jirotka saturnin kniha

U příležitosti 105. výročí narození významného českého spisovatele a ostravského rodáka Zdeňka Jirotky (*1911 †2003), tvůrce kultovního románu Saturnin, odhalil okrašlovací spolek Za krásnou Ostravu v den jeho narozenin 7. ledna 2016 při západu slunce v 16:02 hodin pamětní desku tomuto spisovateli.

Autorem pamětní desky bude sochař Jan Šnéberger, který pro okrašlovací spolek vytvořil v roce 2015 pamětní desku literárnímu vědci a ostravskému rodákovi Vladimíru Macurovi.
  

Okrašlovací spolek připomíná spisovatele Zdeňka Jirotku  již podruhé, v lroce 2015 nainstaloval naučnou cedulku v ulici Keltičkova nad Slezskoostravskou radnicí, kde Zdeněk Jirotka rovněž pobýval.
Na základě zjištění ostravské archivářky Blaženy Przybylové byla pamětní deska umístěna na domě na Náměstí Jurije Gagarina číslo popisné 9, kde se Zdeněk Jirotka narodil.
Rodný dům již bohužel nestojí, deska byla umístěna na domě, který vznikl po zbourání rodného Jirotkova domu. 
Pamětní desku financoval okrašlovací spolek stejně jako u předchozích desek z příspěvků svých členů.

Inspirující myšlenky...

Má-li existovat don Juan, musí na světě existovat pokrytectví. Ve starověku by byl don Juan jakýmsi výsledkem bez příčiny; tehdy bylo náboženství slavností, pobízelo lidi k rozkoším; jak by bylo mohlo hanobit lidi, kteří si z jisté rozkoše dělali smysl svého života? Jedině státní správa mluvila o zdrženlivosti; zakazovala věci, které mohly škodit vlasti, to jest zájmům uznávaným obecně, nikoli to, co může škodit jednotlivci, když jedná. Každý muž, měl-li zálibu v ženách a mnoho peněz, mohl být v Athénách donem Juanem, proti tomu nikdo nic nenamítal; nikdo nehlásal, že život na této zemi je slzavé údolí a že trpět je záslužné.
Stendhal, Italské kroniky