A+ A A-
K ovlivnění mas existuje jediný uznávaný prostředek,drzé tvrzení. Lidé nikdy nežíznili po pravdě. Dávají přednost zbožňování bludu ... Lehkost, s jakou jsou tvrzení přijímána jako správná, souvisí s chybějící ochotou většiny lidí shromáždit potřebné znalosti, aby si mohli utvořit vlastní názor.
Francouzský sociální psycholog Gustave Le Bon v knize Psychologie, 1895