lidí a v tomto ohledu zcela selhal. On je tím viníkem, on a Beneš byli ti socialisté, kteří , pomohli dotvářet, ryze socialistický charakter národa., který stále přetrvává. Již první pozemková reforma, která ožebračila šlechtu, církev, velkostatkáře byla tím spouštěčem, na jehož konci stál Únor 48. Masaryk přispěl svým velkým dílem a byl souštěčem běd ve Střední Evropě, která ve svém důsledku vedla k válce, protektorátu, odsunu, definitivnímu znárodnění a celkové morální a hospodářské devastaci, která je stále dobře patrná, Dějny nejde měnit, ale bourat mýty musíme. Československo, bylo projektem Masaryka a hrstky okolo, byl projektem, který nikdo, kromě Čechů nepřijal, žádný národ v něm žijící. Dějiny mu vyměřily krátky čas a také nabylo divu.
Citovat
# Zdeněk 2016-03-22
ano, souhlasím, Československo nebyl zrovna dobrý projekt, a není pravda, že všichni tady ho vítali, moje chudá prababičky z Vysočiny, byla např. výrazně proti rozbití RU
Citovat
# Vlado 2016-03-20
Vy budete už světoobčan a tak vlastenectví vám nic neříká. Byli jsme v područí mnoho staletí a ČSR byla mladá demokracie, které uznalo mezinárodní společenství. Mnichov byla zrada Západních mocností. Jsem pamětníkem té doby a je mi smutno, že mladí nejsou na svůj národ hrdí. Doba Protektorátu byla doba hrdinských činů ale také zrádců jako byl legionář generál Emanuel Moravec. Vy nebudete hrdý ani na dobu Obrození, která
znamenala obrodu mateřského jazyka.
Sám sebe mrskejte, když máte takový názor na naše dějiny já jsem na ně hrdý. Přesto, že jsme malý národ Češi ubránili nejzápadnější výspu Slovanstva a to v průběhu dějin zasluhuje hluboký obdiv všem našim myslitelům.
Citovat
# Zdeněk 2016-03-22
"Výspa Slovanstva", já myslel, že rozumný člověk už těmhle věcem nemůže věřit, naštěstí existuje už cosi jako DNA a v nějakém průzkumu bylo, že Slovanů u nás žije rozhodně pod 50%, no ono třeba už takový Přemysl Otakar II., železný a zlatý, měl za dědečka Fridricha I. Barbarossu, německého císaře, už toho vážně nechte s tím "Slovanstvem", jenom ze sebe děláte hlupáky
Citovat
# Vlado 2016-03-22
O čistokrevné germánské rase snil Hitler. Jak jeho čistokrevná rasa dopadla víme. Argumentujete DNA tedy čistotou rasy ale to v současnosti v Evropě není žádná. Vám nic neříká, že náš jazyk je slovanský a národ patří do skupiny slovanských národů. Vy śe tak necítíte já ano. A nebuďte trapný svými odsudky.
Citovat
# Dr.Martens 2016-03-20
Dějiny? Vy jste evidentně vygumovaný Jiráskem, o dějinách toho víte minimum. A obrození - nejvýstižnějším faktem toho šaškování je neustálé zdůrazňování sbírek na Národní divadlo, se zamlčení faktu, že většinu nákladů zaplatil císař a šlechta.
K osobě Moravce - zrádci vlasti byli všichni legionáři. A kdo jednou zradil, zrádcem zůstane.
Citovat
# Vlado 2016-03-21
Martensi vy jste doktor asi jako já provazolezec.
Vy jste někdy slyšel, že ta cizácká šlechta, která vydírala občany této země něco dělala: Jo asi jako církev sepnutýma rukama. Vy se chcete dohadovat o dějinách a neznáte ani ty nedávné protektorátní. Jinak byste nenapsal takovou volovinu jako, že všichni legionáři byli zrádci. Naopak mnoho z nich byli právě hrdinové.
Citovat
# Dr.Martens 2016-03-20
Skvěle shrnuto. Následky Masarykových mindráků neseme dodnes.
Citovat
# Ludmila 2016-03-17
Moc by mě zajímalo jak starý je Dr.Martens?Za komunistů lidé měli práci,jistotu.Co mají teď?Plno blných žvástů kterým ani sami nevěří.Všichni ve vládě studovali za komunismu,dnes by možná na to neměli.
