Vše, co zlepšuje schopnost přemýšlet, je sebevzdělávání!

A+ A A-

Jan Skácel Kýčovitý. Brněnský paskvil z nerezových trubek prý jako pocta

skacel socha kyc

Řeknu to na rovinu. Nechápu jak souvisí nerezové trubky s poezií Jana Skácela. I když moravský básník je svou přímočarou a zemitou poezií velmi oblíbený, v žádné své básní trubky neopěvuje a pravděpodobně k nim ani neměl poetický vztah. Jedině s výjimkou heveru (trubkovitého skla, pro tahání vína ze sudu), kterou vinaři používají v příjemném rituálu koštování. Proč právě takový paskvilový produkt nakonec vyhrál?

O důvodech brněnské poroty, jež vyhodnotila trubkovitou sochu Jiřího Sobotky jako vítěznou, čteme v Parlamentních listech (28. 5. 2015) kuriózní vysvětlení:
"Celkové pojetí je silně ovlivněno současnou estetikou 3D modelování, která se dnes dostává ke slovu nejen v oblasti sochařství, ale především v odvětví produktového designu." A autor dál dílo porovnává s údajně úspěšným projektem národního kýčaře Davida Černého, jehož podobně znetvořený, otáčivý portrét France Kafky (Praha, Quadrio) musel být původně určen pro kolotočářskou společnost v Hornídolní.

Vypadá to, že uměleckost a estetičnost na veřejném prostranství, které by měly být hlavními kritériemi hodnocení, je zde bez okolků nahrazeno produktem, ke kterému se směřují hodnotící argumenty stejné, jako u kelímku na jogurty.
Jako velmi komické vyznívá další konstatování poroty, že: "struktura povrchu kopírujícího tvar básníkova obličeje je oživena průhledy skrz jednotlivé komponenty a umožňuje tak jak živou interakci objektu s okolím, tak neotřelý interpretační rámec: návštěvník parku může vnímat okolní realitu prizmatem básníka."
A nakonec, skutečná bomba. QR kod, který bude na díle přítomen, má seznámit návštěvníka s dílem autora a jeho životem. Pokud ovšem navštěvník má patřičný app a phone, aby si data mohl stáhnout. Jinak smůla. Nebude mít tušení, před čím stojí.

Podtrženo a sečteno:
Už při prvním pohledu na "dílo" je jasné, že hlavním kritériem nebyla uměleckost ani smysluplnost a už vůbec ne úcta k básníkovi, ale limitující finační částka silně komunikující s limitem myšlení kvalifikované poroty. V Brně tak vznikl za dva a půl miliónů korun neobyčejný kýč. (původně několik set tisíc korun) Ten spolu s podivnou sochou Mozarta nebo s dalším povedeným kýčem, žárovkami na Malinovského náměstí, ocení každý facebookovský navštěvník, protože se před nimi dobře dělá selfie.
My ostatní musíme být nadšeni, že poprvé na světě se budeme moci seznámit s dílem a myšlením moravského barda skrze nerezové trubky a vlastního mobilu. Zároveň svým nadšením přispějeme "k ozvláštnění a kultivaci daného prostoru."

Od října 2016 je v Brně další povedená taškařice brněnských radních, podobně jako trapné propagační video, lákající k návštěvě Jihomoravského kraje především dementní návštěvníky.
A jsme konečně doma. Známe hlavní důvod, kterým se různobarevní soudruzi z brněnské radnice řídí.

OBRAŤE LIST A ČTĚTE DÁL... kýč Skácel Jan socha

Vaše názory  

# Irena
Skácel se musí v hrobě obracet a to nechci použít kliše, nicméně, nic lepšího asi normálního člověka nenapdne, když vidí takovou blbost. A všem, kteří poezii Skácela milují je to výsměch do obličeje. Brno v poslední době zažívá podobných hrůz mnohem víc. díky těm pitomcům na radnici.
| Quote
# Marcel
Jo, Brno je v poslední době velká bašta stupidity v mnoha směrech, s naměstkem pro dopravu na vrcholu, trubkovitý Skácel je ukázkovým předobrazem neobyčejného kýče a stupidního uvážování lidí, kteří schvalili na takový paskvil peníze.
| Quote
# Jana
Je to běs, jeto běs, jetoběs. Co se to na těch uměleckých fakultách učí. Kýč jak Brno. Absolutní souhlas.
| Quote
# Bird
Cituji Pavel Kozák:
Ať mu vytvoří portrét složený ze samých A.

