Děti do knihoven. Dejte dětem šanci, aby nebyly hloupé

A+ A A-

Vědci proti strachu a lhostejnosti. Podivnosti kolem velmi kontroverzní petice z roku 2015

Vedci proti strachu a lhostejnosti

Jak píše Pavla Boublíková na NP, děly se s tímto textem divné věci. Postupně byly vynechávány celé pasáže až do doby, než se záležitost stala věřejně známou. Dnes je text na stránce Vyzvavedcu.cz asi kompletní, jak uvádí Neviditelný pes, který tvrzení Boublíkové ověřoval a potvrdil její správnost, jak dosvědčuje snímek cache Google: ZDE

Před dvěma lety ale Radim Valenčík (Vysokoškolský učitel - Vysoká škola finanční a správní, první soukromá ekonomická univerzita) provedl rozbor celého textu, jehož část přetiskujeme s patřičnými odkazy. Text pochází ze 17. srpna 2015, tedy z doby, kdy o tom, že pan Drahoš bude kandidovat na prezidenta, asi nikdo nevěděl. Rozbor se jmenuje "Uprchlíci probudili akademiky?"

Verze Výzvu vědců proti strachu a lhostejnosti verze č. 1  a verze č. 2.
Verze č. 1 je obsáhlejší a hned v úvodu obsahuje tuto větu:

"Jsme vědci a vědkyně, akademici a akademičky, výzkumní pracovníci, studenti a studentky vědeckých oborů, lidé, jejichž základní schopností i hodnotou by mělo být kritické myšlení, schopnost nazírat problémy nezaujatě, pracovat s informacemi, rozeznat fakta od hypotéz a nedopouštět se manipulací."

Komentář Radima Valenčíka:
Skvělé. Dlouho jsem čekal, než se tento profesní typ ke své zodpovědnosti přihlásí. Konečně. Doufám, že od nynějška to bude ke všem kriticky významným otázkám současnosti. Že "vědci a vědkyně, akademici a akademičky, výzkumní pracovníci, studenti a studentky vědeckých oborů" (stručně budu používat pojem "akademici") nebudou "za bukem" a budou používat kritické myšlení.

"Jsme znepokojeni prudkým nárůstem xenofobních nálad ve společnosti a aktivitou extremistických skupin, které nemají dostatečnou protiváhu. Radikalizace společnosti skrze strach je podle nás jedno z největších nebezpečí, které nám v souvislosti s imigrační krizí hrozí. Toto téma musí být předmětem diskuze, ta však musí být vedena s chladnou hlavou a na základě faktů."

Komentář Radima Valenčíka:
Rovněž skvělé. Především je třeba odpovědět na otázku, proč mají normální či obyčejní lidé (jak se to říká) strach? Mají ten strach zbytečně, nebo to má i nějaké jiné příčiny? Co na to akademici, lidé kritického myšlení?

"Cílem této výzvy není zlehčovat skutečná rizika plynoucí z imigrace. Cílem této výzvy není agitovat za konkrétní kroky ve vztahu k uprchlíkům. Cílem této výzvy je důrazně se vymezit proti tomu, jakým způsobem je v naší zemi rozdmýchávána a všeobecně tolerována etnická a náboženská nesnášenlivost - dopřáváním sluchu extremistickým hnutím, šířením překroucených i zcela lživých zpráv, které posilují paniku, jež ve výsledku vede k dehumanizaci lidí v nouzi, diskriminaci i k násilí z nenávisti. Vadí nám, že politici a média, místo toho aby prokázali charakter a zodpovědnost, často mlčí a dávají tak šíření strachu a nenávisti prostor, a mnohdy se ho dokonce aktivně účastní v honbě za sledovaností či popularitou."

Komentář Radima Valenčíka:
Fajn. Celkem souhlas. Chtělo by to ovšem aspoň něco stručně o tom, jaká "skutečná rizika plynoucí z imigrace" hrozí. Proč o tom nikde není ani slovo? To má normální či obyčejné lidí (neakademiky) uklidnit?... A jinak – no přece známe naše "politiky a média". To je poprvé, co selhávají?

