Vše, co zlepšuje schopnost přemýšlet, je sebevzdělávání!

A+ A A-

Jako první jsme splnili závěry pohlavní směrnice Evropské Unie

we can do it

Čítárny splnily pohlavní podmínky EU a mají ve své redakci min. 40% žen. Bez ohledu na to, jaká bude budoucnost EU po Brexitu.

"Nečekali jsme na hlasování o lepším přístupu k ženám a stali jsme se vizionáři,"
řekla nám Jane Gaetwick, žhavá kandidátka na místo šefredaktorky. Dále řekla, že je hrdá na Evropský parlament, který hlasoval už v roce 2014 pro nová revoluční opatření (459 poslanců bylo pro, 148 proti a 81 se zdrželo hlasování)

Výhledově se počítá se zavedením kvóty do všech oblastech literatury.
Ocenění už nezískají jenom muži, ale rozdělování cen bude v poměru 40% ženy a 60% muži. Tento poměr bude platit i pro vydávání knih, knihy na pultech knihkupectví, knihy v reklamách, v redakcích etc. Dokonce i WC budou označena na Může a Nemůže. Poměr záchodů, vidliček, nožů nebo třeba i notebooků ve firmě bude striktně 40:60.
To všechno už od roku 2020.

Konečně už nebude důležitá odbornost, talent, schopnost nebo korupce, ale kvalita pohlaví.
V případě, že bude ženská kandidátka kvalifikována stejně dobře jako muž, bude dána přednost ženě.  Francie, Holansko, Španělsko a Itálie a většina Skandinávie už revoluční kvóty žen ve správních radách vynucují a zdá se že klesá i procento korupce ve společnosti.

"A tak je to správné, tak to má být," dodává paní Gaetwick místo dosavadního šefredaktora Mika Hermana, kterému bylo už před lety zakázano se k problematice vyjadřovat.

OBRAŤE LIST A ČTĚTE DÁL... Evropská Unie genderová rovnoprávnost

Vaše názory  

# Jarka
Na obalech od kojeneckého mléka v budoucnu nebudou moci být obrázky slonů, medvídků ani smějících se dětí. Tyto obrázky údajně nevystihují pravou podstatu nabízeného produktu. Také se na obalech nebude moci vyskytovat text, který by kojenecké mléko idealizoval a tím odrazoval matky od kojení. Dítě si nesmí myslet, že mléko vyrábí Spiderman, opička nebo třeba slon. To pochopitelně kojenci hodně řeší. Stejně jako matky jistě kupují kojenecké mléko výhradně pro onen dětský úsměv z obrázku.

Evropská unie mimo jiných blbostí studuje také vliv klimatických změn na genderovou rovnost a na základě těchto „výzkumů“ navrhuje opatření, která mají zlepšit život občanů členských zemí EU. Unie tvrdí, že rozhodnutí, která činí ženy, zatěžují životní prostředí méně, než pokud tato rozhodnutí činí muži. Klimatické změny mají navíc větší vliv na psychiku žen. Ženy mají omezenější přístup k finančním zdrojům a k vlastnickým právům, jsou systematicky nedostatečně zastupovány v politickém a hospodářském rozhodování a vykonávají velmi významnou část neplacené práce, zejména v souvislosti s péčí (o děti, staré osoby) a s vedením domácnosti. Cílem návrhu je snížit dopady rovnosti žen na klimatické změny a také dopady klimatických změn na postavení žen.
| Quote
# Jarka
Výběr z právních předpisů a jiných dokumentů EU. Bez komentáře: Směrnice 74/346/EHS o sbližování právních předpisů členských států týkajících se zpětných zrcátek kolových zemědělských a lesnických traktorů Směrnice 1999/22/ES o chovu volně žijících živočichů v zoologických zahradách Směrnice 2003/102/ES o ochraně chodců a ostatních nechráněných účastníků silničního provozu před střetem a v případě střetu s motorovým vozidlem Nařízení Komise 1739/2005, kterým se stanoví veterinární požadavky na přesun cirkusových zvířat mezi členskými státy Nařízení 708/2007 o používání cizích a místně se nevyskytujících druhů v akvakultuře Akční plán „Důstojné stárnutí v informační společnosti“. ( AP řeší tři okruhy problematiky: a) důstojné stárnutí v práci, b) důstojné stárnutí v rámci společenství, c) důstojné stárnutí doma) Zpráva Komise Radě o provádění elektronické identifikace ovcí a koz /* KOM (2007) 0711 Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k tématu "Chudoba žen v Evropě" (2006/C 24/18) Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k tématu Podpora podnikání žen v evropsko-středomořském regionu (2007/C 256/25)
| Quote
# Jarka
15. Návrh směrnice, aby státy EU garantovaly pracovní místa všem lidem do 25 let 84 hlasů (2%) 16. Stanovení maximálních objemů potravinových zásob na území členského státu 82 hlasů (2%) 17. Používání frkaček a nafukování balonků u dětí do 8 let pod dohledem dospělé osoby 66 hlasů (1%) 18. Zákaz používání rtuťových teploměrů 65 hlasů (1%) 19. Návrh, aby každý Evropan měl alespoň jednou ročně dovolenou 64 hlasů (1%
| Quote
# Jarka
!!! Hlasování - nejabsurdnější nařízení EU.
1. Norma pro určení zahnutí banánu 1795 hlasů (33%) 2. Dotace za to, že nemáme moře 582 hlasů (11%) 3. Zákaz používání klasických žárovek 442 hlasů (8%) 4. Povinný počet žen (kvóta 40%) ve vedení velkých evropských firem 351 hlasů (7%) 5. Plat europoslanců a euroúředníků, který berou za schvalování absurdních nařízení a norem 347 hlasů (6%) 6. Dotace na žádost o získání dotace 273 hlasů (5%) 7. Směrnice o štítkování energetické náročnosti staveb 236 hlasů (4%) 8. Zařazení obuvnické výroby do kategorie výrobce základní chemické látky 187 hlasů (3%) 9. Celkový systém dotací EU 180 hlasů (3%) 10. Zákaz používání výrazu „Pomazánkové máslo“ 178 hlasů (3%) 11. Norma pro jednotný rozměr cirkusových stanů 145 hlasů (3%) 12. Zákaz používání slova marmeláda pro marmelády, které nejsou z citronů a pomerančů (vše ostatní se má pojmenovat džem) 116 hlasů (2%) 13. Návrh na zákaz nošení bot na jehlách a šperků pro kadeřnice 94 hlasů (2%) 14. Sjednocení pojistného pro muže a ženy 88 hlasů (2%)
| Quote
# Maria
Europarlament rozhodl, že firmy budou mít povinně ve vedení 40 % žen a nikdo s tím asi nic nenadělá. Před týdnem rozhodl německý ústavní soud, že je základním a nezadatelným lidským právem každého občana si zcela svobodně, bez ohledu na biologickou realitu, rozhodnout, jakého je pohlaví, a to nejen muž nebo žena, ale i pohlaví neurčité nebo hermafroditní. Takže nic nebrání např. padesátiletému ženáči se dvěma dětma, kterému hrozí vyhazov z vedení proto, že je muž, využít svého nezadatelného lidského práva a … Že je to celé absurdita na absurditu? Je, ale co dne s v EU není.
| Quote

Napiš svůj názor

Bezpečnostní kód
Obnovit