vývoj společnosti

vývoj společnosti

Titulek
Proč Malcolm Gladwell ve svém Bodu zlomu připodobňuje změny ve společnosti k epidemiím