No zatím ze samých O
| Quote
# Pavel Kozák
Ať mu vytvoří portrét složený ze samých A.
| Quote
# Marie Koutná
Brno jako bizár.
| Quote
# Jiří Trávníček
A ještě něco: tón článku mi přijde hodně zapšklý, úzkoprsý, jeho snahou je spíše urazit autora sochy a nádavkem brněnskou radnici. Rétoricky možná plastické, ale argumentačně slabé..
| Quote
# Jiří Trávníček
Pan Sobotka píše: "Dobrý den, jako autora zmíněného díla mě zaujalo vaše hodnocení. Je patrné, že máte k modernímu umění ve veřejném prostoru silně negativní postoj, ale to chápu. Nechápu užití slova kýč, v jakém smyslu ho používáte? A proč ho používáte, kdy o něm, a jeho smyslu nic nevíte?" Plně souhlasím, kýč se tady používá jako rychlá nálepka, bez rozmyslu, se snahou po ideologické diskreditaci. Pokud ta socha něco není, tak rozhodně ne kýčem. Kýč se totiž ze své podstaty dovolává rychlé emoce, nechce na cestě k této emoci ničím drhnout a překážet. To případ Sobotkovy sochy rozhodně není, ona přece nejde na snadnou a rychlou emoci, drhne, nehladí po srsti. Jiří Trávníček
| Quote
# Dana
Pana Skácela jsem znala a asi by ten pomník nechtěl, ale on by asi nechtěl žádný. Sobotkova práce bude dokumentem doby, který se zákonitě nebude líbit všem. K novým pomníkům v Brně - Rónův mi přijde vtipný, Sobotkův smutný.
| Quote
# Hana Krumlová
Socha již v parku pod Špilberkem stojí a je velmi vydařená a potěšila mne. Stejně jako básničky Jana Skácela. Možná by měli kritici všeho nechat prostor i pro jiný pohled na svět, než je ten jejich.
| Quote
# Lukáš
Zdá se, že brněnská politika skončila stejně jako ten paskvil na Jana Skácela. Je to velká ostuda nás všech, takhle si kopnot do velkého básníka. Kdo mlčí souhlasí.
| Quote
# Jara
Cituji Radomír Zamazal:
Protože pan Skácel byl dobrý přítel mého dědečka a v dětství jsem ho často vídal, mám k němu a k jeho poezii blízký vztah. Mě se váš návrh líbí.

