kolibal_150

Stanislav Kolíbal (*11. 12. 1925, Orlová)

Malíř, sochař, grafik, ilustrátor, scénický výtvarník, instalace výstav

Vystudoval VŠUP prof. Antonín Strnadel, AMU prof. František Tröster
Mimo jiné vytvořil střešní zahradu Čs. pavilonu v Montrealu (EXPO 1967), jako grafický úpravce spolupracoval na řadě publikací pro nakladatelství Odeon /Česká secese, Osma a Skupina výtvarných umělců, Josef Šíma/. Poslední dobou upravuje publikace Národní galerie v Praze /Katalogy Zívr, Šlenger, Filla/, a to vždy ve spolupráci s Markem Jodasem. Kromě toho vydává a upravuje edici De Arte /25 svazků/ pro nakladatelství Arbor Vitae.

Ocenění:

1959 čestné uznání NK ČSSR
1960 čestné uznání NK ČSSR
1965 čestné uznání IBA Lipsko
1966 Nejkrásnější kniha ČSSR
1967 2. cena Premio grafico Bologna
1968 čestné uznání NK ČSSR
1968 čestné uznání NK ČSSR
1970 čestné uznání NK ČSSR
1977 trienále Vratislav
1981 Vratislav
1983 čestné uznání NK ČSSR
1989 čestné uznání NK ČSSR
1989 čestné uznání IBA

Bibliografie: (jen první vydání bez katalogů a výborů)

Stanovský Vladislav-Vladislav Jan: Strom pohádek z celého světa, 1958
Stanovský Vladislav-Vladislav Jan: Druhý strom pohádek z celého světa, 1959
Vladislav Jan: Pohádky ze Země draka, 1960
Kosztolanyi Deszö: Pavučina, 1961
Stanovský Vladislav: O třech bratřích z Kalevaly a kouzelném mlýnku Sampo, 1962
Kadlec Svatopluk: Ode všeho trochu, 1962
Solženicyn Aleksandr Izajevič: Jeden den Ivana Denisoviče, 1963
Reis Vladimír: Křišťálové sestry, 1966 Premio Grafico di Bologna
Grin Aleksand Stěpanovič: Zářivý svět, 1966
Snětina J. – Vítek J.: Hudební výchova pro 8. ročník, 1967
Čapek Karel: Boží muka, Trapné povídky, 1967
Rolland Romain: Petr a Lucie, 1968
Stanovský Vladislav-Vladislav Jan: Proč je slunce na obloze samo, 1969
Fuks Ladislav: Pan Theodor Mundstock, 1969
Čechov Anton Pavlovič: Melancholický dekameron, 1976
Červenka Jan: Pohádky pro obě uši, 1978
Cibula Václav: Španělské pohádky, 1984
Vrbova Hana: Stříbrné oříšky, 1988
Joyce James: Dubliňané, 1989
Sova Antonín: Prodloužený úžas, 1989
Vyskočil Ivan: Malý Alenáš, 1990
Rilke Rainer Maria: Na ochozech smrt jsi viděl stát, 1990
Texty, 1995
Skýpala Augustin: Město můj Getsemanský sad, 1995
Vítr z Narragansettu, 2002

https://www.orloviny.cz/zpravy/zpravy_direct.php?clanek=505
https://www.galerieonline.cz/obraz/umelec.php?prij=Kolibal&jm=Stanislav&id=21&detail=1&hash=

kolibal450_1.jpg

kolibal450_2.jpg

Inspirující myšlenky...

"Počasí začalo být opět chladné. "Jít ven? K čemu? Aby to člověka přivedlo na krchov," říkala Františka, které bylo milejší být tento týden doma, neboť její dcera, bratr i řeznice ho odjeli strávit do Combray. Ostatně když hovořila o počasí, tak nepřiměřeném roční době, tu jakožto poslední příslušnice sekty vyznávající fyzikální nauky tety Leonie, které v ní takto přežívaly v pozastřené podobě, dodávala: "To je zůstatek božího hněvu!" Ale odpovídal jsem na její stesky jen nyvým úsměvem a zůstal jsem vůči těmto předpovědím o to lhostejnější, že pro mne v každém případě mělo být krásně; viděl jsem už, jak se jitřní slunce třpytí na fiesolském vrchu, hřál jsem se v jeho paprscích; jejich intenzita mě nutila, abych s úsměvem otvíral a přivíral víčka, a ta se jako alabastrové lampy naplňovala růžovým přísvitem. Z Itálie se nevracely jenom zvony, přilétla spolu s nimi i Itálie sama."
Marcel Proust: Svět Guermantových (Hledání ztraceného času III)