Americký sociální psycholog Festinger popsal způsob, jak člověk (respektive jeho mysl) řeší případ, kdy zastává najednou dvě protikladné myšlenky, názory nebo postoje. Například, kouřím dvě krabičky cigaret denně, a kouření způsobuje rakovinu. Přirozeností člověka je pokusit se tento nesoulad odstranit. Buď tím, že přestane kouřit, anebo, častěji, použitím argumentů legitimizujících kouření, například dýchám spoustu škodlivin i tak a kouření na tom příliš nezmění, či kdybych přestal kouřit, přibral bych, což je také zdravotní riziko.