Nevím,jak dalece souvisí přátelství vašeho dědečka se sochou pana Skácela. Mě se realizace p.Sobotky líbí stejně jako zatracovaný Jošt pana Róny.
| Quote
# Lenka
No v Brně je víc podobných kýčovitých soch, že?
| Quote
# Milan Kopečny
Kýč v umění je také produktem konzumní společnosti, je to svého druhu „potřeba“. Měšťák totiž očekává, že dílo bude splňovat určitá kritéria, v první řadě, že to dílo bude hezké a že ta hezkost mu umožní, aby se zasnil, aby se ukolébal v sentimentálních snech a přenesl se do světa iluzí.
| Quote
# Radomír Zamazal
Je hezké, jak agresivně pokládáte svůj vkus za jediný správný. Nejvíc jsem se usmál u facebookovských návštěvníků. To ukazuje, jaký máte problém přijímat nové věci a jiné názory. Mohu vás ubezpečit, že facebookovských návštěvníků bude brzy většina a váš vkus jim bude naprosto lhostejný.
| Quote
# John
Váš výrok... Mohu vás ubezpečit, že facebookovských návštěvníků bude brzy většina a váš vkus jim bude naprosto lhostejný.... jen potvrzuje slova autora článku, že socha je kýčem. Myslet a nebát se, že?
| Quote
# Radomír Zamazal
Ještě by mě docela zajímalo. co by si kritici představovali? Klasickou sochu z žuly? Mám pocit, že jde o klasickou českou touhu vše kritizovat. V článku jsem se nedozvěděl, které brněnské sochy se mu líbí, ale jen to, co je špatně. Zřejmě by chtěl Brno nejlépe zaplavit sochami od sochaře Olšiaka ( tolik ke slovu kýč).
| Quote
# Ondřej
Předně, nerozumím vaši, mnohdy až agresivní, kritice díla, které ještě ani jinak než v návrhu nestojí – byť i já se potýkám s obdobným „problémem“, jenomže právě opačného ražení, neb se na sochu opravdu těším!
Dále nemohu pochopit, proč se vaše niternost, jistě oduševnělá, obhajujete-li Skácelovu nespornou poetičnost, omezuje pouze na vjem ocelových trubek...tím naopak vy dokládáte marast materialismu, který ve vás zůstal z éry minulého režimu, ve které Jan Skácel žil a tvořil – a i v záplavě ocelových trubek a železobetonu dokázal tvořit nad jiné malebnou poezii...

Návrh akademického sochaře Sobotky skýtá netoliko pouze hříčku formy, nýbrž jakýsi rastr nečitelné vzpomínky portrétu brněnského básníka, jenž do veršů svých básní tiše proplétal něžnosti, kterých je možno si povšimnout mnohdy až přímým vhledu do básníkova nitra...

Do podstavce sochař vetknul pojmy, kterými snad nejvěrněji charakterizoval Skácelovu tvorbu, totiž: ticho, dětství, krajina a smrt... kdyby každý, kdo usedne pod básníkovým portrétem, jenž bude stát nad Starým Brnem, vsunul při svém odchodu mistrovi do skrání nějakou tu něžnost slov, jak Sochař rovněž nastínil, bylo by to více než krásné.

Závěrem musím opět podotknout, že jsem pln zvědavosti na výslednou podobu tohoto poetova památníku a upřímně se těším, až jej v Brně navštívím a doufám, že mne ponoukne k zamyšlení nad mnohými věcmi, neboť i já o díle budu smýšlet jinak, než o stratigrafii ocelových trubek.