Citovat
# Dr.Martens 2016-03-18
Když se tak dívám na pravopis komoušských xxx, tak vám musím dát za pravdu - ano, socialistické školství nestálo za nic a mnoho tehdejších vysokoškoláků by dnes na studium prostě intelektuálně nemělo. A že za komunistů měli lidé práci a jistoty? Pseudoargument hodný prasete krmeného ve chlívku. A zralého na porážku. Pokud si někdo není schopný najít práci a zajistit rodinu, tak v životě selhal, je to nula. Takových neschopných nul je u nás mnoho, hloupých nul, líných se vzdělávat rozšiřovat si kvalifikaci. A to, že se nemají zrovna dobře, je správné a spravedlivé.

Kdo se vzdá svobody, aby získal jistotu, ztratí nakonec obojí!

Benjamin Franklin
Citovat
# Martin 2016-03-19
Bozinku, ty jsi idiot...
Citovat
# Pavel Straka 2016-03-18
Dobrý den, Vážený pane Dr. Matens! Vzhledem k vašemu projevu, zdá se jste plně zdráv. To jest bez zdravotního omezení. Jak pak nahlížíte na dle vás dementy, neboli mentálně postižené. Na Invalidní důchodce, kteří dnes mají stejný status jako lidé bez zdravotního omezení. A k té škole, školství. Měl by jste se více zajímat o jádro pudla. Bohužel nejste v obraze. Nestýkáte se s aktéry ve školství. Takže soudím, že to to jste napsal není v pořádku a je mimo osu reality. S tím co jste napsla v několika bodech nesouním, naopak odmítám souhlasit. P.S.
Citovat
# Dr.Martens 2016-03-18
Též Vás zdravím, vážený pane Stako. Je otázka, kolik těch důchodců je opravdu invalidních. A k jádru pudla zvaného školství a ose reality - píše se "byste". "By jste" je patvar a hrubá chyba. Vy jste zřejmě studoval za socialismu, že? Neříkám tím, že dnešní mladí nejsou hloupí. Jsou lidově řečeno blbí jak pumpa na sáně. Ale pořád to je o fous lepší, než dříve.
Citovat
# Martin 2016-03-19
Kdepak, idiot je mirne...
Citovat
# Dr.Martens 2016-03-17
Komoušský krocan Mahler, co jiného než vzteklé žvásty od toho bolševika čekat.
Citovat
# Vlado 2016-03-19
Doktore pro vás je také odsun vyhnáním, že? Před takovými varoval ve svém poselství prezident Edvard Beneš. Jenže na rozdíl ode mne jste nezažil Mnichov a Protektorát!
Citovat
# Dr.Martens 2016-03-19
Vhnání to bylo, ovšem v dané době nutné. Jsem spíše toho názoru, že hloupost zvaná republika neměla nikdy vzniknout.
Citovat
# Vlado 2016-03-20
Zřejmě se cítíte více jako lokaj než jako hrdý Čech.
Citovat
# Dr.Martens 2016-03-20
Cítím se jako Moravan. Ovšem, v podstatě máte pravdu, většinu obyvatel takzvané České republiky považuji za stádo blbých knechtů, kteří si zlikvidovali vlastní elitu a vládnout si neumí. Zároveň jsou příliš primitivní na to, aby si to přiznali.
Citovat
# Vlado 2016-03-21
Tak to bodrým Morávákům děláte ostudu. A pokud se týká vašeho nadřazeného názoru na svůj národ co vaši rodiče? Ale ti za to nemohou to ta doba, která vyznává euroatlantické hodnoty a vraždí se v ní ve jménu lidských práv. Asertivilita sebevědomí strategické myšlení atd.to jsou předpoklady k uspění v této společnosti. Určitě Vás čeká skvělá budoucnost ale asi ve cizích službách.
Citovat
# Ivana Honková 2016-03-17
Cituji Dr.Martens:
Komoušský krocan Mahler, co jiného než vzteklé žvásty od toho bolševika čekat.

,,Nikdy se lidé neměli tak dobře jako za komunistů!
Citáty: ,, Ve světě zbaveném idejí vládnou příšery "
,, Vraždí-li kodo národy, neujde oku Božímu !
