Vzdělaní hledají způsob. Nevzdělaní hledají důvod.

A+ A A-

Stipendium Madeleine Albrightové, nedovzdělanost vlády ČR a zabedněnost na Hlídacím Psu

university glasgow

Tato informace snad nepotřebuje komentář. Sobotkova vláda zcela (ne)záhadně zaplatí více než 4 miliony korun na doktoranské studie bohemistiky na Glasgowské universitě pro jednoho studujícího. Doktoranská studie je pojmenována po kontroverzní americké političce Madeleine Albrightové.

USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 24. listopadu 2014 č. 970
o pokračování financování doktorandského stipendia Madeleine Albrightové a k ustavení druhého doktorandského stipendia v oboru bohemistických studií na Univerzitě v Glasgow v letech 2015 až 2019

Vláda
I. souhlasí s financováním dvou doktorandských stipendií Madeleine Albrightové v oboru bohemistických studií na Univerzitě v Glasgow v letech 2015 až 2019 tak, jak je uvedeno v části III předloženého materiálu č.j. 1230/14;
II. ukládá
1. ministru školství, mládeže a tělovýchovy zabezpečit v letech 2015 až 2019 úhradu nákladů spojených s financováním dvou doktorandských stipendií Madeleine Albrightové na Univerzitě v Glasgow, a to až do výše 1 085 tis. Kč ročně v rámci stanovených výdajových limitů kapitoly Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy na příslušný rok,
2. ministru zahraničních věcí zabezpečit v letech 2015 až 2019 ve spolupráci s představiteli Univerzity v Glasgow každoroční informaci o způsobu čerpání finančních prostředků vynaložených podle bodu II/1 tohoto usnesení a informovat o tom ministra školství, mládeže a tělovýchovy.

Proč byl článek označený za hoax aneb neznalost češtiny u žurnalistů a jejich zabedněnost v diskusi je zarážející
Pokud se podíváme na zápis usnesení, pak vidíme zcela jasně formulaci "financování doktorandského stipendia Madeleine Albrightové". Z takového zápisu ( a nikde jinde toto není rozvedeno) není jasné, zda se jedná o stipendium pro americkou političku nebo stipendium pojmenované po americké političce. Každý student první třídy Gymnázia ví, že „Madeleine“ je nesklonné a „Albrightové“ je stejné ve druhém i třetím pádu.

Není divu, že tak sepsanou zprávu lze bez problému chápat jako stipendium pro osobu Madeleine Albrightovou.
Usnesení vlády je právní dokument, měl by proto být přesný. Takové neumětelství je zcela zřejmé a evidentně ho nechápou i novináři bulváru typu šéfredaktora Břečťana z Hlídacího psa, který své čtenáře nevybíravě napadá, za to, že poukazuji na neprůkaznost zápisu slovy, které připomínají cenzuru za socialismu: "To je přesně důvod, proč je na místě uvažovat o mazání a mazat – zaplétání se do zbytečných diskusí. Například vysvětlování, že stipendium „koho“ a stipendium „komu“ je dost zásadní rozdíl pochopitelný snad i žákům ZŠ, Jeníčku.“
Myslím, že tak hloupou reakci není třeba zvlášť komentovat.

A ještě jedna poznámka:
Propagování bohemistiky na univerzitě v Glasgow je určitě nutné a chvályhodné. Proč ale propagace české kultury nese název po kontroverzní americké političce? Otázka může vyvolat další pochybnosti o zákulisí politického rozhodování v Česku. Zajímavá by byla i informace, jací lidé stipendium obdrží či obdrželi.

Komentáře  

# Majka 2015-09-08
Je trapné, že česká kultura ve světě se propaguje díky lidem s názory, které mají dalece k lidské solidaritě a kulturnosti. Ale pokud se podíváme na politickou scénu posledních 20 let, není divu.
Citovat
# Evka 2015-08-15
Přesně jak se píše: Chályhodná je konečně aspoň nějaká podpora bohemistiky ve světě a hloupé (slušně řečeno) je název programu po velmi kontroverzní americké političce.
Citovat
# Petr Liška 2015-07-24
Na Univ. Glasgow v tomto oboru vyučuje dr. Jan Čulík, zakladatel a majitel Britských listů.
Ruka ruku myje - česká vláda mu zajistí studenty a tím i jeho VELKÝ příjem - běžný u univerzitních profesorů v UK.
Jaký bude praktický přínos takových absolventů pro ČR?!? = 00 nic. Ovšemdr. Čulík a Albrightová mají opět snazší živobytí, zatímco v ČR se sbírají víčka na léčbu rakoviny dítěte !
Citovat
# Pavel Brouda 2015-07-07
Česká vláda platí projekt, jenž potažmo propaguje i českou kulturnost ve světě a dá mu název po šílené političce, pro kterou půl miliónů zabitých dětí v Iráku je daň demokracii? Silné kafe!
Citovat
# JAn 2015-07-07
Po dlouholetém lobbování se podařilo přesvědčit českou vládu, aby od roku 2010 začala financovat JEDINÉ postgraduální doktorské stipendium, jehož je v současnosti držitelem skotský doktorand Sam Beaton. Z politických důvodů bylo tehdy stipendium pojmenováno po bývalé americké ministryni zahraničí Madeleine Albrightové, protože ta má v západním zahraničí velké jméno a v kontextu, kdy se na západních univerzitách o Českou republiku nikdo nezajímá a nic o ni neví, bylo spojení jména Madeleine Albrightové velkou reklamní podporou pro česká studia. - See more at: http://www.blisty.cz/#sthash.znWemDjM.dpuf
Citovat
# tonda 2015-07-20
vážený pane, proč ten náš rádoby předseda vlády veřejně nevystoupí a nevysvětlí proč dostala stipendium osoba s potřísněnýma rukama od krve. na nemocné děti sbíráme plastová víčka protože pojišťovna nehradí, ale postřeleným Ukrajincům ...
Citovat