PS: třeba pak vítr básníku propůjčí hlas
by tichou písní dětství oslovil nás
| Quote
# John
Místo těch pseudointelektuálních řečí raději čtěte, uděláte líp nejen sobě, ale i svému okolí.
| Quote
# Václav
Jestli Brňáci chtěli Skácelovi plivnou do tváře, pak nemohli najít lepší způsob. Velmi odporné rozhodnutí a podle mého názoru je to dnes ještě horší jak za komunistů.
| Quote
# Karolína
JAKO ZA BOLŠEVIKA. KÝČOVITÝ JAN SKÁCEL ZA 2,36 MILIÓNŮ KORUN ZE STÁTNÍ KASY.
| Quote
# Pavel
Jeden z mnoha důkazů, že lidé, kteří chtějí řídit naši společnost jsou naprosto nevzdělaní tupí úředníci. Díky za asi jediný článek, který na šílenou brněnskou hrůzu objektivně poukázal,
| Quote
# Milan Žák, Brno
SOUHLAS S AUTOREM ČLÁNKU. KDO SE POD KÝČ PODEPSAL?
„Socha bude vysoká přes dva metry. Tedy tak, aby se kolemjdoucí díval básníkovi přímo do očí,“ uvedl Jiří Sobotka (na snímku vpravo).
Dílo má být hotovo do konce listopadu a podle smlouvy jeho hodnota bude 2,36 milionu korun.
Soutěž na zakázku k vytvoření sochy Jana Skácela schválila rada 4. června 2014. Své návrhy předložilo 44 tvůrců porotě sestavené pro tento účel. První místo obsadil návrh Jiřího Sobotky, druhé Tomáše Medka a třetí Stefana Milkova a Jiřího Trojana. Toto pořadí pak v závěru minulého roku potvrdila Rada města Brna.
| Quote
# Emil
Skácel bytostně miloval Moravu, přírodu a všechno mezi naší planetou a vesmírem. Socha z nerezu je obyčejným výsměchem našemu velkému básníkovi. O čem to svědčí? O stupiditě lidí, kteří o podobných rádoby sochách rozhodují a o nedovzdělanosti kumštýřů nebo lidí, kteří se jako umělci tváří. Je to už horší jak za socialismu.
| Quote
# Jana
To je o úrovni společností. Dost uděsny pohled.
| Quote
# Milan Kopečný, Brno
jediné slovo: strašné. Takovou zrůdu si Skácel nezasloužil
| Quote
# Lenka
Přiléhavé porovnání hlavy a videa. Člověk neví kdo stvořil to či ono, ale jakoby to bylo z jediné hlavy. Osobně se mi vybrané dílo vůbec nelíbí.
| Quote
# EvaK
Tak blbá socha veřejně deklaruje to, co tvrdí Milan Knížák: "Umělecké školy neučí morálce, spíše se jí důsledně vyhýbají. Dělají všechno proto, aby posílily ega studentů. Od začátku jim představují studijní práci jako uměleckou tvorbu schopnou samostatné existence a tím anulují význam studia. Školy se tak stávají pouhým zastřešením bujících talentů i netalentů a slouží v nejlepším případě jen jako odrazový můstek k předpokládané kariéře."
| Quote
# Ludvík
Obecná pokleslost vkusu, touha po zviditelnění, neumětelství se neprojevuje jen v politice, ale i v umění. Proto se nedivme, že umělci tak často zaprodávají svůj kumšt za peníz. Chápu je, něčím se život musí, ale až proboha tomu neříkají umění a sami se nezvou umělci. Nevím jak na tom je tento autor, ale Černý, jež je v článku právem zmiňován, je exemplární ukázkou, do jakého korupčního bahna se současné propadá.
| Quote
# Rudolf
Skácel z trubek. Už ten popis je kýč. A odkdy je modelování v 3D umění? Kombinace naskládaných trubek s podstavcem je geniální. Holt, to se hned pozná umělec.
| Quote
# Milena
Skácel by nebyl z moderního neumění nadšený, byl by Smuténka v pravém slova smyslu. Jinak pravda, pravda, taky to trubkovité vidím jako kýč jak Brno.
| Quote
# John
Smutná ukázka, kam dospívá současné umění a hlavně názor na to, co uměním je. Když někdo má oslavit tvorbu i autora samotného uměleckým dílem, aniž by poezii či život autorův důvěrně znal a umění si plete s produktem v reklamě, není divu, že od lidí vnímavých se na něho snese kritika. Osobně bych byl mnohem tvrdší, protože kýč je slovo naprosto nevystihující podivnou soustavu trubek, hodící se maximálně před socialistickou fabriku zpracovavající mléko. Skutečné umění má hlubší smysl, je nadčasové, není to zajímavě vyrobený obal pro fanoušky Facebooku.
| Quote
# Jaromír Sedlák
Vážení,
kritika pana Hermana a následný komentář autora vítězného návrhu sochy - pana Jiřího Sobotky - nastolují velmi zajímavé otázky.
Pan Sobotka je patrně ochoten "demokraticky" pochopit dokonce i fakt, že jeho oceněné dílo se někomu nelíbí, avšak jen s nevolí a odporem spatřuje svoji práci ve spojení se slovy "kýč" a "kýčovitý".
Přitom zdůvodnění poroty právě tomuto výkladu soustavně nahrává. Vtíravá módnost, současně otevřená parafráze jiného, již existujícího díla D. Černého, estetika 3D modelování, QR kód, laciné zapojení diváků do výtvarného prostoru pomocí průhledů nerezovými trubkami - to vše téměř dokonale naplňuje některé definice kýče - třeba podle Umberta Eca: "Kýč v ní (masové kultuře) zastává funkci komunikace, která směřuje k vyvolání efektu. Ten nabízí už hotový a zabalený s receptem na jeho použití – tudíž předurčuje, jak by měl konzument výsledný efekt přijímat."
Pan Herman má tedy ve své kritice asi víc pravdy, než je někomu milé. Obvinění z kýče je tvrdé, bohužel nikoli neopodstatněné...
Musíme počkat - až bude dílo hotové a osazené na svahu Špilberku, možná ještě déle - až přestane být moderní a módní (to nebude ostatně příliš dlouho trvat), pak teprve čas odhalí jeho skutečnou vnitřní hodnotu. Pak se tvář sochy obhájí sama.
Do té doby musí vítěz - mistr Sobotka - snést různé názory i nepříjemnou kritiku. Ostatně - není úspěchem už to, že se o návrhu píše? Že se diskutuje? Není i negativní publicita lepší, než nezájem a mrtvé ticho?
| Quote
# Ondřej
(Anthony Burgess o Umbertu Ecovi: „Nikdo by toho neměl vědět tolik.“)