"My, zde podepsaní vědci a vědkyně, pracovníci akademických a výzkumných institucí, jsme velmi znepokojeni prudkým nárůstem xenofobie ve společnosti. Mnozí politici i média užívají rétoriku strachu z cizinců a lhostejnosti k jejich utrpení, dříve považovanou za extrémní a nepřijatelnou. O imigrantech, lidských bytostech, se píše, jako by šlo o škodnou zvěř či parazity valící se do naší vlasti, aby vysávali sociální systém nebo rovnou vraždili a znásilňovali. Cizinci žijící v Evropě jsou vykreslováni jako pátá kolona, podvodníci a zločinci. Muslimové jsou házeni do jednoho pytle s teroristy, bez ohledu na jejich skutečné názory či nepřebernou rozmanitost náboženských směrů, které vyznávají. Dennodenně se z našeho údajně holubičího národa ozývají hlasy přející té či oné skupině cizinců smrt. Nic z toho neodpovídá realitě a neodráží ani tak skutečnou migrační krizi, jako nemoc naší vlastní společnosti, která ztrácí lidskost a zdravý rozum."

Komentář Radima Valenčíka:
Tyto pasáže by vyznívaly mnohem přesvědčivěji, pokud by se hovořilo i o "skutečných rizicích plynoucích z imigrace". Proč o tom není ani slovo. Tady bych položil dvě otázky:

- Je v rozporu s duchem petice, pokud budu srovnávat ty, kteří utíkají před Islámským státem, ale jaksi nejeví zájem o boj s ním, s našimi "utečenci" do Francie, Británie i Sovětského svazu, kteří chtěli bojovat a také bojovali proti fašismu?

- Jak se chovat k těm uprchlíkům, kteří doložitelně odmítají náboženskou toleranci, případně dokonce i naše zákony? Proč nesjou formulována alespoň v obecné rovině kritéria, na základě kterých by ve vztahu k uprchlíkům stát využíval ty nástroje moci, které má k dispozici?

"Proto žádáme politiky, aby nezneužívali cizí neštěstí k hromadění levných politických bodů. Jednejte jako odvážní státníci, nikoli jako malicherní obchodníci s mocí! Vyzýváme vás, abyste ve věci přijímání uprchlíků zohledňovali skutečné potřeby a možnosti, ne vrtkavé nálady veřejného mínění. Všem, kdo v Evropě hledají útočiště, by mělo být zajištěno bezpečí a důstojné zacházení. Ti skutečně potřební musí být přijímáni a integrováni na základě individuálního a spravedlivého výběrového procesu, aniž by je předem diskvalifikovala jejich etnická či náboženská identita."

Komentář Radima Valenčíka:
Pokud mají akademici kritické myšlení a používají je, tak by měli vědět, že si od politiků moc slibovat nemohou. Ale apel na ně nemůže škodit. Pokud nebude vyslyšen (nejen v tomto případě, měli by se akademici trochu "pochlapit" a používat svůj rozum, co dělat s krizí současné euroreprezentace. Zcela a plně vítám tuto pasáž: "skutečně potřební musí být přijímáni a integrováni na základě individuálního a spravedlivého výběrového procesu, aniž by je předem diskvalifikovala jejich etnická či náboženská identita". S jedinou výjimkou, kterou jsem uvedl výše: Jak se chovat k těm uprchlíkům, kteří doložitelně odmítají náboženskou toleranci, případně dokonce i naše zákony?

"Apelujeme na média, aby si uvědomila svou nesmírnou moc nad názory společnosti. Informujte pravdivě a s chladnou hlavou, nešiřte vykonstruované senzace a paniku. Svoboda slova patří k tomu nejcennějšímu, co máme. Užívejte ji zodpovědně a citlivě. Historie učí, že strach plodí nesvobodu. Svoboda slova, zneužitá ke lži a očerňování nevinných, zabíjí sebe samu."