A vraždí kapitalismus. Ale tahle válka bude jeho poslední ! Cituji Dr.Martens:
Komoušský krocan Mahler, co jiného než vzteklé žvásty od toho bolševika čekat.
Citovat
# Hana Nováková 2016-03-17
Nádherný článek. Ač jsme země malá, narodila se tu spousta významných osobností a vznikla spousta úžasných věcí. Jen škoda, že patriotů je mezi námi málo, skoro jako kdyby nám bylo vtloukáno do hlav, že za nic nestojíme.
Citovat
# Dr.Martens 2016-03-18
Článek hloupý a podbízející se, se zbytkem ale souhlasím. Na spoustu významných osobností se kašle, i díku "historikům" jako Mahler. Teroristu Žižku zná každý, a co potom? Desetiletí gumované historické prázdno, až po legionáře, u kterých se cudně mlčí, že byli vlastně vlastizrádci. A pak hrdinové směšné republičky, přesnídávky pro každou mocnost v okolí i dál. Kdo dneska zná Zdeňka Kašpara Kaplíře, barona ze Sulevic, Josefa Václava Radeckého, hraběte z Radče či Eduarda, hraběte von Böhm-Ermolli? To byly osobnosti světového formátu.
Citovat
# JAn 2016-03-02
Ano Hekrdla je expert.
Komentátor Literárních novin Martin Hekrdla, kterému se nelíbí analýza Karla Dolejšího "Dává Porošenko za pravdu Janukovyčovi?, vyzval na Facebooku k fyzickému násilí vůči Karlu Dolejšímu, těmito slovy:
"Karel Dolejší [...] lže (sic!) způsobem, který je řešitelný snad už jen "přeshubným" (co dělají, sakra, ty anarchisti, to ho mám zmlátit vlastníma rukama?)."
Martin Hekrdla tak naplnil tak skutkovou podstatu trestného činu vyzývání k fyzickému násilí proti konkrétní osobě.
http://www.blisty.cz/art/74720.html#sthash.ZkVImKnB.dpuf
Citovat
# Martin 2016-03-19
Hekrdla se ve chvili, kdy ho vyhodili z prava stal stejne zapskly pitomec jako je Rejzek. Skoda...
Citovat
# Karolína 2016-02-29
Brněnská učitelka na 1. stupni ZŠ Petra Štěpánová v České televizi:
"Velmi ráda učím děti to….Já vám velmi ráda řeknu, co učím děti. Děti velmi zajímá Hitler, zajímá je 2. světová válka. ….Čili, co udělaly Spojené státy. Spojené státy osvobodily Evropu od agresora Hitlera.“
Co k tomu dodat? Tragédie hloupých a nevzdělanych učitelek, kterým se ještě dává veřejný prostor. Co na to říkají rodiče žáků, které učí tohle nedovzdělané individuum.
Citovat
# Dr.Martens 2016-03-17
Paní učitelka má samozřejmě pravdu. To jste tak hloupá a nevzdělaná komsomolka, že to nechápete?
Citovat
# Karel kriz 2016-03-01
Horsi jsou ucitele/ucitelky ucici, ze nas osvobodila JEN Ruda armada.
Citovat
# Martin 2016-03-19
Takove uz neuci... a pokud ano, budeme se muset smirit s tim, ze tak jako se zde vyskytuje idiot Martens, muze se objevit i mezi uciteli. Ale rozhodne bych se vyvaroval prilisneho zobecnovani, rozhodne bych ho necekal od lidi, kteri ctou a souhlasi s panem Mahlerem...
Citovat
# jan 2016-03-02
pravda se nemá dělit
Citovat
# Hana 2016-02-29
Doufám, že petice nebude ani nutná a vedení školy na které učitelka učí, již podniklo kroky k jejímu propuštění!
Citovat
# Ladislav K. 2016-02-29
Naprostý souhlas s panem Mahlerem !!!!!!! Brilantně a jasně řečeno.
Citovat
# rozkvet.cz 2016-02-28
OSUD NEBO NADĚJE

https://www.youtube.com/watch?v=p_bqqnxhlmk
Citovat
# Karel Novák 2016-02-27
Děkuji z plného srdce za Váš názor. Bylo by třeba více takto smýšlejících politiků, novinářů i prostých občanů.
Citovat