Děkuji Vám za spojitost tématu s Ecovými thesemi. Přivedlo mne to na myšlenku sporu nominalistů s realisty o vnímání světa, jež Eco rovněž nastiňuje ve své tvorbě. Domnívám se, že obdobně lze nahlížet na rozcestí zde vyslovených názorů.

„Je-li forma a obsah v souladu, pak je umělecké dílo dokonalé.“ Tuto větu si z dějin umění budu nejspíš provždy pamatovat. Formální vjem ze sochy pana Sobotky je bezesporu výrazný, nicméně neshledávám, že by zastínil, či dokonce převzal úlohu obsahového projevu díla, což je vlastností kýče, kterému se v přebujelosti formy již nedostává patřičného obsahu a tak jedinou náplní díla se stává přímočarý monolog materialismu. Obsah je působení, projev a je třeba jej nalézt, vnímat a prožít, což jsou věci, které se odehrávají v lidském nitru za souzvuku rozličných aspektů duševního vývoje každého jedince. Proto jsem na začátku uvedl spor nominalismu s realismem – zde je to obdobné, každý z pohledů má své příznivce a zastánce a pravda je tu od toho, by se hledala...
Jak krásně píšete, až čas, ve kterém dílo stane samo v své výpovědi, přinese ovoce, po němž poznáme jej.

Poznovu souhlasím, že důležitou úlohu sehraje instalace objektu. Nemyslím si však, že by dílo zůstalo němou soustavou kovové konstrukce. Tichá rezonance skrytého napětí a tušená sounáležitost se snoubí v návštěvníkovi a on bude hledat a vytvářet si své obsahy, prostory a dispozice – čímž bude dílo s divákem – účastníkem – promlouvat, komunikovat chcete-li, a to nikoliv jednosměrným návodem ke konzumaci, nýbrž podnětným zkoumáním a poznáváním podstat a příčin, obsahu a formy. A právě hledání by se mohlo stát nosným jmenovatelem tohoto výtvarného počinu.
| Quote
# Jiří Sobotka
Dobrý den, jako autora zmíněného díla mě zaujalo vaše hodnocení. Je patrné, že máte k modernímu umění ve veřejném prostoru silně negativní postoj, ale to chápu. Nechápu užití slova kýč, v jakém smyslu ho používáte? A proč ho používáte, kdy o něm, a jeho smyslu nic nevíte?
Obvykle na podobné "kritiky", zvláště pokud jsou psané "žlučovodem" nereaguji, ale silně to snižuje Vaši kompetentnost šéfredaktora, těchto jinak "bohulibých" stránek
Jiří Sobotka
| Quote
# Radomír Zamazal
Protože pan Skácel byl dobrý přítel mého dědečka a v dětství jsem ho často vídal, mám k němu a k jeho poezii blízký vztah. Mě se váš návrh líbí.
| Quote

Napiš svůj názor

Bezpečnostní kód
Obnovit