Komentář Radima Valenčíka:
Kde jste žili dodnes, vážení akademici (osobně – Honzo Sokole)! Vždyť dnes máme jen svobodu mediální manipulace a svobodu mediálních štvavých kampaní. Zdaleka nejen proti uprchlíkům, ale především proti našim občanům. To jste se teď probudili?

"Především ale prosíme veřejnost, každého jednoho z vás, tedy nás, o opatrnost v soudech a kritický pohled na svět! Své názory musíme stále znovu konfrontovat s fakty, s vlastním svědomím i obyčejným selským rozumem. Jen tak nepodlehneme primitivním pudům a zůstaneme důstojnými bytostmi obdařenými svobodnou vůlí. Nenechme se manipulovat podvodníky, kteří do nás zasévají falešné důvody ke strachu a sklízejí jeho plody jen k vlastnímu užitku, ať jsou jím hlasy ve volbách či sledovanost médií. Nevěřme každé senzaci. Pamatujme, že čím více je zpráva šokující či děsivá, tím dále bývá od pravdy. Ověřujme si informace, které utvářejí naše názory – mnohdy stačí několik kliknutí na internetu, abychom odhalili lži, tvářící se jako spolehlivé zpravodajství."

Komentář Radima Valenčíka:
Návod dobrý, konečně. A vyzní to důvěryhodně, pokud se tím vy sami, akademici, budete řídit ve všech otázkách, které rozhodují o našem současném žití a přežití. Proto (půjčím si vaše slova) "prosím každého jednoho z vás o opatrnost v soudech a kritický pohled na svět!".
Doufám, že jste si vědomi vašeho vlastního závazku, když jste výzvu podepsali. Abych se nemusel někdy v budoucnosti (třeba i ne tak vzdálené) ptát – kde jsou naši akademici?

"Neodvracejme se od cizího neštěstí! Je naivní a nebezpečné myslet si, že se můžeme uzavřít před světem a ignorovat jeho problémy. Naopak, čím aktivněji pomůžeme s jejich řešením, tím méně na nás v budoucnu dopadnou."

Komentář Radima Valenčíka:
I zde "prosím každého jednoho z vás"- "neodvracejme se od cizího neštěstí!". A to i v případě našich lidí, těch, kteří poctivě pracují. Jakmile narazíte na nějaké příkoří, využijte svůj akademický kredit.

"Zajímejme se o dění ve světě, snažme se porozumět skutečným příčinám zla a hledejme způsoby, jak mu společně čelit."

Komentář Radima Valenčíka:
Tady bych se chtěl optat, a to velmi důrazně: Vy, kteří jste to podepsali, se touto otázkou zabýváte? Prověřujete svým kritickým myšlením zpravodajství medií z více zdrojů a s využitím vlastního rozumu? Víte, kdo, jak a proč destabilizoval Sýrii, Libyi? Jaké závěry jste z toho vyvodili a jak jste je veřejně prezentovali?

Zdroj: Website Radima Valenčíka, článek má pokračování...

