sms

sms

Titulek
Historicky první telegram, sms, email, sociální siť, telefonický rozhovor