Pecus je odkojen starými lžemi. Jeho vloha k bludu je znamenitá. Cítě se být málo způsobilý k tomu, aby rozumem rozptýlil zděděné předsudky, uchovává rozšafně dědictví bajek, jichž se mu dostalo od předků. Tento druh moudrosti ho chrání před omyly, jež by mu byly velmi škodlivé. Přidržuje se omylů vyzkoušených. Je napodobitel; jevil by se jím tím víc, kdyby bezděčně neznetvořoval, co napodobí. Tyto znetvořeniny plodí to, co se nazývá pokrokem. Pecus nepřemýšlí. Jej klame vše a je ubohý. Nepochybuje nikdy, jelikož pochybnost je výsledkem přemítání. A často přechází od pitomosti k násilí. Není na něm nic vynikajícího, neboť vše, co vynikne, se ihned od něho odlučuje a přestává mu náležet. Ale bloudí, malátní, trpí. Ba je záhodno ctít ho, neboť z něho pochází všechna ctnost, všechna krása, všechna sláva člověka. Ubohý Pecus! (Pecus / latinsky stádo)
Anatole France, Ametystový prsten / ukázka

Univ.-Prof. Dr. med. Sucharit Bhakdi - Velmi srozumitelné vysvětlení očkování proti covidu a jeho důsledků

Sucharit Bhakdi

Předkládáme jedno z nejsrozumitelnějších videí, které objasňuje téměř všechno o očkovací pandemii, hysterii a businessu.
Auorem je Univ.-Prof. Dr. med. Sucharit Bhakdi je specialista na mikrobiologii a epidemiologii infekcí. 22 let vedl Ústav pro lékařskou mikrobiologii a hygienu na univerzitě Johannes Gutenberg University v Mohuči a pracoval v péči o pacienty, výzkumu a výuce.

Jak viry napadaji člověka?
Co jsou leukocyty a lymfocyty?
Jak probíhá imunita v našem těle?
Proč máme všichni přirozenou imunitu?
Proč je očkovaní neschválenou genovou terapií nebezpečné?
Jak vznikají krevní sraženiny?
Co se děje v cévách po očkování?
Co se bude dít po více očkováních?
Proč jsou lidí masívně klamáni?

Univ.-Prof. Dr. med. Sucharit Bhakdi
publikoval více než 300 prací z oblasti imunologie, bakteriologie, virologie a kardiovaskulárních chorob. Kromě řady ocenění mu byl udělen Řád za zásluhy státu Porýní-Falc.
Video s českými titulky ZDE>>

Jeho závěry potvrzuje i silně koordinovaný mediální útok na článek RAIRu, který pojednává o tvrzení francouzského virologa a nositele Nobelovy ceny Luca Montagniera, že „varianty a mutace viru vytváří právě očkování proti koronaviru".
Více ZDE>>

Uznávaná viroložka Soňa Peková ve svém rozhovoru mimo jiné říká: „Absolutně není bezpečná, to nemá precedens. Nikdy se to nepoužívalo, tyto vakcíny, ani ve zvířecím světě, natož v lidském. Je to panglobální experiment, co m-RNA vakcína udělá, nikdo netuší. Je to úplně experimentální věc, kde je nutno očekávat experimentální výsledky. Může to v dlouhodobějším horizontu způsobit neurodegenerativní onemocnění.“

VIDEO

Proč? Martiny Kociánové: Barvy, které se prý nesmí vyslovovat. Zrůdná výchova politické korektnosti