OBRAŤE LIST A ČTĚTE DÁL... Miloš Zeman Valenčík Radim Drahoš Jiří

Vaše názory  

# Karel Křivan
Xenofobie není nic špatného. Je to strach (fobie) před cizím (xeno). Kdyby trepka obecná nebyla silně xenofóbní, tak by se asi člověk nevyvinul. Navíc, islám napáchal za poslední 1400 let tolik zla a zločinů, že je nutné se ho bát a nenávidět ho.
Největší nebezpečí pro naší civilizaci je přijetí milionů muslimů. Nebyli bychom první civilizace, kterou islam ohněm a mečem zlikvidoval.
# Karel Křivan
Už první odstavec je politicky korektně pitomý. Vědci a vědkyně,... kojenci a kojenkyně,
Tenhle politicky korektní genderismus je vrchol pitomosti. Říkají si vědci, elita národa a při tom neví, že spousta slov nemá pohlavní význam. Když píši vědci něco objevili, tak to jde automaticky o vědce obojího pohlaví. Něco jiného je, když jde o to, kolik vědců tento týden porodilo. Případně, kolik vědců si po skončení kongresu zašlo do bordelu. I tady je pohlaví jednoznačné. Takže kde psát vědci a vědkyně ? Leda snad ve větě: Po práci si vědci zahráli tenis a vědkyně porazily vědce.
# Rudolf
Pěkně řečeno panem Cardalem."Strategie Drahošova vyjadřování je jasná – nejprve je třeba ukázat, jak ošklivě kritikové migrace smýšlejí o příchozích příslušnících jiných kultur. To vrhá negativní světlo na ně samotné. Neschází samozřejmě typické humanistické poučení – migranti jsou lidské bytosti. Pak už stačí pracovat s kontrasty, které spolehlivě vyvolají potřebné emoce: lidské bytosti versus škodná zvěř, parazité, příživníci, násilníci, prznitelé, vrazi, špína. Nota nepřijatelného extremismu je nápadně zdůrazněna myšlenkovou chybou, kterou rozpozná i prvňáček: nepřátelé vstřícné migrační politiky házejí všechny muslimy do jednoho pytle. Jaká to ohavná nespravedlnost! Lidé, na něž se uvedená slova vztahují, nemohou být nic jiného než etničtí a náboženští nesnášenlivci. Po takové rétorické smršti přejde každého chuť i odvaha vznést jen nepatrnou obhajobu obav lidí, kteří migrační politiku Bruselu nesdílejí. Jejich obavy jsou odbyty jako zbytečné. Dobře vybraní experti je kvalifikují jako iracionální strach z neznámého. Ten se dá úspěšně léčit. Nejlepším terapeutickým ústavem pro léčbu této psychické choroby je nápravné zařízení vyššího stupně. Když je ve čtenářích či v posluchačích vyvolán dostatečně silný odpor k nechutným extremistům, přicházejí slova z nejušlechtilejších pater humanismu – „všem, kdo v Evropě hledají útočiště, by mělo být zajištěno bezpečí a důstojné zacházení“. Přeloženo do srozumitelnějšího jazyka: měli bychom jim otevřít brány a zavřít oči a ústa."
https://www.parlamentnilisty.cz/arena/rozhovory/Krestansky-filozof-Drahos-pod-humanistickou-maskou-dal-jasne-najevo-ze-migraci-vita-Povazovat-neco-takoveho-za-vzdelani-je-prikladem-mimoradne-pomatenosti-521247
# John
Drahoš v rozhovoru z června minulého roku v rozhovoru pro iDNES.cz doslova prohlásil: „Přijmout tady nějakých 2600 z bezpečnostního hlediska prověřených uprchlíků nebo migrantů by neměl být žádný problém.“ To prohlásil jen pár dní poté, co koaliční vláda ČSSD, hnutí ANO a KDU-ČSL rozhodla, že už Česko nepřijme jediného uprchlíka podle kvót Evropské unie. Když nyní zveřejnil inzerát se sloganem „Tato země patří občanům České republiky!“ s dovětkem, že odmítá migrační kvóty, měl by si půl roku starý rozhovor, kde s vnucenými 2600 migranty souhlasí, raději přečíst.
Jasná poznámka pana Žantovského ke lhaní pana Drahoše.
# Luboš
Jestli v petici není vítání migrantu, jak tvrdí Drahoš, pak úmyslně lže nebo je opravdu velmi hloupý. Navíc manipulace jen to zřejmá
# Milena
Skvělá práce pana Valenčíka!!!! Díky.
# Mirek Soukup
Pro Drahoše bude mnohem větší průšvih obhájit souhlas se smlouvou Dublin IV. To jak píše Neff bude teprve skutečná bomba. Navíc Drahoš opravdu, ale opravdu neumí argumentovat, to zřejmě za něho dělá jeho žena.
# Rudolf
Vyjádření Drahoše, že k migraci má jsný postoj už dlouho má velmi vážné trhliny :o)
https://www.novinky.cz/domaci/460831-drahos-k-migracni-krizi-se-vyslovuji-jasne-vitac-nejsem.html

You have no rights to post comments