conrad150.jpg

Joseph Conrad, vlastním jménem Józef Teodor Konrad Nalęcz Korzeniowski
(*3. 12. 1857, Berdyčiv - 3. 8. 1924, Canterbury)

anglický spisovatel polského původu, námořní kapitán

Narodil se v dnes ukrajinském městě Berdyčiv (poblíž Žytomyru). V sedmnácti letechse po smrti svých rodičů vydal Conrad do Marseille a stal se námořníkem na francouzských obchodních lodí plavících se do Karibiku. Ke konci sedmdesátých let přešel k anglickému loďstvu, roku 1886 dosáhl hodnosti kapitána a získal britské státní občanství. Roku 1890 při plavbě po řece Kongo vážně onemocněl malárií a musel se postupně vzdát své námořnické kariéry. Roku 1894 se proto natrvalo usadil v Anglii a začal se věnovat literární činnosti.

Přestože si angličtinu osvojil až v dospělosti, napsal všechny své romány, novely a povídky anglicky, a to s takovou propracovaností a jazykovou bohatostí, že se stal jedním z největších mistrů anglické prózy. Ve svých knihách se snažil ukázat život člověka jako sled neustálých vnitřních bojů, v nichž jediná chvilka slabosti, mající za následek zakolísání v odpovědnosti vůči druhým, vede často k neodčinitelné pohromě.

Za nejvýznamnější prózy jsou považovány román Lord Jim a novela Srdce temnoty, spojené vypravěčem Marlowem a zachycující zhoubné rysy kolonialismu a psychologickou složitost lidského jednání člověka vyvázaného ze světa západní civilizace.

Bibliografie:

Almayerův vzdušný zámek (Almayer's Folly, 1895, česky též jako Almayerův blud)
Vyhnanec z ostrovů (The Outcast of the Islands, 1896)
Černoch z lodě Narciss (The Nigger of the Narcissus, 1897)
Povídky neklidu (Tales of Unrest, 1898),
Lord Jim (1900)
Mládí a jiné povídky (Youth and Other Stories, 1902),
U konce sil (At the End of the Tether, 1902),
Srdce temnoty (The Heart of Darkness, 1902)
Tajfun a jiné povídky (Typhoon and Others Stories, 1903)
Nostromo (1904, česky též jako Věrný Nostromo)
Zrcadlo moře (The Mirror of the Sea, 1906) eseje
Tajný agent (The Secret Agent, 1907)
Vítězství (Victory, 1911)
Mezi mořem a pevninou (Twixt Land and Sea, 1912)
Hranice stínu (The Shadow-Line, 1917)
Záchrana (The Rescue, 1920)
Pirát (The Rover, 1923)
Povídky z doslechu (Tales of Hearsay, 1925),
Polední eseje (Last Essays, 1926)

Textcredit: Wikipedia

Inspirující myšlenky...

Šavle a bodáky, jak vy též sám uznáte, nepoužívají se k poctivé práci. Šavlemi a bodáky nedobývám ze země ničeho. Ručnicemi a děly neořu. Šavlemi mohu ale krájet lidi, bodáky párat břicha svých bližních a ručnicemi a děly postřílet doma svého vlastního otce a zastřelit bratry. A tomu všemu říkáte nutnost. Chcete se dovolávat Boha k neobyčejné vraždě. Když se dva honci prasat pobijí, ženete je před soud a odsuzujete pro pár bezvýznamných ran. Sami ale tisíce lidí ženete do války, kde nutíte je zabíjet se navzájem, pro zájmy jednotlivce, který náhle prohlásil, že je uražen. A poněvadž sám nemá tolik odvahy se řezat, prohlašuje to za urážku státu, zbaví rodiny živitelů, navádí tisíce lidí ku žhářství a vy, kteří hlásáte lásku k bližnímu a vraždu pokládáte za smrtelný hřích, asistujete každému zákeřnictví a před bitvami modlíte se, aby to dobře dopadlo. A jak jinak si to slovo dobře představujete, než ve formě 'vraždy'? Ovšem že to jmenujete jinak. Vlastenectvím, statečným činem obhájců vlasti a podobně.
Jaroslav Hašek, Nazarénští