Děti do knihoven. Dejte dětem šanci, aby nebyly hloupé

A+ A A-

O nekonečné lidské hlouposti s Janem Campbellem a dalšími

campbell lidska hloupost

Hloupost je podle Immanuela Kanta nedostatkem soudnosti. Soudnost je spojena s obezřetností, opatrností, ale i kritičností. „Jen dvě věci jsou nekonečné, vesmír a lidská hloupost. Tím prvním si ovšem nejsem tak jist,“ zanechal nám Albert Einstein.


Podobné zanechala Kateřina Jacques: „Všechny politické strany mají stejné zastoupení hlupáků.“ „Hlupák se nemění, neboť čas ho míjí a zkušenost se mu vyhýbá,“ napsal Alexandr Sergejevič Puškin. Mohu pokračovat.  Předtím si ale dovolím poukázat na svoji životní zkušenost. Ta mi potvrzuje čínské přísloví: „Nemáme nikdy tak potřebí svého důvtipu, jako když jednáme s hlupákem.“ O hlupákovi psal Jan Amos Komenský: „Nemilovat knihy znamená nemilovat moudrost. Nemilovat moudrost však znamená stávat se hlupákem.“ Sophia Lorenová mluví ze života, když tvrdí, že „Krásné ženy mají vždy u mužů větší úspěch než ženy moudré. Jen velmi málo mužů totiž je slepých, ale zato hodně hloupých.“ Napoleon Bonaparte nezůstává pozadu: „Hlupák má před vzdělaným člověkem velkou výhodu – je sám se sebou vždy spokojený.“

Přesto má pravdu Jan Werich, tvrdící, že „Hloupost je největší zlo“, samozřejmě i Luc de Clapiers Vauvenargues se svým výrokem, že „Nikdo se nepovažuje za schopnějšího oklamat chytré lidi než hlupák.“ A také Johann Nepomuk Nestroy, který ví, že „Rozumný ví, kdy má změnit své mínění, hlupák je proměnlivý jako měsíc.“ Protože něco málo vím o nemocích vzpomínám si na Jacquese Préverta a jeho schopnost diagnostikovat: „Hloupost je nejzvláštnější ze všech nemocí. Netrpí jí nemocný, ale ti okolo něj.“ Předpokládám, že prezident Putin ví, že „Když každý moudřejší ustoupí, potom si hlupáci budou dělat, co se jim zachce“ (n.a.), že pramenem všech zmatků u nás je strach jedněch a hloupost ostatních.      

Kdo je Jan Campbell. Více >>

OBRAŤE LIST A ČTĚTE DÁL... citáty Campbell Jan hloupost

Vaše názory  

# Rudolf
Tak mě napadla modlitba za dar rozlišování Friedricha Oettingera, německého luteránského teologa: ,,Bože, dej mi sílu, abych změnil věci, které změnit mohu. Dej mi trpělivost, abych snášel věci, které změnit nemohu. A dej mi moudrost, abych obojí od sebe odlišil“.
# Tom
Německý generál von Mainstain dělil důstojníky do čtyžř kategorií: 1. Schopní a pracovití: budou z nich výborní štábní důstojníci; 2. Schopní a líní: rození vítězní vojevůdci; 3. Hloupí a líní: nechat je být, jsou neškodní; 4. Hloupí a pracovití: nejhorší skupina, opravdové nebezpečí. Těch je třeba se zbavit.
# Jirka
Indiáni se přijdou za šamanem zeptat, jestli bude tuhá zima.
Šaman rozhodí kamínky, podívá se na ně a řekne:
„Nevím, Velký Manitou mlčí. Ale pro jistotu štípejte dříví.“
Tak indiáni odejdou, štípají dříví, ale za týden se přijdou zeptat znova.
Šaman tedy zase rozhodí kamínky a povídá:
„Nevím, Velký Manitou stále mlčí. Ale pro jistotu štípejte dříví.“
Indiáni zase odejdou a štípají dříví, ale šamanovi už je to blbý, a tak se jde
zeptat na meteorologickou stanici, jaká ta zima bude. A tam mu odpoví:
„My nevíme, ale asi pořádně tuhá. Indiáni už čtrnáct dní štípaj dříví.“
# Jana
Definice blbce
Blbec je jedinec, který škodí bez toho, že by si to uvědomoval.

Vlastnosti
Blbci jsou morálně neutrální.
Blbci jsou inteligenčně neutrální.
Blbci jsou nepředvídatelní.
Blbec je vždy ten druhý.

Blbci škodí lidem bez zjevného úmyslu.
Pokud vás někdo poškodí s úmyslem způsobit vám zlo, jedná se o nepřítele, nebo o člověka sledujícího vlastní zájmy, pokud jste předmětem jeho manipulace. Pokud nás někdo poškodí bez úmyslu, je to blbec. Blbec jako takový je tedy morálně neutrální.
konecnateorievseho.blogspot.cz
# Josef a Karel Čapkov
Jedno z největších neštěstí civilizace je hlupák - vzdělanec, proto ne ti autoři, kteří život vylučují, ale ti, kteří o něm přemýšlejí, jsou autory důležitými. Chtěl bych jednou v životě napsat knihu, která by byla tak dobrá a silná, že by upoutala i člověka stiženého zánětem okostice.

You have no rights to post comments