Mark Twain v knize Dobrodružství Huckleberryho Finna líčí debatu dvou amerických dam o výbuchu kotle na parníku slovy: "I propána! Stalo se někomu něco?" "Ne milostpaní, nikomu. Jenom to zabilo černocha." "To to ještě dobře dopadlo, protože někdy přicházejí k úrazu i lidé." To bylo to 19. století, století otrokářství a kolonialismu, které, už mělo dávno minout, ale stále pokračuje. Nejen rozlišováním světadílů, kde je či není možno vojensky zasahovat. Ale především často neférovým obchodem firem zemí globálního Severu se zeměmi globálního Jihu, nerespektováním evropských ekologických standardů v těchto zemích či evropských norem bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.