Dělal se výzkum, v němž se badatelé snažili ex post stanovit IQ historických postav (dle jejich životopisů, co v kolika letech dělali). Nejinteligentnější prý vyšel p. John Stuart Mill, na druhém místě p. Goethe. O mládí vítěze Johna Stuarta Milla (1806 - 1873) jsou nám známy veškeré podrobnosti díky jeho autobiografii. Ve třech letech četl Ezopovy bajky v originálu, poté Anabázi od Xenofóna, Herodota, Diogena Leartia, Lukiana a Isokrata. V sedmi letech četl první Platónovy dialogy a pod dohledem otce začal studium aritmetiky. Pro odreagování četl překlad Plutarcha a Humovy Dějiny Anglie. Když mu bylo osm let, začal vyučovat latinu mladším sourozencům, a pro ty účely četl Vergilia, Livia, Ovida, Terentia, Cicera, Horatia, Sallusta a Attika, zatímco současně pokračoval ve studiu řeckých klasiků Aristofana, Thukydida, Demosthena, Aischina, Lysiase, Theokrita, Anakreona, Dionysa, Polibia a Aristotela.
Dieter Schwanitz (1940-2004) / Vzdělanost jako živý dialog s minulostí

Souvislosti

JEN STO TISÍC LIDÍ. DEMOFESŤÁK NA LETNÉ A KUPECKÉ POČTY

T-mobile tvrdí, že na demonstraci na Letné bylo 283 000 lidí. František Řezáč na základě fotografií vypočetl, že to není možné.
Lidovky.cz. Je tam fotka z okraje shromáždění na západní straně, kudy jsem procházel.
Na jeden ar (100 metrů čtverečních, tedy čtverec o stranách 10x10 metrů) se vejde možná 20, 30 lidí. U pódia bylo možná, sto padesát. teoreticky by se mělo vejít na jeden ar dvě stě lidí. To se dá v praxi lehce ověřit. I když by bylo u pódia těch 200, tak průměrný počet lidí na ar byl tedy asi 120 lidí.
Moje ohraničení na obrázku z mapy.cz je velké asi 7 hektarů, to jest 700 arů. 120 krát 700 je 84 tisíc. Připočtěme velkoryse ten zbytek pobíhajících, dá to asi těch sto tisíc.
Aby to bylo oněch 250 000, museli by být lidé nahuštěni na deseti hektarech po dvěstěpadesáti lidech na ar, dvacet pět tisíc na hektar.
František Řezáč

.

DEMOFESŤÁK NA LETNÉ Z JEJICH ČETÉ A MIMOŘÁDNĚ POVEDENÉ VÝPOTKY

Takáč je ve studiu s výkonem pozvaných spokojený, ale jen do chvíle, než promluví Komárek. Ten tvrdí, že je úžasné, že se sešlo tolik lidí, kteří demonstrují jen kvůli podezření, že by se něco mohlo stát, ze by něco mohlo být zneužito, protože ohrožení demokracie nebo dokonce justice tady opravdu není.
Slova Komárka potvrzuje ideolog z Aktuálně Honzejk rovněž aktuální analýzou, ve které tvrdí, že lidé na Letné se rozhodně nechtějí připojit k Trikoloře, ale je tady určitě prostor pro něco nového, ale netvrdí, že vznikne něco nového. Ale je možné, že z toho něco nebude nic.
Takáč konečne nadhodil očekávané, jestli demonstrace není základ nové politické strany. Expertka na dělnické hnutí v Jižní Americe Dvořáková ale mluví o mase, která přijde kamkoliv a chce něco prožít. Ostatní se přímé odpovědi obratně vyhýbají.

Kontakty

{jamap }
Odeslání zprávy. Všechna pole označená * jsou povinná.